01.07.2013 09:23

Jaunais Ķekavas mērs: "Komandas gars jāceļ no jauna!"

Autors  Agnese Dzene
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks atzīst, ka pašvaldībā centīsies izveidot saliedētu komandu, kuras dalībnieki spēs cits citu uzklausīt un rast kompromisus veiksmīgas novada attīstības vārdā. Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks atzīst, ka pašvaldībā centīsies izveidot saliedētu komandu, kuras dalībnieki spēs cits citu uzklausīt un rast kompromisus veiksmīgas novada attīstības vārdā. Krišjānis Grantiņš

Partiju programmas tiek sagatavotas komandā un reizēm pat ar utopisku noskaņu, bet tiem, kuri amatu pašvaldībā iegūst, par solījumiem nākas atbildēt arī pēc vēlēšanām.

Uz sarunu aicinājām jaunievēlēto Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Valtu Variku ("Vidzemes partija").

Ar kādām izjūtām pārņemat Ķekavas novada vadītāja amatu?
Ar izjūtu, ka priekšā gaida liels darbs. Jau pirmajās dienās nācās saskarties ar negaidītiem jautājumiem un situācijām. Piemēram, kādā kapitālsabiedrībā pēdējās dienās ir nomainīta valde, par ko deputāti pirms tam netika informēti. Paies laiks, līdz kārtīgi iepazīšos ar kolektīvu un iekšējo kārtību. Pirms tam es biju parasts deputāts un darbojos divās komitejās – Attīstības un Īpašumu, tāpēc saskarsme ar domes darbiniekiem nebija tik liela.

Pirmos priekšsēdētāja pienākumus un būšanu kopā ar kolektīvu izjutu tieši Līgosvētkos. Varbūt daži tikai tad pirmo reizi ieraudzīja, kāds jaunais priekšsēdētājs izskatās. Protams, lielākā daļa jau mani zināja kā deputātu, tomēr bija atsevišķas pašvaldības struktūrvienības, ar kurām pirms tam nebija tik cieša sadarbība.

Kā vērtējat pēdējos četrus domes darbības gadus?
Neapšaubāmi ir daudz labu lietu, kas novadā ir sāktas, un tas ir arī viens no mūsu jaunā sasaukuma uzdevumiem – turpināt iesākto. Ja runājam par to, ko negribētos pārņemt, tad tā ir deputātu dalīšana pozīcijā un opozīcijā. Gribētos strādāt lielākā sapratnē un ar lielāku pretimnākšanu, draudzīgāk, pieklājīgāk un saliedētāk, jo nesaskaņas prasa nevajadzīgi lielu enerģiju.

Ar kādiem paņēmieniem veidosiet saliedētu komandu?
Līdz šim, manuprāt, liela problēma bija tā, ka netika uzklausīti visu pušu viedokļi. Ir svarīgi iedziļināties un izanalizēt situāciju, uzklausot visus, kam ir ko teikt. Mēs visi esam ievēlēti, un visiem ir tiesības tikt uzklausītiem.

Teorētiski, tas, protams, tā ir, bet vai šķiet, ka izdosies to īstenot praksē?
Sadalot prioritātes, šai ir jābūt priekšgalā. Tas vienkārši ir jādara. Cik profesionāli strādāsim, tāds arī būs rezultāts.

Kāpēc jums ir vajadzīgi trīs vietnieki?
Man kā domes vadītājam ir būtiski, ka ir atbildīgie, kas "tur roku uz pulsa" par svarīgākajām jomām un atrisina jautājumus operatīvi, uz domes sēdi virza rūpīgi izskatītus un sagatavotus lēmumus. Uzskatu, ka, spējot deleģēt un palielinot vietnieku atbildību, tiek uzlabota domes darba organizācija un efektivitāte, kā arī samazināts finansējums atalgojumam, jo priekšsēdētāja vietnieki nesaņems atsevišķu samaksu par komitejas vadīšanu. Priekšsēdētāja vietnieki ir ar lielu pieredzi pašvaldības darbā un viņiem uzticētajās jomās. Turklāt tādējādi tiek nodrošināta visu Ķekavas novada administratīvo teritoriju pārstāvniecība – Daugmales pagasta, Ķekavas pagasta un Baložu pilsētas.

Kas, jūsuprāt, ir lielākā Ķekavas novada vērtība?
Mums ir ļoti labs ģeogrāfiskais novietojums, tepat blakus – Daugava, tuvu – Rīga. Varam lepoties ar kompetentiem iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem. Mums ir laba mūzikas, mākslas un sporta skola. Varam minēt arī ievērojamas vēstures liecības, piemēram, Doles–Ķekavas baznīcu, kuras sienā ir "Napoleona lode", bet Garlībs Merķelis savulaik dzīvojis Depkina muižā.

Kā vērtējat Ķekavas kultūras dzīvi?
Viena no iepriekšējā sasaukuma problēmām bija līdzšinējo kultūras sasniegumu noliegšana. Tika noliegts cienījamu cilvēku darbs, un viņi netika uzklausīti. Tas radīja diezgan lielu nesapratni un sašutumu gan iedzīvotāju, gan kultūras darbinieku vidū. Pēdējā laikā kultūras nozarei tiek atvēlēti salīdzinoši lieli līdzekļi. Ir daži gadījumi, kad šī naudas tērēšana sevi attaisno, bet diemžēl vairāk ir tādu, kad neattaisno.

Jaunajā sasaukumā lielāku uzmanību pievērsīsim tieši iztērēto līdzekļu lietderībai kultūras jomā, izvērtējot, kur tas bijis adekvāti un kuros gadījumos šos līdzekļus būtu vērtīgāk novirzīt, piemēram, Ķekavas sākumskolas būvniecībai vai ceļu remontam.

