Likumdošana un nodokļi

 Rudusānus šokējis par viņu mājvietu aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis – 1184 latu.

No 1. janvāra stājies spēkā “šķūnīšu nodoklis”, kas nosaka saimnieciskajām ēkām piemērot tādu pašu nodokļu likmi kā dzīvojamām platībām – 0,2 līdz 0,6 % apmērā no īpašumu kadastrālās vērtības.

Aptaujātie Pierīgas pašvaldību vadītāji pašlaik neapsver iespēju atcelt par zemi maksājamā nekustamā īpašuma nodokļa 25 % ikgadējā palielinājuma ierobežojumu. Ja tas notiktu un zemes kadastrālā vērtība būtiski nemainītos, daudziem privātmāju īpašniekiem būtu jāmaksā divreiz vairāk nekā šogad.

Carnikavas novada Domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica ir pārliecināta, ka Carnikavas tūrisma potenciāls daudz neatpaliek no Jūrmalas. Lai piepildītos ambiciozās pašvaldības ieceres, vasaras sākumā ieviesta nodeva, kas tūristu mītnēm jāmaksā par katru klientu, kurš tajās pavadījis nakti.

Pašvaldības nākamgad saņems 81 % (vai 80 % – ja neizdosies par tām izdevīgāko variantu pārliecināt Latvijas starptautiskos kreditorus) no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), kā arī maksās iedzīvotājiem garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļa pabalstus.

Siguldas novada pašvaldības un iedzīvotāju vārdā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics nosūtījis vēstuli Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam ar lūgumu veikt izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanā, nosakot vienam no vecākiem saglabāt darbavietu līdz brīdim, kad bērns sasniedz divu gadu vecumu.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, uzklausot novada iedzīvotājus, nosūtījis vēstuli Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam ar lūgumu rosināt izmaiņas likumdošanā, nosakot, ka vienam no bērna vecākiem tiek saglabāta darbavieta līdz brīdim, kad bērns sasniedz divu gadu vecumu.

30 lapa no 30