15.06.2015 16:15

Simboli uz ķīmisko vielu un maisījumu marķējuma. Ko tie īsti nozīmē?

Autors  Rasma Rudzāte
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Simboli uz ķīmisko vielu un maisījumu marķējuma. Ko tie īsti nozīmē? Einārs Binders; Ilustratīvs materiāls tapis sadarbībā ar veikalu "Agrimatco"

Uz ķīmisko vielu un maisījumu etiķetēm ir grafiskas zīmes jeb piktogrammas, kas sniedz informāciju par bīstamību, tos lietojot. Portāls "Aprinķis.lv" skaidro ko šīs zīmes nozīmē.

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informē: "No 2015. gada 1. jūnija maisījumi jāklasificē, jāmarķē un jāiepako atbilstoši CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām. Ja maisījums ir klasificēts, marķēts un iepakots atbilstoši bīstamo preparātu direktīvai 1999/45/EK (turpmāk DPD) un laists tirgū līdz 2015. gada 1. jūnijam, t.i., tas līdz minētajam datumam jau ir piegādes ķēdē, tad, lai mazinātu administratīvo slogu, uzņēmējiem ir noteikts pārejas laiks jeb tā saucamais "plaukta periods" (CLP regulas 61. panta 4. punkts). Maisījumi, kas saražoti līdz 1. jūnijam un atbilst DPD prasībām, var atrasties tirgū līdz 2017. gada 1. jūnijam. Savukārt pēc šī datuma visiem ķīmisko vielu maisījumiem ir jābūt klasificētiem, marķētiem un iepakotiem atbilstoši CLP regulas prasībām.

Tas nozīmē, ka simboli uz oranždzeltena fona pakāpeniski tiks nomainīti ar piktogrammām, kurās būs attēlots melns simbols uz balta fona sarkanā rāmī."