Jūsu pārstāvētās "Vidzemes partijas" programmā minēts, ka prioritāte būs gājēji un velobraucēji, tikai pēc tam – sabiedriskā transporta un autobraucēji. Pašlaik uz Rīgu kursē galvenokārt tikai mikroautobusi, kas nav piemēroti ne māmiņām ar ratiņiem, ne invalīdiem, arī veciem cilvēkiem tie sagādā neērtības. Vai šajā jomā plānojat kaut ko mainīt?
Jā, šis ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko mēs pirms vēlēšanām dzirdējām no iedzīvotājiem. Protams, tas nav atrisināms uzreiz, bet zinām, ka tas ir viens no mūsu uzdevumiem – dot iespēju visiem ērti izmantot sabiedrisko transportu.

Kāds varētu būt risinājums?
Patlaban par to ir pāragri runāt. Rezultāts ir atkarīgs no sadarbības ar "Rīgas taksometru parku", savstarpējām sarunām un spējas pārliecināt. Pēc pirmajām sarunām viss jau kļūs skaidrāks. Protams, kur satiksme, tur arī ceļi. Un viens no galvenajiem uzdevumiem līdz gada beigām ir aktualizēt pašvaldības ceļu reģistru, lai visi ceļi tajā būtu iekļauti. No tā ir atkarīgs valsts budžeta finansējums. Ja kāds ceļš nav reģistrēts, mums tas jāuztur 100 % par saviem līdzekļiem.

"Vidzemes partija" solījusi bērniem brīvpusdienas līdz 4. klasei. Kāpēc Ķekava nevar kā Jūrmala – bērnus bez maksas ēdināt līdz 9. klasei?
Ja labi strādāsim, varbūt arī varēsim. Bet pagaidām tas ir reālākais, ko varam izdarīt tuvākajā laikā. Patlaban pašvaldība maksā brīvpusdienas arī 3. klases bērniem, pirmajām divām – valsts.

Partijas plānos ietilpst "ieviest atbalsta programmu ģimenēm neatkarīgi no bērnu skaita". Kas tā par programmu?

Visi skaļi deklamē, ka bērni ir mūsu nākotne, bet darbos tas tik ļoti nav manāms. Tas, ka jāpalielina bērna piedzimšanas pabalsts, šķiet, bija minēts gandrīz visās programmās. Finansiāls atbalsts ir viens no faktoriem, kas veicina ģimeņu veidošanos un arī iedzīvotāju deklarēšanos novadā. Atsevišķās apdzīvotās vietās novadā liela problēma ir nedeklarētie iedzīvotāji. Visbiežāk viņu deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā.

Jautājot cilvēkiem, kāpēc viņi nedeklarējas pie mums, – atbilde ir šāda: vecāka gadagājuma ļaudis bilst, ka Rīgā viņi sabiedriskajā transportā varot braukt bez maksas, savukārt jaunās ģimenes norāda, ka novadā neesot daudz vietu, kur atpūsties ar bērniem, – neesot rotaļu un sporta laukumu, tāpēc arī viņi neesot ieinteresēti deklarēties. Piemēram, Plakanciemā, Dzērumos dzīvo daudz cilvēku, viņiem ir tādas pašas vēlmes un nepieciešamības kā tiem, kas dzīvo, piemēram, novada centrā, bet viņi nav deklarējušies, tāpēc pašvaldībā neienāk nauda un attīstīties ir grūtāk.

Pašvaldības budžeta lielāko daļu veido deklarēto iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jo vairāk cilvēku deklarējas, jo ir lielākas iespējas novadam pilnveidoties. Nodrošinot pamatfunkcijas, kurām līdzekļi neizbēgami ir jāparedz (izglītībai vai veselības aprūpei), lielāka paliek tā budžeta daļa, kuru iespējams novirzīt papildu lietām, piemēram, ceļiem, brīvpusdienām vai rotaļu laukumiem.

Kādi iesāktie darbi novadā jāturpina?
Pašlaik ir sākta Ķekavas sākumskolas būvniecība, kuru uzbūvējot, beidzot tiks atrisināts jautājums par starptautiskiem standartiem atbilstošu sporta zāli. Jauniešiem ir ļoti labi sasniegumi sportā, bet novadā diemžēl patlaban nav tādas sporta zāles, kurā varētu organizēt starptautiskas sacensības. Otrs objekts, kas jāturpina, ir Daugmales bērnudārzs. Tāpat kā sākumskola, tas uzņems bērnus jau septembrī.

Veiksmīgi darbojas arī aukļu dienests, palīdzot risināt bērnudārzu rindu problēmu. Tas sevi ir attaisnojis, un jaunās ģimenes šo pakalpojumu aktīvi izmanto. Bet pašvaldībā jāuzlabo klientu apkalpošanas joma – lai cilvēks, kurš atnāk uz domi meklēt atbildi uz kādu sev interesējošu jautājumu, tur justos gaidīts, uzklausīts un saprasts, lai jebkurā situācijā viņš gūtu atbildi un saprastu, kā rīkoties tālāk.

Esat ilggadējs tautas deju dejotājs. Vai, būdams mērs, turpināsiet dejot TDA "Zīle"?
Ja atliks laiks, tad – jā, bet aizņemtības dēļ pēdējā laikā uz mēģinājumiem neesmu bijis. Dziesmu un deju svētku gājienā es labprāt būtu gājis savu dejotāju lokā, bet tagad būs jāiet pa priekšu visam novadam (smejas).

Iepriekš:
Ķekavas domes pirmā sēde noslēgusies: Novadā saimniekos jauns mērs – Valts Variks