09.03.2014 21:29

Mazozolieši ar sīkstumu un neatlaidību nosargā sava pagasta pārvaldi

Autors  Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Aptuveni pirms nedēļas Mazozolu pagasta pārvaldē notika sapulce, kuras noslēgumā mazozolieši saņēma sen gaidīto ziņu – viņiem joprojām būs sava pagasta pārvalde.

Tikšanās reizē ar iedzīvotājiem piedalījās Ogres novada domes amatpersonas un opozīcijas deputāti, jaunizveidotās Taurupes un Mazozolu pagasta pārvaldes darbinieki, Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, Saeimas deputāti un iedzīvotāji.

Pagājušā gada 21. novembra Ogres novada domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu, vienīgi deputātēm Dzintrai Mozulei un Ilgai Vecziediņai balsojot "pret", bet Mārim Siliņam atturoties (deputāti Andrejs Ceplītis un Egils Helmanis sēdē nepiedalījās), nolēma ar 2014. gada 1. janvāri reorganizēt Mazozolu pagasta pārvaldi un Taurupes pagasta pārvaldi, izveidojot apvienoto Taurupes un Mazozolu pagasta pārvaldi.

Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Mazozolu pagasta iedzīvotājiem bija paredzēts izveidot klientu centru "Līčupē". Šāds lēmums tika pieņemts, neraugoties uz iedzīvotāju kategoriski noliedzošo attieksmi, kuru viņi pauda, iesniedzot pašvaldībā vēstuli ar 130 parakstiem. Mazozolos steidzami tika noorganizēta pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem, kurai sekoja vēl trīs šādas tikšanās. Lai gan iedzīvotāji palika nelokāmi un iebilda pret pagastu pārvalžu apvienošanu un to veikt bez saskaņošanas ar VARAM liedz arī likums, apvienošanas process ritēja pilnā sparā – jau bija pat izveidots vienots konts, zīmogi un veikti citi sagatavošanas darbi. Tomēr mazozolieši bija gana sīksti un turpināja cīnīties. Uz ministriju aizceļoja kārtējā vēstule, kuru šoreiz bija parakstījuši jau 403 pagasta iedzīvotāji no 567.

Mazozolieši nevēlas palikt aiz kabineta durvīm
Tika pieņemts lēmums 28. februārī Mazozolos organizēt kārtējo sapulci, pieaicinot VARAM pārstāvjus. Šoreiz iedzīvotāju piedalīšanās sanāksmē nebija plānota, ļaujot mazozoliešiem deleģēt tikai vienu pārstāvi, un vārdu bija plānots dot tikai vienam opozīcijas deputātam, taču iedzīvotāji ieradās visai kuplā skaitā. Tiesa gan, sapratuši, ka šeit nav ne lūgti, ne aicināti, viena daļa devās projām un, iespējams, aiz kabineta durvīm būtu palikuši arī izturīgākie, ja vien opozīcijas deputāti neuzstātu, ka pagasta ļaudīm ir tiesības būt klāt un pašiem dzirdēt, ko pašvaldības vadība klāstīs VARAM pārstāvjiem un ko par pagastu pārvalžu apvienošanu domā ministrijā un arī Saeimā, jo uz sapulci bija ieradušies arī divi Saeimas deputāti – Jānis Dombrava, kurš darbojos Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā un Romāns Naudiņš (viņš ir arī VARAM parlamentārais sekretārs). Ministriju sanāksmē pārstāvēja arī ministra padomnieks Jānis Ratkevičs un valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze.

Pārvaldes vadītājs vajadzīgs par visiem 100 procentiem
Ministrijas ierēdņu pārliecināšanai par pagastu pārvalžu apvienošanas nepieciešamību bija sagatavota prezentācija. Galvenais akcents tajā tika likts ne vairs uz finansiālo ietaupījumu kā sākotnēji, bet gan uz straujo iedzīvotāju skaita samazināšanos pagastā pēdējo gadu laikā un 2012. gada 27. septembrī sagatavoto iekšējā auditora slēdzienu par konstatētajiem pārkāpumiem Mazozolu pagasta pārvaldes darbībā. Par labu apvienošanai pašvaldības Attīstības nodaļas lauku speciāliste Rita Grāvīte minēja arī faktu, ka jau šobrīd pašvaldības funkciju nodrošināšanai darbojas virkne apvienoto institūciju – bāriņtiesa, administratīvā komisija, sociālais dienests un skola.

