10.10.2017 15:40

ĀM: Dalībai jebkādās ar migrantu pārvietošanu saistītās aktivitātēs jābalstās brīvprātības principā

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
ĀM: Dalībai jebkādās ar migrantu pārvietošanu saistītās aktivitātēs jābalstās brīvprātības principā pixabay.com

Dalībai jebkādās ar migrantu pārvietošanu saistītās aktivitātēs jābalstās brīvprātības principā, informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes 50. panta formāta 17. oktobra sanāksmēs Luksemburgā izskatāmajiem jautājumiem norāda Ārlietu ministrija (ĀM).

Ministrija otrdien valdību iepazīstināja ar sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem un Latvijas nostāju tajos. Vispārējo lietu padomes sanāksmē plānota diskusija par 19. oktobra un 20. oktobra Eiropadomes secinājumu projektu. Eiropadomes darba kārtībā šobrīd ir četri jautājumu bloki – migrācija, digitālie jautājumi, aizsardzība un ārlietu jautājumi.

Migrācijas blokā Eiropadome izvērtēs paveikto migrācijas plūsmu samazināšanā nozīmīgākajos migrācijas ceļos un sniegs vadlīnijas tālākajam darbam. Latvija uzskata, ka jāsaglabā visaptveroša pieeja efektīvai un ilgtspējīgai migrācijas plūsmu pārvaldībai. Latvija uzskata, ka prioritāra joprojām ir ES ārējo robežu stiprināšana, efektīvas atgriešanas politikas īstenošana, kā arī sadarbība ar galvenajām migrantu izcelsmes un tranzīta valstīm.

Tāpat būtu jāturpina pasākumu īstenošana migrācijas plūsmu samazināšanai Centrālās Vidusjūras migrācijas ceļā, lai nostiprinātu sasniegtos rezultātus migrācijas plūsmu samazināšanai. Vienlaikus jāturpina uzraudzīt situācija arī citos migrācijas ceļos, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri un operatīvi reaģēt.

Savukārt digitālajos jautājumos Latvija no Eiropadomes sagaida skaidru vēstījumu par Digitālā vienotā tirgus stratēģijas pabeigšanas un īstenošanas svarīgumu un uzskata, ka būtiski novērst nepamatotas barjeras brīvai datu plūsmai brīvās tirdzniecības nolīgumos, lai sekmētu ES sarunas ar partneriem par tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu.

Vienlaikus Latvija atbalsta darba turpināšanu aizsardzības jomā, tostarp pie Pastāvīgās strukturētās sadarbības un Eiropas Aizsardzības rūpniecības attīstības programmas priekšlikumiem. Svarīgi, lai Pastāvīgās strukturētās sadarbības ietvaros īstenoto projektu tvērums būtu iespējami ģeogrāfiski līdzsvarots un proporcionāls. Savukārt attiecībā uz atbalstu ES militārajai industrijai Latvijai ir būtiski, lai tiktu izveidots mehānisms mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, paredzot iespējas iesaistīties aizsardzības rūpniecības piegādes ķēdēs.

Bet ārējo attiecību blokā Latvija uzsver, ka Turcija ir svarīgs ES sadarbības partneris un ES–Turcijas attiecības ir jāvērtē ilgtermiņā. Vienlaikus atzīmējam, ka Turcijai ir jāievieš augstākie cilvēktiesību un likuma varas standarti. Uzskatām, ka progress Turcijas ES integrācijas procesā ir atkarīgs no Turcijas rīcības un sasniegtā progresa.

Tāpat Vispārējo lietu padomes sanāksmē plānota diskusija "Ikgadējais likuma varas dialogs". Diskusija plānota kā turpinājums 2017. gada 12. jūlijā Igaunijas prezidentūras ES Padomē organizētajam semināram Briselē "Mediju plurālisms un likuma vara digitālajā laikmetā".

Savukārt Vispārējo lietu padomes 50. panta formāta sanāksmē tiks sagatavota 19. oktobra un 20. oktobra Eiropadomes sanāksme 50. panta formātā, kurā tiks izskatīti ES un Lielbritānijas izstāšanās sarunu jautājumi, kā arī Lielbritānijā izvietoto aģentūru – Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Banku iestādes – pārcelšana.

Detalizēta Latvijas pozīcija par 19. oktobra un 20. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem tiks iesniegta izskatīšanai 2017. gada 17. oktobra Ministru kabineta sēdē.

Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes 50. panta formāta sanāksmē Latviju pārstāvēs ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V).