02.11.2012 15:41

Vīzija ir, skola būs

Autors  Ilze Ratniece
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Dacei Saleniecei ir vīzija: "Uz jauno sākumskolu skolēns vēlēsies nākt, par to viņš ar lepnumu teiks: "Tā ir mana skola."" Dacei Saleniecei ir vīzija: "Uz jauno sākumskolu skolēns vēlēsies nākt, par to viņš ar lepnumu teiks: "Tā ir mana skola."" Ilze Ratniece

Siguldas novada dome ir nolēmusi veidot jaunu sākumskolu 1.–6. klašu skolēniem Laurenčos, telpās, kurās šobrīd atrodas Siguldas novada vidusskola.

Līdz šī gada beigām jābūt izstrādātai jaunās skolas satura un formas koncepcijai, tādēļ pašvaldība pieņēmusi darbā sākumskolas projekta vadītāju: par to kļuvusi rīdziniece Dace Saleniece.


Dace Saleniece izglītības jomā sākusi strādāt jau 90. gadu sākumā. "Tas bija laiks, kas grāva visu iepriekšējo. Jau toreiz man radās vīzija par skolu, kura ir citāda. Aktīvi iesaistījos pārmaiņu procesā vēstures mācīšanā. Kopš tiem laikiem ir iegūtas zināšanas, uzkrāta vispusīga pieredze. Aicinājums pieteikties konkursam uz Siguldas sākumskolas projekta izstrādātāja vietu mani uzrunāja, jo no citām atšķirīga skola Latvijā vēl joprojām ir aktualitāte, un zinu, ka man ir, ko piedāvāt šādas skolas izveidei."

Sākumskolas projekta vadītāja savu darbu sāka, apzinot darbības virzienus, uzklausot visas skolas izveidē ieinteresētās puses. Regulāri notiekot arī konsultācijas ar sākumskolas izveides iniciatoriem, starp kuriem ir domes deputāte Līga Sausiņa ("Reģionu alianse") un "Iespējamās misijas" vadītāja Zane Oliņa.

Kā atzīst D. Saleniece – viņas galvenais uzdevums ir izstrādāt skolas ikdienas darbības modeli, saglabājot skolas mērķi – izglītot skolēnus, kas būtu gatavi doties plašajā pasaulē, nepazaudējot un neaizmirstot savas saknes, kuri būtu brīvas, radošas personības ar skolā iegūtu intelektuālu un garīgu pamatu tālākai izaugsmei.

Dacei Saleniecei ir šāda vīzija: "Jaunā sākumskola ir skola, uz kuru skolēns vēlas nākt, par kuru viņš ar lepnumu saka: "Tā ir mana skola." Lai tā notiktu, ir nepieciešams praksē īstenot mācību procesu, kas vērsts uz katra bērna attīstību, lai katram skolēnam piemērotā vidē īstenotos viņa pašrealizācija.

Skolā strādā cilvēki, kuri ir ne tikai sava aroda profesionāļi, bet arī gatavi pieņemt izaicinājumu nepārtrauktai profesionālai un personīgai izaugsmei. Jaunajā sākumskolā skolotāji un administrācija veido vienotu komandu, kas ir atvērta sadarbībai ar sabiedrību, vispirms – ar skolēnu vecākiem."

Iepriekš:
Siguldā veidos elitāru skolu, lai iekustinātu citas
Siguldā likvidēs novada vidusskolu, bet būs jauna sākumskola