07.03.2014 17:13

Iedzīvotāji: Ogre nebūs Latvijas Lasvegasa jeb jaunu kazino tajā kādu laiku neredzēt

Autors  Ogrenet.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Iedzīvotāji: Ogre nebūs Latvijas Lasvegasa jeb jaunu kazino tajā kādu laiku neredzēt publicitātes

Ir noslēgusies iedzīvotāju aptauja par SIA "Joker.LTD." plānotās spēļu zāles – bāra atvēršanu tirdzniecības centra ēkā Ogrē, Mālkalnes prospektā 3.

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešo daļu, pašvaldības dome, lemjot par atļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Līdz 5. martam varēja paust viedokli pašvaldības rīkotajā aptaujā par spēļu zāli, un šo iespēju izmantojuši 548 Ogres novada iedzīvotāji, no kuriem 520 to izdarījuši elektroniski internetā, bet 28 – rakstveidā.

Uz jautājumu "Vai azartspēļu organizēšana Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, radīs būtisku valsts un Ogres novada iedzīvotāju interešu aizskārumu?" 96 % respondentu atbildējuši apstiprinoši, 3 % - noraidoši un 1 % atbildējis "grūti pateikt". Savukārt, atbildot uz jautājumu "Kā šis aizskārums varētu izpausties?", iedzīvotāji uzsver, ka pasliktināsies gan sabiedriskā kārtība pilsētā, gan pazemināsies iedzīvotāju drošība.

Tā kā saskaņā ar jau pieminēto Azartspēļu un izložu likuma 42. pantu par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai lemj dome, tātad deputāti, nevis pašvaldības administrācija, SIA "Joker.LTD." iesniegums tiks izskatīts domes sēdē. Novada pašvaldības administrācijas Juridiskā nodaļa sagatavos lēmuma projektu un iesniegs to izskatīšanai deputātiem kārtējā domes sēdē šā gada martā.

Jautājumu par atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu dome izskatīs ierastajā secībā – vispirms lēmuma projekts tiks apspriests domes Tautsaimniecības komitejas sēdē, kas notiks 13. martā, pēc tam galīgais lēmums būs jāpieņem domes sēdē 20. martā.

Aptaujas laikā par vēl vienas spēļu zāles atvēršanu Ogrē iedzīvotāju vērtējumi ir izteikti lielākoties ar negatīvu nozīmi:

"Mālkalnes prospektā jau atrodas viena spēļu zāle – bārs, kur allaž notiek gan fiziska izrēķināšanās un citi strīdi, gan dzeršana un bļaustīšanās. Ogrei tas nav nepieciešams!!!"

"Azartspēles rada nopietnu atkarību, grauj ģimenes. Uzskatu, ka Ogrē jau tā ir par daudz spēļu zāļu un vēl vienas izveidošana pilsētas centrā nav nepieciešama."

"Azartspēles, alkohols – tā ir sabiedrības degradēšana. Tiks apdraudēta bērnu labklājība sociālā riska grupas ģimenēs. Lūgums pašvaldībai nepieļaut azartspēļu zāles atvēršanu, tādējādi atbalstot ģimenes un mūsu jauniešus. Ieteikums uzņēmējiem atvērt labu fitnesa klubu, boulinga zāli vai jauku kino kafejnīcu."

"Tik daudz spēļu zāļu Ogres centrā radītu negatīvu iespaidu par Ogres tēlu. Ņemot vērā kaut vai to, ka pie šo iestāžu durvīm vienmēr pulcējas zemākie sabiedrības slāņi. (Narkomāni, noziedznieki, bomži un atkarīgie no azartspēlēm.)"

"Šādas spēļu zāles vēl vairāk veicinās atkarību no azartspēlēm iedzīvotājos no attiecināmajām riska grupām."

"Ogrē varētu atvērt izklaides centru ģimenēm ar bērniem. Pietiekami ir spēļu zāļu Ogrē, kur tiek nospēlēta nauda. Pietiekami daudz ģimeņu ir palikušas nelaimīgas, kad ģimenē ir azartspēlmanis."

"Tirdzniecības centru Mālkalnes pr.3 ikdienā apmeklē arī bērni, šajā tirdzniecības centrā ir arī rotaļlietu un bērnu preču veikali. Azartspēļu zāles apmeklētāju kontingents var negatīvi ietekmēt bērnus un jauniešus, kas apmeklē tirdzniecības centru. Šie bērni uz tirdzniecības centru bieži dodas vieni, bez vecākiem. Azartspēļu zāle var radīt papildus raizes un rūpes bērnu vecākiem, kuri daudz strādā, lai nopelnītu iztiku, un tiem fiziski nepietiek laika izsekot visām bērna ikdienas gaitām."

"Tas viss ved pie mūsu sabiedrības degradācijas. Tas viss padara nelaimīgus vecākus un iznicina mūsu jaunatni."

"Tas ir noziegums pret tautu - vairot nelaimīgu atkarīgo skaitu. Nevienu jaunu "laimētavu", likvidēt jau esošās!"

"Neviens spēļu klubs nevienā vietā nav veicinājis apkārtējo drošību vai apkārtējās vides un komforta uzlabošanu. Vienmēr ir kādas problēmas, kas rodas dēļ šāda veida klubiem. Šādi klubi veicina sabiedrības degradāciju."

"Spēļu zālei nevajadzētu atrasties vienā ēkā ar veikaliem, kur apgrozās daudz cilvēku ar bērniem."

"Apbrīnojami, ka šādi jautājumi ATKAL paceļas!!! Nu pielieciet taču vienreiz tam punktu! Acīmredzot, Ogres pašvaldībai jāpieņem likums PAR AZARTSPĒĻU ZĀĻU AIZLIEGUMU OGRES NOVADĀ!!! Un tad, ja nu kas... organizēsim aptauju par šī lēmuma atcelšanu."

"Azartspēļu zāļu atvēršanu var veikt ārpus Ogres centra robežām 2-3km attālumā..."

"Azartspēles degradē personību un atņem finanses. Tā vietā, lai veidotu azartspēļu vietu, labāk radīt kādu jauniešu attīstības centru. Tāpat visiem zināms, ka caur azartspēļu biznesu bieži tiek veikta naudas atmazgāšana."

"Radīs bērnos nepareizi izpratni un priekšzīmi par to, kas ir pareizi un kas nav, turpināsim barot sabiedrību ar "vieglas un ātras" peļņas gūšanas iespējām, kas noved līdz izpostītām ģimenēm, pašnāvībām utt."

"Nepiesārņosim mūsu Dievzemīti! Kopīgiem spēkiem attīrīsim to no drazām! Būsim laimīgi savā zemē! Būsim droši par saviem bērniem, par viņu nākotni!"

"Azartspēles – mūsu nākotnes "kultūra" un "lepnums"??? Vai arī KAUNS un POSTS?!!!"

"Nu izbeidziet taču vienreiz! "Latvijas Lasvegasai" atrodiet vietu aiz Ogres novada (vēl labāk – aiz Latvijas robežām)!"

Iepriekš:
Ogrēnieši spiesti cīnīties ne tikai pret lielveikalu, bet arī jaunu spēļu zāļu atvēršanu pilsētā
Ogres iedzīvotāji pauž pārliecinošu "Nē!" jaunas azartspēļu zāles atvēršanai
Ogres iedzīvotāji krasi iestājas pret lielveikalu lobiju pilsētā