Likumdošana un nodokļi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegts SIA "Saltavots" izstrādātais Siguldas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts.

Finanšu ministrijas (FM) izvirzītās prasības Jūrmalas domei kredīta saņemšanai Ķemeru sanatorijas iegādei ir klajā pretrunā ar maksātnespējas likuma normām, norāda Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes civiltiesisko zinātņu katedras lektors un maksātnespējas likuma eksperts Gaidis Bērziņš.

Vairākos Ķekavas novada ciemos palielināsies ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs.

Atsaucoties uz Ekonomikas ministrijas (EM) rosinājumu ieviest jaunu nodokli valsts subsidētajiem enerģijas ražotājiem, vairāku Pierīgas pašvaldību vadītāji pauž atzinību idejai par atbalstu atjaunojamo energoresursu ražošanai, taču norāda, ka enerģijas ražošanas politikas nomaiņai ir jābūt pakāpeniskai.

Saskaņā ar izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā pašvaldībai līdz 1. jūlijam bija jāizvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kas veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.

No 1. jūlija stājas spēkā SIA "Saulkrastu komunālserviss" jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

Viena no lielākajām lauksaimnieku rūpēm ik gadu ir cīņa ar savvaļas zvēriem. Tie izposta sējumus tiktāl, ka rudenī vairs nav, ko novākt.

Bijušais Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vadītājs Jānis Strautnieks vērsies pie premjera Valda Dombrovska ar lūgumu izvērtēt un nepieciešamības gadījumā saukt pie atbildības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu.

Saeimas Juridiskais birojs sagatavos atzinumu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas rosinātajiem grozījumiem Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) likumā, un tad komisija varētu tos tuvākajā laikā iesniegt Saeimā.

Šķiet, ka saprāta balss ir uzvarējusi, un pirmskolas izglītības iestādēs bērniem netiks stāstīts, kā "mainīties dzimumu lomām" jeb kā Kārlim būt par Karlīnu un Rūtai par Rihardu.