Par ofšoriem pierasts dēvēt valstis, kurām ir īpaši labvēlīga, zema nodokļu politika pret nerezidentiem. "LV portāls" izklāsta, kādi ir ārzonu kompāniju darbības principi un kādi tiesību normatīvi regulē ofšoru darbību Latvijā.

No 2018. gada 1. janvāra pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām īpašumā nav zemes.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore Mg. oec. Līga Leitāne vidējo aritmētisko mēnešalgu valstī sauc par ilūziju un norāda, ka patiesāku ainu par iedzīvotāju darba samaksu iegūtu, operējot ar mediānas rādītāju. Viņasprāt, vidējā alga Latvijā ir vismaz par trešdaļu mazāka, nekā tiek paziņots oficiāli.

Valdības augusta sākumā apstiprinātais papildu finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā "Attīstības finanšu institūcijai "Altum"" ("Altum") mājokļu galvojumu atbalsta programmas finansēšanai nodrošinās tās turpināšanu līdz šā gada beigām un ļaus vēl aptuveni 1530 ģimenēm ar bērniem iegādāties mājokli ar valsts atbalstu.

Biedrības "Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls" (LatBAN) dibinātājs, valdes loceklis un uzņēmējs Juris Birznieks atzīst, ka naudas ir vairāk, nekā vajag, bet trūkst projektu, kuros ieguldīt, – izvēle ir maza. Latvija, viņaprāt, patlaban ir lieliska vieta, kur sākt biznesu, – pieejami visdažādākie atbalsta veidi, taču, lai strauji izaugtu, ir jāstartē pasaules mērogā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", kuri stājās spēkā 6. jūnijā, mazina administratīvo slogu būvdarbu pasūtītājiem, kā arī ir salāgots regulējums, kādus objektus persona var būvēt bez būvkomersanta līdzdalības.

Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš ir īstenojis savu bērnības sapni – kļūt par karavīru. Zemessardzi viņš sauc par tautas balsi, bet zemessargu – par tās sirdspukstu.

Latvijā ir divas organizācijas, kas nodarbojas ar jaunatnes patriotisko audzināšanu – viena no tām ir Jaunsardze, kas darbojas Aizsardzības ministrijas paspārnē, bet otra – Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija.