17.05.2013 15:01

Ādažos par aptuveni 675 000 latiem no plūdiem glābs 3500 iedzīvotājus

Autors  www.adazi.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
2013. gada plūdu laikā Ādažos un Gaujā. 2013. gada plūdu laikā Ādažos un Gaujā. www.tvnet.lv

Projektā "Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā" ir noslēdzies esošā aizsargdambja un caurtekas-regulatora rekonstrukcijas apvienotais projektēšanas un būvniecības iepirkums.

Saskaņā ar konkursa rezultātiem esošā aizsargdambja un caurtekas-regulatora rekonstrukcijas projektēšanu veiks VSIA "Meliorprojekts", būvniecību – SIA "Riga Rent".

Tehniskā projekta izstrāde notiks līdz šā gada oktobrim, un būvniecību plānots sākt pēc tehniskā projekta ekspertīzes un saskaņošanas. Apvienotās projektēšanas un būvniecības kopējās izmaksas ir Ls 591 629.

Pašlaik projektā "Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā" VSIA "Meliorprojekts" izstrādājis skiču projektu "Gaujas pretplūdu aizsargdambis" posmam no Siguļu tilta pie A1 šosejas līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Tāpat ir apkopoti projektētāja priekšlikumi par pretplūdu pasākumu prioritātēm Ādažu novadā, kur par augstāko prioritāti ir noteikta centra poldera aizsargdambja rekonstrukcija Gaujas posmā no autoceļa Rīga–Tallina tilta (Siguļu tilts) līdz Kadagas tiltam. Tas ļaus pasargāt no applūšanas 455 hekāru lielu platību ar apmēram 3500 iedzīvotājiem.

Dambja rekonstrukcija pēc pretplūdu nozīmības ir sadalīti trijos posmos:
• jauna dambja uzbēršana iztrūkstošajā posmā;
• esošā dambja uzbēršana līdz projektētajām atzīmēm;
• esošā dambja labiekārtošana (apauguma novākšana, grāvju pārtīrīšana).

Pirmo divu posmu realizācija kopā ar nepieciešamajām hidrobūvēm ļaus nodrošināt Centra poldera aizsardzību pret applūšanu.

Kopumā projektā "Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā" pretplūdu pasākumu īstenošanas secība prioritārā kārtībā noteikta šāda:
1. centra poldera dambja rekonstrukcija posmā no pik 15/57 līdz 28/36;
2. centra poldera dambja rekonstrukcija posmā no pik 43/00 līdz 58/50;
3. ūdens ielaide (pie Taču mājām) pik 25/00;
4. ūdens izlaide (pie Vējupes) pik 54/00;
5. atbalstsiena (pie Ādažu Kultūras centra) pik 54/55.

Paredzēts, ka šā gada laikā varētu sākt dambja rekonstrukciju un celtniecība ilgs līdz 2015. gada 1. jūnijam. Projekts "Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā" pilnībā tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un tā izmaksas ir 674 820 latu.