31.10.2012 13:34

Foto: Aizmirstie un neviena negribētie Garkalnes "Skuķīši"

Autors 
Novērtēt šo ziņu
(2 balsojumi)
Foto: Aizmirstie un neviena negribētie Garkalnes "Skuķīši" Krišjānis Grantiņš

Visai absurda situācija izveidojusies Garkalnes novada "Skuķīšos", kur atrodas padomju laikā celta militāro ēku kompleksa grausts.

Zeme pieder Rīgas domei, ēkas Iekšlietu ministrijai, bet neviens to nevēlas izmantot, tostarp ne topošie policisti, ne pretterorisma vienība "Omega".

komplekss celts pagājušā gadsimta 60. gadu beigās (apmēram 1967.–1968. gads), un bija slepens objekts, tādēļ trūkst dokumentācijas par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā (arī akti nav saglabājušies), nav veikta kadastrālā uzmērīšana un nav citu dokumentu, kas apliecinātu īpašumtiesības uz minētajām ēkām un būvēm, norāda Iekšlietu ministrijas Aģentūru darba uzraudzības nodaļas vadītāja Vineta Silkane. Pēcāk ēku kompleksu no Ieslodzījumu vietu pārvaldes pārņēma Latvijas Policijas akadēmija, kas savukārt to bija pārņēmusi no padomju iekšlietu karaspēka.


2006. gadā ar iekšlietu ministra rīkojumu Latvijas Policijas akadēmijas vasaras nometnes komplekss "Garkalne" Rīgas rajona Garkalnes novada "Skuķīšos" tika nodots Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras pārvaldīšanā. Zeme "Skuķīšos", uz kuras atrodas vasaras nometnes ēkas un būves, ir Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā. Pēc Iekšlietu ministrijas lūguma Rīgas dome 2007. gadā Latvijas Policijas akadēmijas mācību bāzes vajadzībām lietošanā piešķīra piecu hektāru lielu zemes vienību. Taču akadēmija atteicās no "Skuķīšu" tālākas izmantošanas, jo objekts bija katastrofālā tehniskajā stāvoklī jau tā pārņemšanas brīdī. Vēlāk tika plānots šo kompleksu izmantot Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" vajadzībām, attiecīgi veicot būvniecības un rekonstrukcijas darbus.

"Specnaziem" nepietiek vietas šaušanai

2006. gadā, kad tika pieņemts lēmums par "Skuķīšu" iespējamo izmantošanu "Omegas" vajadzībām, Iekšlietu ministrijā izveidoja darba grupu, kas sāka sagatavošanas darbus tehniskā uzdevuma izstrādei "Skuķīšu" rekonstrukcijai. Kopā ar "Omegas" pārstāvjiem nolemts, kas būtu nepieciešams pretterorisma vienībai mācību bāzes izveidošanai. Tikmēr Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras atbildīgie darbinieki veica objekta apsekošanu, fotofiksāciju, pieprasīja no lietotāja telpu programmu, apzināja nepieciešamo zemes platību.

Ņemot vērā, ka "Omegai" tika plānotas treniņnodarbības, tostarp šautuvē brīvā dabā, no Rīgas pilsētas pašvaldības tika lūgts piešķirt papildu zemes platību – 17 hektārus, jo bija nepieciešams ierīkot buferzonu. Taču pašvaldība atteicās piešķirt papildu zemes platību, jo nebija veikta tās ģeodēziskā uzmērīšana zemes robežu plāna izgatavošanai, kā arī daļa no zemes bija meža zemju platības.

Turklāt 2008. gada beigās, kad iestājās ekonomiskā krīze, vienošanās ar Rīgas pilsētas pašvaldību vēl nebija panākta un šis, tāpat kā citi Iekšlietu ministrijas būvniecības projekti, tika apturēts, norāda V. Silkalne.

Graustus pamazām apzog; aiznes jumtu

Ēku komplekss joprojām atrodas tehniski neapmierinošā stāvoklī, inženiertehniskās komunikācijas nedarbojas, elektroapgāde ir novecojusi un nav visās ēkās. "Skuķīšu" izmantošanu varētu sākt tikai pēc ievērojamas rekonstrukcijas, norāda ministrijā.

Ņemot vērā, ka būvniecības projekti valsts iestāžu vajadzībām joprojām tiek sākti ļoti lēnām, kā arī to, ka Iekšlietu ministrijai ir vairāki citi plānotie projekti, kuriem jau izstrādāts tehniskais risinājums, mācību bāzes izveidošana "Skuķīšos" ir zaudējusi aktualitāti, skaidro V. Silkalne.

Tāpat, ņemot vērā to, ka zeme zem ēkām pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai, kā arī to, ka ēku tehniskais stāvoklis ir katastrofāls, investora piesaiste šim objektam nav iespējama. Viens no risinājuma variantiem tiek izskatīta iespēja atdot zemi atpakaļ Rīgai, taču pašvaldība to nevēlas pārņemt ar visām ēkām.

Savukārt, lai nojauktu "Skuķīšu" ēkas un būves, vispirms nepieciešams sakārtot dokumentāciju par to esamību. Tādēļ pagaidām Nodrošinājuma valsts aģentūra ir nolēmusi turpināt nomāt no Rīgas pilsētas pašvaldības piecus hektārus zemes, uz kuras atrodas "Skuķīši", līdz radīsies finansiāla iespēja sakārtot īpašumtiesības apliecinošus dokumentus, lai pēc tam varētu nojaukt ēkas un atdot zemi Rīgas pilsētas pašvaldībai. Aģentūra arī iespēju robežās nodrošina "Skuķīšu" uzturēšanu.

Pēdējā oktobra siltajā un saulainajā dienā, kad kādreiz slepeno objektu apmeklēja portāls "Apriņķis.lv", varēja patiesi pārliecināties, ka militāro mācību nometne ir izdemolēta un garnadži stiepj prom visu, kas ir un nav piesiets, tostarp mēbeles no ēkām, krāsaino metālu un zemzemes komunikācijas, kuru dēļ izrakņāts mežs. Visur izmētātas dažādas drazas un būvgruži. Redzams, ka te viesojies ne viens vien apmeklētājs – pat iekšā cepuši desiņas, par ko liecina bijusī ugunskura vieta un izdedži grīdā.

Apmeklējuma brīdī sastopam arī divus puišus, kuri no skolas dodas vai nu cauri kompleksa teritorijai, vai speciāli uz to, iespējams, lai pavadītu laiku kā jau piektdienas pēcpusdienā. Nepagūstam līdz galam aprunāties, kad pagalmā ieripo automašīna un no tās izkāpj divi vīrieši. Viens rāda dokumentu, kas apliecina, ka viņi ir no Iekšlietu ministrijas. Vīri skaidro, ka ik pa brīdim apseko objektu, lai to galīgi neizlaupa, taču nosargāt visu tikpat kā neiespējami. Par to pārliecināmies pēc brīža, kad atskan sauciens: "Vēl pagājušo reizi jumts bija, tagad vairs nav!"

Par citiem graustiem Pierīgas novados, kas palikuši pāri no militārajām būvēm, lasiet portāla "Apriņķis.lv" oktobra tēmā "Grausti Pierīgā – nesmukums vai vēsture starp mums?".