Kā apvienotās pagastu pārvaldes pārstāvei vārds tika dots Diānai Piļķei, kura iepriekš ilgus gadus bijusi Mazozolu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede. "Jā, mums ir samazinājies bērnu un iedzīvotāju skaits, bet tas ir samazinājies gan Taurupē, gan Ogrē, gan vispār Latvijā – tad ko, pievienosim arī Latviju kaut kur? Šobrīd apvienotās pagastu pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim par darbu Mazozolu pagasta pārvaldē piemaksā 20 procentus, bet mums ir vajadzīgs cilvēks, kas strādā par visiem 100 procentiem. Mums ir vajadzīgs cilvēks, kas strādās šeit, uz vietas un aizstāvēs Mazozolus novadā," sacīja D.Piļķe.

Situācija būtu jāvērtē visā novadā kopumā
Ogres novada domes deputāts Egils Helmanis norādīja, ka Mazozolu jautājums šajā gadījumā ir izrauts no konteksta. Situācija būtu jāskata visā novadā kopumā, kur ne vienmēr tiek domāts par līdzekļu taupīšanu un arī ir konstatēta virkne pārkāpumu. "Pašvaldība vēstulē VARAM norāda, ka kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Mazozolos nepieciešama resursu koncentrācija. Vai pašvaldība šo kvalitātes prasību attiecina tikai pret pagastu pārvaldēm, vai arī pret savu darbību? Vai par resursu koncentrēšanu var uzskatīt jaunu amatu izveidošanu?" vēlējās zināt E. Helmanis.

"Turklāt pati pašvaldības administrācija nebūt neapvieno institūcijas, bet rada aizvien jaunas, piemēram, šobrīd Ogres novadā darbojas sešas iepirkumu komisijas. Pašvaldība norāda, ka Mazozolu pagasta pārvaldes un Taurupes pagasta pārvaldes darbā konstatēti vairāki pārkāpumi un būtiski trūkumi, bet, vai tamlīdzīgi pārkāpumi nav konstatēti arī pašvaldības administrācijā, – piemēram, vairāku gadu garumā degviela pirkta bez iepirkuma piemērošanas. Un visbeidzot – kāpēc no pašvaldības nolikuma tiek svītrota tieši Mazozolu pagasta pārvalde? Kur ir visu Ogres novada pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas saimnieciskuma un darba lietderības izvērtējums?"

No bagātas pašvaldības pārvēršas par nabagiem
Kolēģim piekrīt arī deputāte Ilga Vecziediņa: "Ir nožēlojami, ka pašvaldība nesadzird iedzīvotāju viedokli. Mazozolu jautājumā bija izveidota speciāla komisija, un tā nesadzirdēja arī manus ieteikumus, ka pagasta pārvaldes vadītāja amats ir jāsaglabā. Kas attiecas uz finanšu līdzekļiem, tad patiesi, optimizācija vispirms jāsāk pašā domē. Faktiski cilvēku skaita samazināšanās pagastos notiek kopš 2009. gada, kad tos pievienojām Ogres novadam, kas no bagātas pašvaldības, kura finanšu izlīdzināšanas fondā agrāk iemaksāja ap diviem miljoniem latu, ir pārvērtusies par nabagu un šogad pati saņem 60 tūkstošus eiro."

"Domāju, ka visas lietas būtu jāskata kopumā un pirmkārt jāievēro iedzīvotāju intereses," atzina I. Vecziediņa. Savukārt deputāte Dzintra Mozule piebilda, ka viņa ir piedalījusies visās Mazozolos notikušajās sanāksmēs un viss šis process ir sākts no otra gala: "Pašvaldības amatpersonām būtu jāmācās iet pie cilvēkiem, runāt un ieklausīties. Manuprāt, tās jau no sākta gala bija komunikācijas problēmas," viņa atzina pēc sanāksmes.

Nepilda pirmsvēlēšanu solījumu
Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs norādīja, ka šajā sapulcē tiek skatīts konkrēti jautājums par Mazozolu pagasta pārvaldi, nevis novadu kopumā, atgādinot par auditora slēdzienu, labumiem, ko dod resursu koncentrēšana un funkciju centralizēšana, savukārt klātesošie iedzīvotāji aicināja priekšsēdētāju nenodarboties ar demagoģiju.

