Par vides nevalstisko organizāciju līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā "Rīgas Apriņķa Avīze" iztaujāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieci vides aizsardzības jautājumos Aldu Ozolu.

Ja runātu tikai par vides aizsardzību, varētu aprobežoties ar jomu, kurā darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienests, taču, ja aplūkojam dabas aizsardzību pilsoniskās sabiedrības kontekstā, loģika liek jēdzienu "daba" skatīt plašākā nozīmē – tā, kā to izprata sabiedriskās organizācijas laikā, kad dabas aizsardzība veidoja galveno asi Atmodas kustībai.

LIFE ir Eiropas Savienības (ES) programma, kas izstrādāta vides politikas veidošanai. Šis nosaukums ir saīsinājums no franču valodas jēdziena L'Instrument Financier pour l'Environnement, kas latviski nozīmē – finanšu instruments videi. Dibināta 1992. gadā, tā paver iespējas radoši darboties tiem, kuri domā par dabas aizsardzību un mūsu vides kvalitātes uzlabošanu.

Ādažu novada teritorija plešas Gaujas lejteces abos krastos no Carnikavas novada robežām līdz Vangažiem, gar starptautisko autoceļu Via Baltica no Baltezera līdz Lilastei. Jūras tuvums, sausi priežu meži, Gauja un daudz dažāda lieluma ezeru ir Ādažu vides galvenās vērtības, kuras, prasmīgi izmantojot, var nodrošināt gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai.

Mums visapkārt saule, vējš, smiltis, ūdeņi, un cilvēks radījis dažādas vietas ar tām vien raksturīgiem vides apstākļiem un dzīvo dabu – biotopus. Diezgan precīzi šā jēdziena būtību izsaka arī tā burtiskais tulkojums no grieķu valodas – 'dzīvības vietas', proti, vietas, kas piemērotas noteiktām dzīvības izpausmēm – augu un dzīvnieku sugām un to sabiedrībām.

Pašlaik strādāju pie ekotūrisma ceļveža ar pagaidām vēl nosacītu nosaukumu "Jaunciems". Projekts sadarbībā ar SIA "Rīgas meži" top kā turpinājums grāmatām "Šmerlis", "Mežaparks", "Rīgas piejūra".

Jaunais ekonomiskais modelis sola ne tikai tīru un sakārtotu vidi, bet arī tādu svarīgu praktisks labumu kā produktu kvalitātes paaugstināšanos – lietas kļūs izturīgākas, drošākas, ar ilgāku kalpošanas laiku.

Aprites ekonomika ir ekonomikas modelis, kurā produktu un materiālu vērtība tiek uzturēta iespējami ilgi, atkritumu radīšana un resursu izmantošana tiek samazināta, un, kad produkts ir sasniedzis dzīves cikla beigas, resursi paliek ekonomikā, kur tos izmanto atkal un atkal, lai radītu papildu vērtību.

Pašā Ropažu novada centrā kā spilgts akcents pelēcīgajos pavasara toņos iezīmējas pašvaldības bērnudārza "Annele" gaišie korpusi. Bērnudārzs kopš 2011. gada pievienojies ekoskolu programmai, bet 2013. gadā ieguvis starptautisko ekoskolas sertifikātu un Zaļo karogu.

Putnu noklātās debesis un lauki mudināt mudina brīvdienās nesēdēt mājās, bet gan doties dabā. Un kas var būt labāks par paša veidotu ekspedīciju? Vienas, divu vai trīs dienu garumā – tas pašu ziņā.