03.07.2018 10:50

Proporcionalitātes princips jāievēro

Autors  Liene Ozola
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Proporcionalitātes princips jāievēro pixabay.com

Pagājušajā gadā, drīz pēc pašvaldību vēlēšanām, vairāku pašvaldību opozīcijas deputāti vērsās pie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda ar lūgumu novērst situāciju, ka opozīcijas deputāti nav proporcionāli pārstāvēti domju pastāvīgajās komitejās.

Ministrs izdeva rīkojumu, ar kuru uzdeva pašvaldībām šo situāciju labot, uzskatot, ka arī opozīcijas deputātiem ir jābūt proporcionāli pārstāvētiem, pildot deputāta pienākumus komitejās. Salaspils novada dome ministra rīkojumu apstrīdēja. Dome izskatījusi apstrīdēto rīkojumu ārkārtas sēdē un nolēmusi savu lēmumu atstāt bez izmaiņām, kā arī iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par apstrīdēto rīkojumu. Dome uzskata, ka ar apstrīdētā rīkojuma izdošanu ministrs pārkāpis valsts varas dalīšanas principu un viņam likumā "Par pašvaldībām" 49. pantā noteikto kompetenci. Domes lēmums esot politisks, tāpēc ministrs nevarot veikt tā tiesiskuma kontroli.

Satversmes tiesa: Domes lēmums nav normatīvs akts

Šobrīd Satversmes tiesa (ST) ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru atzīst, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram nebija tiesību izdot rīkojumu, ar kuru tika atcelts Salaspils domes lēmums par pastāvīgo komiteju izveidi, jo tas neatbilst likuma «Par pašvaldībām» 49. panta pirmajai daļai. ST secinājusi, ka ministram ir tiesības apturēt pašvaldības saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo aktu normas, taču nav tiesību apturēt individuālus tiesību aktus – administratīvos aktus un individuālus pārvaldes lēmumus, kā arī politiskus pašvaldības lēmumus.

Vienlaikus ST ir atzinusi, ka proporcionalitātes princips, uz kuru uzstāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, regulē ne tikai pašvaldības vēlēšanu rezultātu aprēķināšanu. Pašvaldības domei ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu arī turpmāk, lai ikviens deputāts tiktu pilnvērtīgi iesaistīts tās darbā. Tā kā pašvaldības dome darbojas arī ar savu pastāvīgo komiteju starpniecību, proporcionalitātes princips ir jāievēro, arī organizējot domes darbu komitejās un komisijās. Atkāpes no proporcionalitātes nevar tikt attaisnotas, atsaucoties uz politisku izšķiršanos.

"Vairākums nevar ievēlēt tikai savus pārstāvjus, bet jādod iespēja tikt proporcionāli ievēlētiem arī opozīcijas pārstāvjiem," komentējot tiesas spriedumu, atzina Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis.

Neimanis arī uzsvēra, ka tiesas spriedums ir būtisks turpmākajā tiesu praksē, jo ir konstatēts, ka pastāv robs deputātu tiesību aizsardzībā. Tiesa esot konstatējusi, ka nevienā likumā tiešā veidā nav noteikts, kādā veidā un kārtībā ievēlēts pašvaldības deputāts var aizstāvēt savas tiesības tikt pārstāvētam domes darbā, pildod deputāta pienākumus, arī atrodoties opozīcijā.

Satversmes tiesas spriedumā noteikta kārtība, kādā deputāts turpmāk varēs "meklēt taisnību", proti, deputāts varēs ar sūdzību vērsties Administratīvajā tiesā. "No pašvaldības iedzīvotāju interešu pārstāvības pienākuma izriet pašvaldības domes pienākums nodrošināt visiem deputātiem vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties domes darbā. Deputāta līdzdarbības tiesības, kaut arī nav absolūtas un nedod konkrētam deputātam tiesības ieņemt noteiktu amatu, tomēr nozīmē katra deputāta tiesības uz vienlīdzības pamatiem darboties domes pastāvīgajās komitejās, piedalīties šo komiteju sēdēs un lēmumu pieņemšanā," teikts tiesas lēmumā.

Tiesas spriedums vieš skaidrību

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzskata, ka ST lēmums ir būtisks turpmākajā praksē, risinot strīdīgas situācijas starp deputātiem, pašvaldībām un ministriju, jo vieš skaidrību pašvaldību un deputātu pienākumos un tiesībās, skaidro VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Viņaprāt, spriedums vērtējams pozitīvi, jo "nosaka, ka pašvaldības nav neatkarīgas institūcijas, bet ir padotas Ministru kabinetam, un ministra kompetencē ietilpst pašvaldību darbības pārraudzība likumā noteiktajā veidā."

