03.10.2013 07:23

Carnikavā samazināta plūdu iespējamība: pabeigta Eimuru sūkņu stacijas rekonstrukcija

Autors  www.carnikava.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Carnikavā samazināta plūdu iespējamība: pabeigta Eimuru sūkņu stacijas rekonstrukcija www.carnikava.lv

Tagad sūkņu stacijā uzstādīti jauni, moderni un daudz ekonomiskāki sūkņi, kā arī Garciemā veikta meliorācijas grāvju gar Āpšu un Jauno ielu tīrīšana, lai nodrošinātu teritorijas infrastruktūras uzturēšanu.

Carnikavas novada domē saņemts pozitīvs lēmums no Lauku atbalsta dienesta arī par projektu "Eimuru–Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā". Tas nozīmē, ka tā ietvaros Garciemā tiks veikta Eimuru–Mangaļu poldera koplietošanas ūdensnotekas (no Garciema dzelzceļa pārbrauktuves līdz Ādažu muižas ceļam) pārtīrīšana 3749 metru garumā, kā arī ceļa Suzes–Lielandži koplietošanas ūdensnotekas pārtīrīšana 2294 metru garumā.

Projektā būs iespējams saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publisko finansējumu 35 383 latu apmērā.

Iepriekš:
Jaunā dambja izveide Carnikavā no plūdiem varētu pasargāt ap 5000 iedzīvotāju
Carnikavā sākta ilgi gaidītā dambja rekonstrukcija
Carnikavā un Ādažos stiprinās aizsargdambjus; Babītē atjaunos polderus
Plūdu "sagrauzto" ceļu atjaunošana Carnikavā izmaksā teju 20 tūkstošus latu
Nolemti applūšanai
Carnikavai piešķir 3650 latus plūdu seku kompensēšanai
Plūdos cietušie carnikavieši saņem pabalstus
FOTO: Siguļu iedzīvotāji cīnās ar plūdiem