13.08.2018 07:43

Atkritumu tarifi kļūst lielāki

Autors  Liene Ozola
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Atkritumu tarifi kļūst lielāki arhīvs

Vairākās Pierīgas pašvaldībās, sākot no rudens sezonas, tiks palielināts atkritumu izvešanas tarifs nešķirotajiem atkritumiem. Tas skars Salaspils, Olaines, Carnikavas un Ķekavas novada iedzīvotājus.

Citos Pierīgas novados tarifs tika palielināts jau gada sākumā, un, kā skaidro Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vides un atkritumu apsaimniekošanas konsultants Indulis Emsis, tam esot gan objektīvi, gan subjektīvi, gan politiski iemesli.

Tarifi un apsaimniekotāji – dažādi
Salīdzinot, kā notiek atkritumu izvešana dažādās Pierīgas pašvaldībās, "Rīgas Apriņķa Avīze" secināja, ka Pierīgas pašvaldības var dalīt vairākās grupās: pašvaldības, kuras ir noslēgušas līgumus ar lielajām kompānijām (Salaspils, Stopiņi, Mārupe, Babīte u.c.); pašvaldības, kurās atkritumu apsaimniekošanu veic pašvaldības veidots uzņēmums (piemēram, Olaines novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu īsteno pašvaldības uzņēmums AS "Olaines ūdens un siltums"); pašvaldības, kurās apsaimniekošanu veic vietēja mēroga privāts uzņēmums.

Salīdzinot tarifus, jāsecina, ka tie svārstās robežās no nepilniem 8 eiro līdz pat 15 eiro par kubikmetru nešķiroto atkritumu, turklāt bieži vien tarifi ir atšķirīgi pat gadījumos, kad dažādās pašvaldībās ir viens un tas pats pakalpojuma sniedzējs. Tomēr tas uzreiz nebūt nenozīmē, ka vienas pašvaldības vadība ir noslēgusi neizdevīgāku vai blēdīgāku līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, jo, kā skaidro Lielo pilsētu asociācijas vides un atkritumu apsaimniekošanas konsultants I. Emsis, atšķirīgais tarifs var nozīmēt arī ļoti atšķirīgu pakalpojumu klāstu, piemēram, atkritumu izvešanas biežumu, attālumu līdz šķiroto atkritumu konteineriem, kā arī to, cik nolietoti vai jauni ir konteineri un izmantotā tehnika.

Rudenī pašvaldībās cels tarifus
Vismaz trijās Pierīgas pašvaldībās – Olainē, Salaspilī un Carnikavā – rudenī tiks paaugstināti atkritumu izvešanas tarifi. No 1. septembra Olaines novadā stāsies spēkā vienotais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs – 12,37 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Domē lēmumu palielināt tarifu skaidro ar dabas resursu nodokļa pieaugumu: "Olaines novada dome 25. jūlijā pieņēma lēmumu par jaunu atkritumu apsaimniekošanas tarifu, jo no 2018. gada sākuma ir spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes apstiprinātais atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotāja "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs 40,92 eiro par tonnu (bez PVN), kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis (DRN)."

Salaspilī sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs no šā gada 1. oktobra būs 9,18 EUR/m3 bez PVN (11,11 EUR/m3, ieskaitot PVN 21%). Dīvaina ir domes argumentācija, skaidrojot, ka "tas nav tarifa kāpums – atkritumu apsaimniekotājs SIA "Eco Baltia vide" uzsāk darbību atbilstoši atklāta konkursa noteikumiem".

"Rīgas Apriņķa Avīze" nosūtīja jautājumus Salaspils domei ar lūgumu paskaidrot, kā tas iespējams, ka viens un tas pats uzņēmums, proti, SIA "Eco Baltia vide", atkritumu izvešanu, piemēram, Babītē, veic par 7,71 EUR/m3 (bez PVN), bet Mārupē – par 8,05 EUR/m3 (ar PVN). Salaspils novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lolita Balcerbule sniedza atbildi, ka viss atbilstot normatīvajiem aktiem, un SIA "Eco Baltia vide" cena esot bijusi zemāka nekā citu kompāniju piedāvātā:

"Cena veidojas atbilstoši tiem noteikumiem, kādus nosaka normatīvie akti un kādi bija izvirzīti konkursā, piemēram, dalīti vākto atkritumu savākšanai nodrošināt speciālu atkritumu savākšanas transportlīdzekli, kuram ir divdaļīgs kravas nodalījums, nodrošināt atkritumu izvešanu no atkritumu šķirošanas laukuma (pēc tā nodošanas ekspluatācijā), nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu juridiskajām personām to darba laikā u.c. SIA "Eco Baltia vide" piedāvājums bija saimnieciski izdevīgākais un ar viszemāko cenu – 9,18 EUR/m3 (bez PVN), citu pretendentu cenas (bez PVN) bija augstākas: SIA "Clean R" – 9,81 EUR/m3, SIA "Pilsētvides serviss" – 9,48 EUR/m3."