"Sajūta ir tāda, ka jūs attiecaties pret Mazozolu pagasta iedzīvotājiem kā pret garīgi slimiem bērniem, kuri nespēj aptvert jūsu viedokli. Tas, Bartkeviča kungs, ir jūsu viedoklis par lietām, kā tām būtu jābūt, un jūs to autoritatīvi cenšaties uzspiest vienreiz, otrreiz un trešo reizi. Varbūt domājat, ka pagasta iedzīvotāji nogurs? Man ir sajūta, ka jums šķiet, ka visi šeit ir tādi mazliet pavājāki prātā, nu nesaprot – kāpēc. Esmu nogurusi no visām debatēm ar jums, bet patiesībā jūs man personīgi Taurupes zālē pirms pašvaldību vēlēšanām teicāt, – es, Edvīns Bartkevičs, tūlīt pēc vēlēšanām izsludināšu konkursu uz pārvaldes vadītāja vietu. Jūs jau pašos pamatos esat mānījies un solījumu lauzis – konkurss tā arī netika izsludināts," norādīja Mazozolu pagasta iedzīvotāja Ineta Leice.

Lūdz ieklausīties 403 mazozoliešu viedoklī

"Patiesībā pārvalžu apvienošanai nekādas lielās ekonomijas nav, un situācija, kādu jūs, Bartkeviča kungs, raksturojat, nav jau tikai mūsu pagastā vien, bet visā valstī. Ne velti pagasta iedzīvotāji tik lielā skaitā vērsušies ministrijā. Vēstuli parakstījuši 403 mazozolieši, tātad viņiem ir savs viedoklis, un man ir lūgums tajā ieklausīties. Šie cilvēki nav no kaut kurienes, viņi ir no šejienes, viņi ir vietējie iedzīvotāji, kuriem ir arī bērni un mazbērni," sacīja I. Leice.

"Man šķiet, ka nevajag tā – paņemam Mazozolus, ja izdosies, tad varbūt nākamo Meņģeli... Mēs jau neesam tikai skaitļi vai burti, kas rakstīti atskaitēs, aiz katra burta un cipara stāv cilvēks. Jūs atsaucaties uz auditora slēdzienu, bet tas juridiski nevar būt par pamatu reorganizācijai. Kad jūs pirmo reizi bijāt atbraucis un runājām par nodarbinātību Mazozolos, jūs mums ieteicāt audzēt ābolus un nodarboties ar biznesu – kandžas dzīšanu. Jūs esat audzis, šoreiz to vairs neieteicāt..."

Ja nebūs pagastmājas, ar laiku nebūs arī pagasta
Lai gan saskaņā ar pasākuma plānu izteikties bija paredzēts tikai vienam Mazozolu pagasta pārstāvim, ar VARAM pārstāvju atbalstu pie vārda tika arī Ināra Kupe, kura kopā ar Dzintru Urbanoviču, vācot iedzīvotāju parakstus, bija apbraukājusi teju vai visas pagasta mājas. "Jūs nepildījāt savu pienākumu izsludināt konkursu, jo likumā ir skaidri un gaiši teikts, ka pārvalžu apvienošanu var veikt tikai ar iedzīvotāju piekrišanu un ministrijas akceptu. Turklāt, jūs izmantojāt iespēju sākt apvienošanu tad, kad VARAM nebija ministra un jums varbūt šķita, ka nav arī citu darbinieku un ka vispār ministrija ir pakļauta, Ogrei..."

"Mēs piederam šim pagastam, bet jūs piederat kaut kādām partijām. Jūs esat domnieki, kuri pacēlāt roku un nolēmāt, kā mums dzīvot, kā mums būt. Vai šie cilvēki, kas balsoja "par", var mums paskatīties acīs? Pagastam šis ir zīmīgs gads – aprit 65 gadi, kopš Taurupes partijas sekretāre parakstīja dokumentu par Mazozolu pagasta cilvēku izvešanu. Jūs gribat dzimstību? Es esmu no dzimtas, kurā bija 36 cilvēki un tikai vienu neizveda – tā bija mana mamma. Kā lai mēs atdzimstam? Man tikai tagad ir bērni, kuri sāk skoloties, kuriem sāk dzimt bērni. Viņi strādā un mācās Rīgā, bet deklarēti ir šeit un nodokļi nonāk Mazozolos," sašutumu un rūgtumu neslēpa I. Kupe.

