30.09.2017 15:35

Saprotošs, draudzīgs, godīgs, mūsdienīgs... Skolēni vērtē, kāds ir labs skolotājs

Autors  Agita Klapare
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Saprotošs, draudzīgs, godīgs, mūsdienīgs... Skolēni vērtē, kāds ir labs skolotājs no privātā arhīva un arhīvs

Būt skolotājam – tā ir atbildība. Būt labam skolotājam – tā ir māksla. Māksla aizraut, motivēt, iedvesmot. Māksla būt pašaizliedzīgam un ieraudzīt, ka acu priekšā aug personības. Labs skolotājs ar sirds gudrību palīdz atvērt ceļu uz pasauli, kas jāizzina un jāiepazīst.

Skolotājs klases priekšā ir kā uz skatuves, kā rampas gaismā, viņam jāspēj noturēt bērnu uzmanību un visu laiku jāaug un jāmācās pašam. Skolotājs ne tikai vērtē, bet tiek vērtēts pats, katru dienu, katru stundu. Un žūrija nereti ir skarba, tieša un nepielūdzama, taču godīga.

"Rīgas Apriņķa Avīze" jautāja skolēniem, kādam, viņuprāt, jābūt skolotājam.

Siguldas Laurenču sākumskolas 3. klases skolniece Eleonora Dombrovska zina, kādam ir jābūt skolotājam, lai varētu teikt: viņš ir labs. Skolotājam jābūt gudram, laipnam un draudzīgam. "Bet reizēm jābūt arī dusmīgam, jo skolotājs nevar būt bez emocijām!" domā Eleonora.
Viņas mīļākais mācību priekšmets skolā ir sports un latviešu valoda. Kāpēc sports? "Jo tas trenē fizisko sagatavotību, iemāca būt spēcīgam. Mūsu skolā sports ir ļoti svarīgs," svarīgi saka Laurenču sākumskolas skolniece.
Labs skolotājs esot tāds, kurš katram bērnam palīdz mācīties, turklāt "labs skolotājs nekad nedrīkst bļaut un lamāties. Skolotājam ir jāmotivē mācīties."
Eleonora ar prieku iet arī uz latviešu valodas stundām, jo viņai patīkot precīzi sagatavot atbildes uz skolotājas uzdotajiem jautājumiem un izteikt savu viedokli.

Laurenču skoliņa var lepoties ar Eleonoru, jo viņa ir ne vien sportiska, bet arī muzikāla meitene – spēlē klavieres un ģitāru, kā arī dejo.

Rīgas 6. vidusskolas 5.b klases skolēns Armands Nedēļa uzskata: "Labam skolotājam ir jābūt tādam, kurš pret visiem bērniem izturas vienādi. Labs skolotājs nedrīkst pret kādu izturēties labi, bet pret citu – slikti. Viņam jābūt godīgam." Godīgums un taisnīgums Armandam šķiet ļoti svarīgas īpašības, un bez tām nevar iztikt arī sporta treniņos, uz kuriem Armands regulāri dodas. Trīsreiz nedēļā puisim ir basketbola treniņi, viņš piedalās sacensībās, kā arī apmeklē baseinu un vieglatlētikas nodarbības.
Sportiskais gars iemācot izturību un pacietību, treniņi disciplinējot, un arī skolā Armandam sirdij tuvākās esot tieši sporta stundas.

 

Rīgas 45. vidusskolas 8.b klasē mācās Emīlija Kļaviņa. Kāds, viņas vērtējumā, ir labs skolotājs? "Labs skolotājs ir tāds, kurš mācību priekšmetu stāsta interesanti. Ar labu skolotāju ir interesanti parunāt, un viņš ir saprotošs. Labs skolotājs nedrīkst neatbildēt uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, nekad nedrīkst pazemot skolēnu citu skolēnu priekšā. Nedrīkst kliegt. Tas pazemo." Emīlija ir pārliecināta, ka no skolotāja ļoti atkarīgs ir tas, vai skolēniem patiks mācību priekšmets.
"Jo interesantāk skolotājs stāsta, jo aizraujošāks kļūst mācību priekšmets. Kā piemēru varu minēt ģeogrāfijas stundu, kur skolotājs aprunājas ar skolēniem un ieklausās arī viņu padomos. Tagad ar prieku gatavojam prezentācijas un skatāmies videomateriālus. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj skolotājam pasniegt priekšmetu interesanti."