J. Eglīts skaidro: "ST ieskatā, pārkāpumu pašvaldībā nevarēja apturēt ar likuma "Par pašvaldībām" 49. panta pirmo teikumu – Satversmes tiesa neatzīst domes lēmumu par politisku lēmumu, bet gan par tiesību aktu. Taču tas nebūt nenozīmē, ka pārkāpuma nav. Šajā situācijā runa ir par to, kā esošā likuma ietvaros, uz kāda normatīvā akta pamata un kam ir tiesības apturēt nekorektus un pretlikumīgus pašvaldību lēmumus. Šā brīža normatīvie akti pietiekami skaidri nenosaka, kura institūcija to ir tiesīga darīt. Līdz šim deputāti iespējamu pārkāpumu gadījumā vērsās pie VARAM, taču ST ir konstatējusi, ka šādos gadījumos būtu jāvēršas Administratīvajā tiesā. ST savā spriedumā arī norāda, ka katrs pašvaldības deputāta individuālo tiesību aizskārums ir Administratīvās tiesas kompetencē."

Parlamentārais sekretārs J. Eglīts uzsver: "Ministram ir tiesības apturēt saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo aktu normas, taču no ST lēmuma nevar skaidri nolasīt, vai ministram ir tiesības apturēt pašvaldības domes iekšējus un politiskus lēmumus. ST savā spriedumā ir skaidri paudusi, ka arī politiskam lēmumam ir jāatbilst likuma normām. Tāpat ST savā lēmumā nepārprotami vērš uzmanību uz to, ka proporcionalitāte ir jānodrošina katrā komitejā atsevišķi tāpat kā visā domē. Secināms, ka ST spriedumā tiek skaidri un gaiši norādīts uz pašvaldības pienākumu ievērot likumu – nav runa par to, vai šajā pašvaldības lietā ir vai nav konstatēts pārkāpums, bet gan par to, kura institūcija šādas situācijas var vērtēt un pieņemt lēmumu par pašvaldības rīcības atbilstību likumam."

Savukārt Salaspils novada dome Sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Lolitas Balcerbules personā, atbildot uz "Rīgas Apriņķa Avīzes" jautājumu, kā tiek vērtēts Satversmes tiesas spriedums, atzina: "Šobrīd ir palicis neatbildēts tikai viens jautājums – kurš un kādā veidā samaksās par to, ka ministrs Kaspars Gerhards, piepalīdzot savam parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītim, pretlikumīgā un prettiesiskā veidā ir kavējis Latvijas Republikas demokrātiski ievēlētas pārvaldes iestādes darbu?!"

Opozīcija: Čudars ir pārkāpis likumu

Sūdzības iesniedzējs – Salaspils novada domē ievēlētais Jānis Nebars – uzskata, ka Satversmes tiesas lēmums opozīcijas deputātiem ir labvēlīgs, jo tiesa savā spriedumā secinājusi, ka proporcionalitātes princips regulē ne tikai pašvaldības vēlēšanu rezultātu aprēķināšanu. Pašvaldības domei ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu arī turpmāk, lai ikviens deputāts tiktu pilnvērtīgi iesaistīts tās darbībā. Tā kā pašvaldības dome darbojas arī ar savu pastāvīgo komiteju starpniecību, proporcionalitātes princips ir jāievēro, arī organizējot domes darbu komitejās un komisijās. Atkāpes no proporcionalitātes nevar tikt attaisnotas, atsaucoties uz politisku izšķiršanos.

"Tas skaidri norāda to, ka R. Čudars Salaspilī ir pārkāpis likumu un patvaļīgi ierobežojis opozīcijas deputātu tiesības, slēpjoties aiz saukļa "Tas ir politisks lēmums!". "Vienotībai" nav un nebūs tiesību vienpusēji mainīt vēlētāju doto mandātu. Skumja ir R. Čudara lielīšanās ar uzvaru tiesā, kaut gan realitātē – ne pēc formas, bet satura – Salaspilī ir pārkāpts likums, kas skaidri norādīts spriedumā. Šis spriedums mazinās "pašvaldību ķeizariņu" iedomību un visatļautību, kā tas ir Salaspils gadījumā. Atbilstoši ST secinātajam, opozīcijas deputāti vērsīsies Administratīvajā tiesā, lai šo situāciju noregulētu," uzsver Jānis Nebars.