26.08.2013 14:38

Mārupē darbu sāk Vides un komunālo jautājumu komiteja

Autors  www.marupe.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Mārupē sākusi darboties Vides un komunālo jautājumu komiteja, tās uzmanības centrā – AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" darbība.

Komitejā pašlaik darbojas seši no septiņiem deputātiem: Pēteris Pikše, Aleksandrs Mihailovs, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Mārtiņš Bojārs un Jānis Rušenieks. Saskaņā ar nolikumu komitejas pirmajā sēdē, 21. augustā, par komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Puide, par priekšsēdētāja vietnieku – Jānis Rušenieks. Abi deputāti ir noskaņoti rūpīgam darbam un atzīst, ka komunālā saimniecība pašlaik novadā ir pati aktuālākā joma gan finanšu apjoma ziņā, gan veicamo darbu ziņā, uzsverot, ka, protams, ir vēl arī ļoti daudz citu jautājumu, kas būtu Vides un komunālo jautājumu komitejas pārziņā.

Nepieciešamību izveidot šādu komiteju skaidro komitejas vadītājs A. Puide: "Lai gan kādu laiku šī komiteja savu darbību bija pārtraukusi, deputāti gandrīz vienbalsīgi akceptēja, ka šāda komiteja ir vajadzīga. Uzskatu, ka ir pēdējais brīdis šādas komitejas izveidei, lai varētu uzraudzīt, kā tiek īstenots Eiropas ūdenssaimniecības attīstības projekts novadā, tāpat ir risināmi arī dažādi citi aktuāli saimnieciski jautājumi."

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Rušenieks atzīst, ka šādas komitejas izveidošana ļaus plānveidīgi risināt daudzus jautājumus: "Daudziem ar vidi saistītiem jautājumiem līdz šim netika pievērsta pietiekama uzmanība. Vide ir ļoti plašs jautājumu loks, kas ir jāskata kompleksi."

Runājot par prioritāri sakārtojamajiem jautājumiem attiecībā uz komunālo saimniecību, A. Puide norāda: "Lai saprastu, vai Eiropas ūdenssaimniecības projekta realizācija notiek atbilstoši prasībām, mēs pieprasīsim ziņojumus un atzinumus par tālākām rīcībām gan tuvākā, gan tālākā periodā no AS "Mārupes komunālie pakalpojumi", kuri ir šī projekta pasūtītāji. Ir nepieciešams kontrolēt un uzraudzīt šo sfēru, lai gūtu pārliecību, ka projekts tiek realizēts pareizi. Mums ir daudz jautājumu, uz kuriem mēs neesam raduši atbildes. Ir problēmas arī ar ceļu stāvokli pēc rakšanas darbiem. Tāpat jādomā par sekām, kas būs, ja mēs šo projektu līdz galam nerealizēsim," uzskata A. Puide. Viņam piekrīt J. Rušenieks: "Noteikti izpētīšu visus līgumus, lai gūtu pārliecību, ka lietas notiek saskaņā ar līgumiem. Jo kā var būt tāda situācija, ka rok ceļu, bet neaizber bedri vēl vairākus mēnešus un pat gadus.

Līgumā ir jābūt šīm lietām atrunātām. Komunālajā saimniecībā mēs rīkojamies ar lielu naudu, taču par šo naudu mums būs jābūt atbildīgiem, ja mēs kaut ko neizdarīsim, kā plānots. Tāpēc šeit ir jābūt ļoti rūpīgai kontrolei. Daudzi no Vides komitejas jautājumiem līdz šim nav risināti un ir palikuši gaisā karājamies, piemēram, notekūdeņi, meliorācijas sistēmas, grāvji. Svarīgs komitejas darbības virziens – novada labiekārtošana, novada kopējais vizuālais tēls – apstādījumi, ziedi. Labiekārtošana nedrīkst būt stihiska, tai jābūt pārdomātai. Turklāt deputātam visi jautājumi ir jāskata sabalansēti, no divām pusēm – no vienas puses, kas man kā iedzīvotājam ir svarīgi, un, no otras puses, kas ir svarīgi novada attīstībai kopumā."

Komitejas vadītāji min arī citus jautājumus, kuri būs dienas kārtībā, – jāpārskata AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" darbības virzieni, jāsakārto jautājums par privātajiem ceļiem, lai pašvaldība varētu pildīt savas funkcijas un rūpēties par ielu un ceļu uzturēšanu un vides labiekārtošanu.