Likumdošana un nodokļi

Īstenojot rosinātās izmaiņas Medību likumā, tiktu lobētas zemes īpašnieku tiesības, paredzot neierobežotu patvaļu, organizējot medības savā īpašumā.

Jau vairāk nekā divus mēnešus, pateicoties likumdošanas izmaiņām, jaunie un laimīgie gredzenus var mīt ne tikai dzimtsarakstu nodaļas telpās, bet arī sniegota kalna virsotnē, vēsturiskā muižā vai gaisa balonā.

Rīgas pilsētas pašvaldība nenodrošina nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu visiem pilsētas nekustamajiem īpašumiem, jo netiek identificēti visi objekti, kuriem jāaprēķina nekustamā īpašuma nodoklis.

Darbs ir, bet nav tiesību uz pensiju. Tādā situācijā dzīvo vismaz 574 cilvēki Latvijā.

Valsts darba inspekcija Pierīgas novados 2012. gadā apsekojusi 122 uzņēmumus, 46 no tiem konstatēti bez rakstveida darba līguma strādājošie. Soda naudās iekasēti 62 196 lati.

1. februārī Mālpilī notikušajās Baltijas valstu lauksaimniecības ministru sarunās par kopīgo viedokli jautājumā par Eiropas Savienības (ES) kopējās lauksaimniecības politikas reformu Baltijas valstu lauksaimniecības ministri vienojās par paziņojumu, kurā aicina nesamazināt finansējumu lauksaimniecībai.

No nākamā gada 1. janvāra pieaugs AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Mārupes novada Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.

No nākamā gada valsts vairs nefinansēs pašvaldībām sociālo pabalstu izmaksas iedzīvotājiem, tostarp garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu.

Tā atzīst Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus ("Vienotība"). Viņš uzskata, ka arī ideju par pārcelšanās pabalstiem vajadzētu aizmirst.