19.12.2017 13:50

No obligātās veselības apdrošināšanas nav iemesla bīties

Autors 
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
No obligātās veselības apdrošināšanas nav iemesla bīties pixabay.com

Pagājušo ceturtdien Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz mainīt veselības aprūpes finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu.

KO SAŅEMS NODOKĻU MAKSĀTĀJI, KO – NEMAKSĀTĀJI?

No brīža, kad spēkā stāsies Veselības aprūpes finansēšanas likums, valsts apmaksātajā medicīniskās palīdzības minimumā, kuru saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no veikto sociālo iemaksu apmēra, pirmām kārtām ietilps neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzemdību palīdzība, ģimenes ārsta pakalpojumi un ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces, kas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Tāpat visiem būs pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, kas ārstē saslimšanas ar nozīmīgu ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem vai rada apdraudējumu sabiedrības veselībai, tostarp psihiskas saslimšanas un tuberkuloze, kā arī šo saslimšanu ārstēšanai nepieciešamie medikamenti.

Taču, lai saņemtu veselības aprūpes pilno grozu, kurā ietilpst pārējie valsts apmaksātie pakalpojumi – ārstu speciālistu pakalpojumi, plašāki diagnostiskie izmeklējumi, valsts kompensējamie medikamenti, medicīniskā aprūpe mājās, plānveida ārstniecība dienas stacionārā un slimnīcā, kā arī ārstnieciskā rehabilitācija –, iedzīvotājam būs jābūt valsts obligātajai veselības apdrošināšanai. Pretējā gadījumā pieminētie pakalpojumi būs tikai par maksu.

Savukārt tiesības uz valsts obligāto veselības apdrošināšanu ir personai, par kuru veiktas vai bija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kā arī valsts aizsargātas personas vai iedzīvotāji, kuri veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas.

Vairākas iedzīvotāju grupas apdrošinās valsts, piemēram, bērnus, bāreņus, reģistrētos bezdarbniekus, orgānu donorus, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, pensionārus, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus.

Veicamās veselības apdrošināšanas iemaksas tiem, kuri nebūs apdrošināti automātiski, nākamgad būs 1% apmērā no minimālās mēneša algas, vēl pēc gada apmērs pieaugs līdz 3%, bet 2020. gadā – jau līdz 5%. Tā kā nākamgad minimālā alga plānota 430 eiro, veselības apdrošināšanas iemaksa būs 4,30 eiro mēnesī, bet pēc diviem gadiem – 21,50 eiro mēnesī, ja vien līdz tam netiks celta minimālā alga.

BŪS GADS LAIKA VISU SAPRAST

Kā "Rīgas Apriņķa Avīzei" skaidroja Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders, no 2018. gada 1. janvāra valsts automātiski apdrošinās visus legālos darba ņēmējus un visas sociāli mazaizsargātās grupas.

Tā kā 2018. gads ir noteikts kā pārejas periods, tā laikā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība paliks nemainīga – tāda pati kā līdz šim. Savukārt tiem cilvēkiem, kuri līdz šīm neveica valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijā, lai iekļautos valsts veselības apdrošināšanas sistēmā ar atvieglotajiem nosacījumiem, proti, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, autoratlīdzību vai patentmaksājumu saņēmējiem, nākamgad noteikta samaksa 51,60 eiro gadā.

Lai šīs personas saņemtu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus arī 2019. gadā un turpmāk, tām vajadzēs būt apdrošinātām. Paredzēts, ka līdz nākamā gada maijam tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kuros detalizēti būs noteikta kārtība veselības apdrošināšanas sistēmas darbībai, tostarp apdrošināšanas maksājumu veikšanai.

Taču visiem legāli strādājošajiem darba ņēmējiem sistēma paredz automātisku apdrošināšanu neatkarīgi no veikto sociālo iemaksu lieluma. Tas attiecas arī uz tiem darba ņēmējiem, kuri, piemēram, ir nodarbināti uz pusslodzi, un visām sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām: pensionāriem neatkarīgi no tā, vai viņi ir vecuma vai izdienas pensijā un strādā vai nestrādā algotu darbu, jo uzsvars tiek likts uz vārdu "pensionārs", kā arī bērniem, I un II grupas invalīdiem, arī Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem.

Tām personām, kuras neveic sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, būs izdevīgi nosacījumi apdrošināšanas iegūšanai – 2018. gadā būs jāveic apdrošināšanas maksājums 51,60 eiro gadā. Tehniski maksājumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu 2018. gadā varēs veikt nākamā gada pēdējā ceturksnī. Savukārt pašu veselības aprūpi šajā pārejas periodā arī šīs personas saņems tāpat kā līdz šim.

OBLIGĀTĀ APDROŠINĀŠANA ĢIMENES ĀRSTU IKDIENU NEMAINĪS

Inčukalna novada ģimenes ārsts Imants Ganus "Rīgas Apriņķa Avīzei" atzina, ka obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešana ir atbalstāms solis, jo, protams, nav taisnīgi, ka cilvēki, kas nemaksā nodokļus, nokļuvuši slimnīcā, saņem tādus pašus pakalpojumus kā tie, kuri nodokļus maksā. Taču citādi obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana ģimenes ārstu darbību, viņaprāt, nekādi neskaršot. Arī tad, kad šī prasība būs spēkā un daļa pacientu maksās vienu procentu no mēnešalgas veselības apdrošināšanai, ģimenes ārsts negriezīs muguru tiem, kuri nav apdrošināti.

Patiesībā tas būtu netaisnīgi, ja ģimenes ārstam būtu pienākums noskaidrot, vai pacients maksā nodokļus vai nemaksā. Tas, kā bilst Imants Ganus, būtu jānoskaidro tiem, kuri skatīsies, vai personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, kas pārsniedz minimālā veselības pakalpojumu groza robežas, vai par tiem jāmaksā no savas kabatas.