25.01.2013 07:20

Salaspilī apkures parādus liek maksāt kaimiņiem

Autors  Raivis Bahšteins
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
"Kopīpašums attiecas tikai uz domājamām daļām, piemēram, zemi, kāpņu telpām. Tajā pašā laikā Salaspilī visi dzīvokļu īpašnieki padarīti par kopīpašniekiem – ja kāds ir parādā par siltumu, par svešiem grēkiem spiež norēķināties visus mājas iedzīvotājus," neapmierinātību pauž V. Naudušēvics. "Kopīpašums attiecas tikai uz domājamām daļām, piemēram, zemi, kāpņu telpām. Tajā pašā laikā Salaspilī visi dzīvokļu īpašnieki padarīti par kopīpašniekiem – ja kāds ir parādā par siltumu, par svešiem grēkiem spiež norēķināties visus mājas iedzīvotājus," neapmierinātību pauž V. Naudušēvics. Raivis Bahšteins

Salaspilī apsaimniekotāji izgaismojuši tiem sāpīgu problēmu – vietējais siltumapgādes uzņēmums viņus padara par grēkāžiem, kam piespiedu kārtā nemaksātāju parādi jāuzveļ uz apzinīgo iedzīvotāju pleciem.

"Pašvaldības SIA "Salaspils siltums" (SS) ne tikai nevēlas noņemties ar parādniekiem, bet ļaunprātīgi izmanto savu monopolstāvokli: ar draudiem atslēgt siltumenerģiju piespiež apsaimniekotājus norēķiniem par siltumenerģiju izmantot iedzīvotāju veidotos uzkrājumus māju remontiem un uzturēšanai," ar SS iedibināto kārtību – parādus piedzīt no apsaimniekotājiem, nevis dzīvokļu īpašniekiem – nav apmierināts Valdis Naudušēvics, dzīvokļu īpašnieku kooperatīva "Kalniņš" valdes priekšsēdētājs un SIA "Valdis namsaimnieks" direktors, kurš ikdienā pilda ­Salaspils novada būvvaldes būvinspektora pienākumus.

"Izmantot apsaimniekošanas naudu komunālo parādu dzēšanai ir aizliegts ar likumu. Nekur normatīvajos aktos nav teikts, ka siltumenerģijas piegādātājs ir tiesīgs vērsties pret mājas apsaimniekotāju vai iedzīvotāju kopumu, attiecinot uz viņiem atbildību par atsevišķām dzīvokļu īpašnieku neizpildītām saistībām," noskaities ir V. Naudušēvics, kurš janvāra sākumā Salaspilī izplatījis atklātu vēstuli, kurā pamato vairāku apsaimniekošanas uzņēmumu neapmierinātību ar SS. Viņš apņēmies izcīnīt tiesiskumu salaspiliešu attiecībās ar SS.

Renovēt neļauj parādu nasta

"SS spriež pēc vienkārša principa – veikalā neviens maizi par velti nedod, ar siltumu jābūt tāpat, teic Maruta Muzikante, apsaimniekošanas uzņēmuma "Budeskalni" vadītāja. "Budes­kalni" apsaimnieko 19 namus, būvētus 60.–70. gados, ar 323 dzīvokļiem Salaspils klusajā centrā – bijušās agrofirmas rajonā.

"Lai arī kāds monopola stāvoklis SS būtu, grūti sadzīvot ar šādu virskundzību," norāda M. Muzikante. "Labi saprotu, ka pašam SS jātiek galā ar ikmēneša gāzes rēķiniem, tomēr nevar neņemt vērā apsaimniekotāju neapskaužamo stāvokli: iedzīvotāji maksājumus kavē, līdz ar to arī apsaimniekotāji nevar norēķināties laikus. Turklāt [parādnieku vidū] nav tikai ļaunprātīgie nemaksātāji, ir daudz cilvēku, kas gaida algas dienu mēneša beigās, jo vienkārši nevar samaksāt agrāk. Nenoliegšu, SS ir daudz padarīts, lai samazinātos tarifs, nebūtu zudumu, notiktu precīza patērētā uzskaite. Un tomēr – ja pensionārs atnes pēdējo naudu, kāpēc viņam vēl vajadzētu maksāt par kaimiņu, kurš nemaksā? SS nekādi neiesaitās parādnieku piedziņas procesā, taču par šo problēmu būtu jāatrod visām pusēm kopēja valoda. Mājas un sistēmas ir vecas, vajadzētu renovēt, cilvēkiem ienākumi nav palielinājušies, bet agresīvā SS politika neļauj veidot uzkrājumus remontam. Pat ikdienas darbi cieš," norāda M. Muzikante.