"Vai mūsu cilvēki nemaksā arī zemes nodokli? Vācot parakstus, mēs personīgi apbraukājām gandrīz katru māju. Bija cilvēki uz gultas, ratiņkrēslos, viņi teica paldies, ka pie viņiem aizbraucām un to parakstu paņēmām. Jūs sakāt, ka mēs uztraucamies, vai būs kur dokumentus iesniegt? Nē, mēs par to neuztraucamies, bet mums ir svarīgi saglabāt savu pagastmāju un pagastveci, jo esam kā viena liela ģimene. Neviens neiestāstīs lauku cilvēkiem, ka pagasts saglabāsies, ja šeit nebūs pašpārvaldes un pagastmājas. Jūs nostrādāsiet savu laiku un pazudīsiet, bet jūsu vietā nāks citi, kas tad būs?

Jūs mums melojāt un maldinājāt tajā brīdī, kad vajadzēja iet un iemest par jums vēlēšanu listi. Jūs nepieļāvāt domu, ka cilvēki celsies un aizstāvēs pagastmāju, bet tā notika. Bartkeviča kungs bija pārmetis, ka mūs musina opozīcija. Vēlos pateikt, ka mūs neviens nevar ne musināt, ne nopirkt, ne pārdot. Nav tie lauku cilvēki tik glupi, kā jums varbūt šķiet. Mums ir arī sava kandidāte pagasta pārvaldes vadītāja amatam – Mārīte Bauere, kura šeit zina ne tikai kā cilvēkus sauc, bet zina pat kā suņus sauc katrā sētā," saka I. Kupe.

Jādomā, kā radīt dzīvību konkrētā vietā
Uzklausot abu pušu viedokli, J. Dombrava norādīja, kā Ogres novada domei nevajadzētu kā argumentu apvienošanai minēt iedzīvotāju skaita samazināšanos, bet gan mēģinot saprast, – kāpēc šī samazināšanās notiek. "Nevienu reformu automātiski nevar būvēt uz īslaicīgām iedzīvotāju skaita izmaiņām. Ir jāmeklē risinājumi, kā šo iedzīvotāju skaitu palielināt un radīt dzīvību konkrētajā vietā. Pretējā gadījumā tā ir tāda stagnācijas un iznīcības pieeja. Turpinot šādu pieeju, vēl pēc 10 gadiem nāksies Taurupes – Mazozolu pagasta pārvaldi apvienot ar Meņģeles pagasta pārvaldi utt.

Protams, par funkciju apvienošanu var runāt, bet, manuprāt, katrā pagastā nepieciešams viens spēcīgs saimnieks, bet no novada domes puses katram pagastam vajadzētu dot skaidrus uzdevumus un mērķus, domājot par attīstību," sacīja J. Dombrava.

Savukārt J. Ratkevičs norādīja, ka pagastu pārvalžu apvienošanas rezultātā finansiālais ieguvums būtu niecīgs, ko faktiski veidotu starpība starp pagasta pārvaldes vadītāja algu un pakalpojumu centra vadītāja algu. Kolēģiem piekrīt arī R. Naudiņš: "Ministra vārdā varu teikt, ka mēs respektējam vairāk nekā 400 savāktos iedzīvotāju parakstus, kas ir absolūti lielākā daļa no pagasta cilvēku skaita un, ja tauta tā vēlas, tad mēs esam demokrātiska valsts un mums šis viedoklis jāuzklausa. Paldies, jums, ka esat cīnījušies par savām tiesībām."

Pašvaldībai būs "jāieslēdz" atpakaļgaita
Sanāksmes noslēgumā gala vārdu sacīja I. Raugze, un mazozolieši dzirdēja to, ko jau sen bija gaidījuši: "Administratīvi teritoriālo reformu likums skaidri un gaiši norāda, – katrā pagastā jābūt savai pārvaldei un izņēmumi pieļaujami vienīgi ar ministra saskaņojumu, ja tam ir kāds īpašs pamatojums un tas atbilst iedzīvotāju interesēm. Ņemot vērā likuma garu, un iedzīvotāju intereses, uzskatu, ka Mazozolos jāsaglabā pagasta pārvaldes vadītāja amats, lai šeit būtu cilvēks, kas pilnvērtīgi pārstāv iedzīvotāju intereses par visiem 100, nevis 20 procentiem.

Mēs ar E. Bartkeviča kungu kopīgi atradīsim risinājumu, kas varētu palīdzēt uzlabot novada pašvaldības darba efektivitāti un administratīvo darbu pagastu pārvaldēs, piemēram, centralizējot grāmatvedību, tādējādi ietaupot līdzekļus un neveicot pagasta pārvalžu apvienošanu."

Iepriekš:
Mazozolieši gūst uzvaru – ministrija neatbalsta pagastu pārvalžu apvienošanu