Likumdošana un nodokļi

Ogotāji, sēņotāji un savvaļas ārstniecības augu un ziedu vācēji, kuru ienākumi no dabas velšu vākšanas gada laikā nepārsniedz 2845,74 eiro, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji.

Veicot mežu kontrolētu dedzināšanu Gaujas Nacionālā parka teritorijā, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) iecerējusi uzlabot dabas daudzveidību aizsargājamajā teritorijā.

Iestājoties karstam laikam, cilvēki arvien biežāk dodas atpūsties dabā un jo īpaši kāda ezera vai upes tuvumā.

Nereti ceļmalā var redzēt sabrauktu dzīvnieku, un dažkārt autovadītājiem nākas personīgi saskarties ar savvaļas zvēra notriekšanu, tomēr skaidrības par to, kā rīkoties šādā situācijā, vēl arvien nav.

Latvijas zemes piederība pilsoņiem ir valsts drošības jautājums, tomēr Saeima atbalstījusi iespēju ārvalstniekiem un spekulantiem netraucēti iegādāties Latvijas zemi.

Valdība atbalstījusi vairāku ezeru nodošanu Vecpiebalgas, Ādažu un Pļaviņu novadu pašvaldību valdījumā.

6. jūnijā notiks sanāksme par SIA "Getliņi EKO" iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu.

"Domāju, ka vienīgais, ko šobrīd varu darīt, ir civiltiesiskā kārtā vērsties tiesā pret saviem kaimiņiem. Tas ir smags solis, taču citu risinājumu, kā atgūt daudzdzīvokļu mājā avārijas situācijas novēršanā ieguldītos personīgos līdzekļus, es neredzu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš šajā amatā ir kopš 22. janvāra, nesen aicināja uz tikšanos Latvijas reģionālo laikrakstu pārstāvjus, lai diskutētu par zemkopības nozarē aktuāliem jautājumiem un problēmām.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kāpumu īpaši izjūt tie iedzīvotāji, kuru deklarētās dzīvesvietas atšķiras no nekustamā īpašuma atrašanās vietas, jo daļa pašvaldību šādiem īpašniekiem piemēro augstāku nodokļa likmi nekā savējiem.