16.08.2018 12:02

Siguldā pašvaldība līdzfinansē iekšpagalmu un inženier-komunikāciju infrastruktūras sakārtošanu

Autors  Apriņķis.lv/Sigulda.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Siguldā pašvaldība līdzfinansē iekšpagalmu un inženier-komunikāciju infrastruktūras sakārtošanu Siguldas novada pašvaldība

Šogad Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi septiņus līdzfinansējumus vairāk nekā 145 tūkstošu eiro apmērā daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu un privātmāju ūdens un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai.

Pašvaldības līdzfinansējums 26.jūlija ārkārtas domes sēdē piešķirts ūdensvada izbūvei privātīpašumā Atbrīvotāju ielā un Ata Kronvalda ielā, kā arī daudzdzīvokļu namu biedrībām Pulkveža Brieža ielā 80 un Melioratoru ielā 2, kur notiks ietves, iebraucamā ceļa un auto stāvlaukuma, kā arī lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, liecina publikācija pašvaldības mājaslapā. Šo darbu veikšanai nepieciešams veikt iepirkumu procedūru un būvdarbus plānots uzsākt jau šajā gadā. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir vairāk nekā 190 tūkstoši eiro.

Šajā gadā tiks izbūvēti pašvaldības līdzfinansētā ūdensvada un kanalizācijas pievadi Strēlnieku, Slēpotāju, Nākotnes, Raunas un Gāles ielas īpašumos.
Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka juridiskas vai fiziskas personas var saņemt līdzfinansējumu līdz pat 90% no kopējām izmaksām iebraucamo ceļu pārbūves vai atjaunošanas darbiem pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kā arī iebraucamo ceļu, pagalmu un stāvlaukumu jaunai būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2003.gada 1.jūnijam.

Iebraucamo ceļu atjaunošanu pašvaldība līdzfinansē šādā kārtībā:
50% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji;
70% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji;
90% apmērā – ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm;
iekšpagalmu sakārtošanai no ierosinātāja līdzekļiem tiek segtas izmaksas ne mazāk kā 50% apmērā no attiecīgā objekta tāmes summas.

Atgādinām, ka pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas līdz dzīvojamajai mājai var saņemt fiziskas un juridiskas personas. Trūcīgām vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un personām ar I invaliditātes grupu atbalsts tiek piešķirts 100% apmērā. Kopējais iespējamais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro par katru pieslēguma veidu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus pieslēgties pilsētas komunikācijām, jo, plānojot grantēto ielu pārbūvi, priekšroka tiks dota tām ielām, kur iedzīvotāji ir pieslēgušies centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Vairāk informācijas Siguldas novada pašvaldības vietnē.