Likumdošana un nodokļi

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju obligātā civiltiesiskā apdrošināšana atrisinātu vairākas problēmas, turklāt pašvaldība līdzekļus varētu novirzīt citiem mērķiem, uzsver Mālpils novada Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs.

Carnikavas novada Kalngalē zemju īpašniekiem ir divas problēmas – neplānojot un pašiem negribot viņi kļuvuši par ceļu īpašniekiem, kas jāuztur par saviem līdzekļiem.

No 1. marta līdz 1. jūnijam fiziskām personām jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) paspārnē esošā Sabiedriskā labuma komisija 16. februārī atbalstīja sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu sešām nevalstiskajām organizācijām.

Uzņēmumu peļņas apmēri pašvaldībās ir atšķirīgi, un pavirša modeļa gadījumā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) daļas novirzīšana vietējai varai plaisu starp turīgajiem un nabagiem var tikai palielināt.

Jāļauj pašvaldībām pašām ieviest savus nodokļus, uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Edmunds Sprūdžs.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadītājs piedāvā pārveidot plānošanas reģionu attīstības padomes.

Rīgas Labklājības departaments un pašvaldības policija meklēs risinājumus, kā ierobežot ubagošanu galvaspilsētas ielās.

Valsts zemes dienests (VZD) izveidojis informatīvu tālruni - 67038677, pa kuru ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt par sev piederošām būvēm un neesošu palīgēku dzēšanas procesu.

Sabiedrības iniciatīvu interneta platformā manabalsslv šomēnes ierosināta parakstu vākšana par fotoradaru izvietošanas principu noteikšanu likumdošanā.