Līdzīgi kā Salaspilī, arī Carnikavā sadzīves atkritumu izvešanas tarifs no šā gada 1. septembra palielināsies un būs 13,18 EUR/m3 (ieskaitot PVN). Carnikavā apsaimniekošanu arī veic viena no lielajām kompānijām, proti, SIA "Clean R". Arī šī kompānija dažādās pašvaldībās strādā ar atšķirīgiem tarifiem.

Salīdzināšanai tarifi pašvaldībās, kuras apkalpo SIA "Clean R": Stopiņu novadā no 2018. gada 1. janvāra – 7,76 EUR/m3; Ikšķiles novadā – 9,32 EUR/m3; Inčukalna novadā – 11,94 EUR/m3; Jūrmalas pilsētas teritorijā – 9,27 EUR/m3; Sējas novadā – 13,76 EUR/m3.

Carnikavā tarifu atšķirību un kāpumu skaidro ar pašvaldību dažādo infrastruktūru. Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss": "Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Latvijas pašvaldībās ir atšķirīga, jo to ietekmē pastāvīgo un sezonālo iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums, attālumi starp novada apdzīvotajām vietām, attālums līdz atkritumu apglabāšanas poligonam un novada prasības atkritumu apsaimniekošanā."

Un, lai gan Indulis Emsis min, ka dažādos tarifus veido atšķirīgs sniegto pakalpojumu klāsts, Stopiņu novada domē salīdzinoši zemo tarifu skaidro citādi: "Mūsuprāt, apsaimniekotāja noteikto cenu mūsu pašvaldībā izskaidro tas, ka Stopiņu novada teritorijā atrodas atkritumu savākšanas poligons, tādēļ transportēšanas izdevumi ir mazāki," uzsver Stopiņu novada sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Skrastiņa.

Kā pozitīvu piemēru eksperts min Jūrmalas pilsētu, kur no šā gada atkritumi tiekot svērti un iedzīvotājiem jāmaksā tikai par tādu atkritumu daudzumu, kāds reāli tiek saražots.

Objektīvie, subjektīvie un politiskie faktori
Kā uzsver vairākās pašvaldībās, objektīvais tarifu palielināšanas faktors ir 2016. gada beigās pieņemtie grozījumi "Dabas resursu nodokļu likumā," kuros paredzēts katru gadu pakāpeniski palielināt nodokli: no 2018. gada – 35 eiro par vienu tonnu nešķiroto atkritumu, no 2019. gada – 43 eiro, no 2020. gada – 50 eiro.

Tomēr nereti dabas resursu nodokļa pieaugums tiekot izmantots tikai kā iegansts tarifa palielinājumam, atzīst I. Emsis: "Uzņēmumi nereti krāpjas, izmantojot nepilnības, lai kaut kā savilktu galus kopā. Viens no pārliecinošākajiem pierādījumiem šādai krāpnieciskai darbībai ir nesenais ugunsgrēks Jūrmalā, kas atklāja milzīgu nelegālo atkritumu novietni, kurā saimniekoja uzņēmums "Prima M", kas nebija saņēmis atbilstošas atļaujas darbību veikšanai ar atkritumiem."

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē tarifu kāpums esot neizbēgams arī turpmāk, skaidro I. Emsis, jo Latvijā tie joprojām esot 4–6 reizes zemāki nekā vidēji citās Eiropas valstīs, taču darbaspēka atalgojuma starpība neesot tik liela, tādēļ ir skaidrs, ka nozares uzņēmumiem tarifus nākšoties pakāpeniski palielināt. Kā galveno iemeslu resursu trūkumam nozarē I. Emsis norāda agrāk nepieņemtos politiskos lēmumus (ministra Edmunda Sprūdža ("Reformu partija") laikā), nenovirzot nozarei pietiekami daudz Kohēzijas fondu naudu, un tas atkritumu apsaimniekošanu ietekmējot joprojām.

Par tīru vidi jāmaksā
Indulis Emsis uzsver, ka atkritumu apsaimniekošanas politika esot vērsta uz to, lai arvien mazāk un mazāk poligonos tiktu uzglabāti nešķirotie atkritumi, tā neveidojot ilgstoši nesadalāmo atkritumu kalnus. Tas ir skaidri un atbalstāmi, taču, no otras puses, notiekot process, kas nodara ekonomiskus zaudējumus atkritumu pārstādes uzņēmumiem.

Piemēram, ļoti sadārdzinoties transporta izdevumi kompānijām, kuras ved šķirotos atkritumus. Atsevišķu reisu nodrošināšana stiklam, plastmasai, kartonam un papīram un to nogādāšana uz pārstādes rūpnīcām sadārdzina atkritumu izvešanu. Un, lai gan iedzīvotājiem teorētiski par to nav jāmaksā, tomēr pieaugošās izmaksas uzņēmējiem ir jāsedz. Arī šo eksperts min kā vienu no iemesliem, kāpēc nešķiroto atkritumu tarifi nākotnē varētu turpināt pieaugt.