Izglītība

6. oktobrī Ķekavā īpašā godināšanas pasākumā tika sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam pieteikti 12 skolotāji trīs nominācijās. Balvas par ieguldījumu novada izglītības veicināšanā piešķirtas visiem pretendentiem.

2020./2021. mācību gadā vispārizglītojošajās vidusskolās visus vispārizglītojošos mācību priekšmetus iecerēts mācīt tikai latviešu valodā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus.

Mācību procesa uzlabošanai Siguldas Valsts ģimnāzijā iegādāti 15 STEM (science, technology, engineering and mathematics) izglītības roboti "mBot Ranger". Tos plānots izmantot pamatskolas mācību priekšmetā datorika – algoritmiskās un radošās domāšanas veicināšanai.

Šobrīd Latvijā 100 izglītības iestādes uzsākušas ieviest jauno, uz kompetencēm balstīto mācību saturu. Šajā pilotprojektā piedalās arī trīs Ķekavas novada izglītības iestādes – Ķekavas vidusskola, Daugmales pamatskola un bērnudārzs "Avotiņš".

Valdība otrdien atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt minimālo skolēnu skaitu klasē un klašu grupā vispārējās izglītības iestādēs.

Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 2017.gadam pieaugusi par 3,6 miljoniem eiro, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2017. gadam".

Būt skolotājam – tā ir atbildība. Būt labam skolotājam – tā ir māksla. Māksla aizraut, motivēt, iedvesmot. Māksla būt pašaizliedzīgam un ieraudzīt, ka acu priekšā aug personības. Labs skolotājs ar sirds gudrību palīdz atvērt ceļu uz pasauli, kas jāizzina un jāiepazīst.

28. septembrī Piņķos oficiāli atklāta "King's College, Britu skola Latvijā", kas ir pirmā britu izglītības programmas iestāde Baltijas valstīs. Šogad mācības skolā uzsāka 72 bērni vecumā no 3 līdz 10 gadiem, ar katru nākamo mācību gadu notiks pakāpeniska skolas paplašināšana, lai skolēnus izglītotu līdz 18 gadu vecumam.

29. septembrī jau divpadsmito reizi Latvijā notiks Zinātnieku nakts. Latvijas Universitātes (LU) zinātnieki un pētnieki arī šogad apmeklētājiem atvērs savas laboratorijas un auditorijas, pierādot, cik interesanta ir zinātnieka profesija. Pierīgā jau tradicionāli galvenie Zinātnieku nakts pasākumi risināsies Salaspilī.

Visiem vidusskolēniem un tehnikumu audzēkņiem, iespējams, tuvākajos gados būs obligātā kārtā jāapgūst valsts aizsardzības mācība un jāpiedalās vasaras militārajās nometnēs, taču galīgais lēmums būs jāpieņem valdībai.