Emīlija teic, ka skolā viņu visvairāk saista angļu valoda, turklāt liels nopelns tajā esot tieši angļu valodas skolotājai, kura viņai ir vismīļākā no visiem pasniedzējiem. "Viņa prot motivēt mācīties šo mācību priekšmetu, turklāt pasniedz to interesanti un aizraujoši, jo mācību laikā izmanto mūsdienu tehnoloģijas," stāsta Emīlija. "Šobrīd plānoju mācīties angļu valodu padziļināti. Paldies viņai!"
Paralēli mācībām Rīgas 45. vidusskolā Emīlija apgūst aktiermeistarību teātra pulciņā "Vinnijs", kā arī aizraujas ar video filmēšanu. Emīlijai ir savs "Youtube" kanāls, kur viņa publicē safilmēto.

Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11. klases audzēknim Eduardam Vilemsonam ir savs viedoklis par to, kāds ir labs skolotājs: pirmkārt, ir svarīgi, lai skolotājs spētu saprast mūsdienu jauniešu intereses un ikdienas dzīvi, otrkārt – pielietot jaunas mācību metodes un bieži vien ignorēt vecās. Eduards ir pamanījis, ka ļoti bieži skolēniem patīk gados jaunāki skolotāji, jo viņi spēj labāk izprast jauniešus. Eduards ar prieku iet uz ģeogrāfijas stundām, un, viņaprāt, tas ir tieši skolotāja nopelns.

"Man ģeogrāfija patīk tieši skolotāja dēļ, jo viņš atbilst iepriekš minētajām pozitīvajām īpašībām. Kaut arī starp mums – skolēniem un viņu – ir vairāku paaudžu starpība, viņš ne tikai ļoti veiksmīgi spēj mums mācīt visu vajadzīgo vielu, bet arī dzīves gudrību – tiešām noderīgas un interesantas lietas, kurās faktiski visi skolēni ieklausās un saprot."

Pēc Eduarda domām, tā ir māksla paša pieredzi un dzīves gudrību apvienot ar ģeogrāfijas stundā mācāmo vielu. "Labs skolotājs nedrīkst aizmirst, ka viņa mērķim jābūt ne tikai sagatavot skolēnus kontroldarbiem un likt viņiem lasīt un iegaumēt (bieži vien novecojušu) mācību vielu, bet arī mācīt lietas, kas saistītas ar konkrēto priekšmetu un būs ļoti noderīgas vēlāk dzīvē," spiež puisis.
Eduardam patīk mūzika, un brīvajā laikā viņš spēlē ģitāru piecu mūziķu radošajā apvienībā "The Cloudlines", kuru izveidojis kopā ar draugiem.

Vienpadsmit gadus vecā Emīlija Vikmane mācās Vangažu vidusskolā. Meitenei ļoti patīk māksla, un vizuālās mākslas nodarbības viņai esot tās vismīļākās.
"Labam skolotājam ir jābūt mierīgam un smaidīgam. Labs skolotājs nebļaustās," domā Emīlija.
Svarīgi esot arī, lai skolotājs paslavē skolēnus, jo tas bērnus motivējot un sniedzot gandarījumu. Nenoliedzami, arī skolotāja personībai ir būtiska loma.
"Man patīk tie priekšmeti, kuru skolotāji man patīk," atzīst Vangažu vidusskolas skolniece Emīlija. Būdama mākslinieciska būtne, meitene arī dejo un apmeklē mūzikas skolu.