"Apsaimniekotāju aicinājumi pašvaldībai nepieļaut monopolista SS vienpusēju savu interešu apmierināšanu nav ņemti vērā," viņai piebalso V. Naudušēvics.

Lielākais viena dzīvokļa parāds paša V. Naudušēvica apsaimniekotajos namos pārsniedz 1000 latus, ko iekrājušas ļaunprātīgas nemaksātājas – trīs kopā dzīvojošas sievietes daudzdzīvokļu namā Maskavas ielā 9. Kopumā šī nama parāds ir aptuveni 7000 latu. Virkne patērētāju sadumpojušies un maksājot pēc principa "tik, cik varu atļauties" – piemēram, ik mēnesi pa pieciem latiem. "SS noliedz privātīpašuma pastāvēšanu, bet dzīvokļu īpašnieki nav liela ģimene – katram jāatbild par sevi!" rezumē V. Naudušēvics.

Nereti parādnieku dzīvokļi jau ieķīlāti bankās. Pierīgā līdzīgā situācijā ir daudzas mājas. "Neatgūstamo parādu daļu vajadzētu dzēst, piedaloties visām pusēm – arī SS un pašvaldības ūdensapgādes uzņēmumam "Valgums-S"," uzskata apsaimniekotājs. Virsatbildību viņš aicina uzņemties pašvaldību, jo siltumapgādes organizēšana ir viena no tās autonomajām funkcijām, kā to nosaka likums "Par pašvaldībām".

Vienam no V. Naudušēvica iepriekš apsaimniekotajiem namiem Lazdu ielā 2 tecējis jumts – taču iekrāt nav bijis iespējams, jo SS to turējis uz grauda. "Pašvaldības uzņēmumam vajadzētu būt iedzīvotājus saprotošam, bet tur, kur ir naudas smaka, ne vienmēr tas tā ir," strikti komentē apsaimniekotājs.

"Ja jūsu maksājumi par kopīpašuma apsaimniekošanu bez jūsu atļaujas izmantoti kaimiņa vai apsaimniekotāja parādu dzēšanai vai aprēķināti papildu maksājumi, prasiet apsaimniekotājam nekavējoties atdot iemaksāto summu," ar šādu padomu sarunai punktu pieliek V. Naudušēvics.

SS vadītāja: bardzība atmaksājusies

Apsaimniekotāju sacelšanos komentē SS valdes locekle Ina Bērziņa-Veita. Viņa apņēmusies uz V. Naudušēvica vēstuli nereaģēt: "Te nav tirgošanās iespēju – tāpat kā ar "Latvenergo" vai "Latvijas gāzi" līgums ir jāpilda un punkts."

Parādu piedzīšanu I. Bērziņa-Veita uzskata par apsaimniekotāja pienākumu. Parādu veidošanās nozīmējot tikai vienu – apsaimniekotājs neprotot strādāt. "Kas tika darīts, kad dzīvokļa īpašnieks nebija samaksājis pirmo, otro mēnesi? Vai apsaimniekotājs bija painteresējies, vai dzīvokļa īpašniekam apsīkuši ienākumi, un ieteicis meklēt sociālo palīdzību? Vai bija noskaidrojis, vai tas nav ļaunprātīgs nemaksātājs, pret ko jācīnās, sniedzot [prasību] tiesā?"

"Salaspilī situācija bija ļoti ielaista, un, sākot strādāt, es strikti nostājos – ja jāmaksā, tad jāmaksā, tāpat kā par elektrību vai telefonu." Bardzība atmaksājusies, vērtē viņa, jo par apkuri decembrī visi Salaspilī esot norēķinājušies, turklāt iedzīvotāji turpinot aktīvi dzēst parādus. Pēc tam, kad kā drošības līdzeklis tika piespriesta karstā ūdens padeves pārtraukšana, parādu atdot nobrieda pat Enerģētiķu ielas 7. nama iedzīvotāji, ar kuriem panākta vienošanās to atmaksāt pēc grafika.

"Es gribētu pat teikt, ka Salaspilī parādnieku nav," paziņo SS vadītāja. Tiesa, 200 000 latu parāds gan ir – tas uzkrājies un velkas līdzi vēl no iepriekšējiem gadiem. "To es neuzskatu par parādu, jo tagad visi apsaimniekotāji pilda vienošanos par parādu dzēšanu." Pēc SS vadītājas aplēsēm, jauni parādi radīsies arvien retāk.

"Piegādājam siltumenerģiju līdz mājas sienai, kur atrodas skaitītājs. Tālāk māja to sadala. Siltums ir tāda dīvaina lieta – tā ir kopīga atbildība. Es nevaru iedziļināties, kurš dzīvokļa īpašnieks un kāpēc nav maksājis, tas tomēr ir tāds kā kopīpašums," pie sava paliek I. Bērziņa-Veita.