10.08.2018 11:40

Aizsargājamo ainavu apvidum "Ādaži" sagatavoti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Aizsargājamo ainavu apvidum "Ādaži" sagatavoti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Dabas aizsardzības pārvalde

Lai precīzāk noteiktu aizsargājamās dabas teritorijas atļauto izmantošanu, ir sagatavoti aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kurus pēc zemes īpašnieku informēšanas plānots virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka patlaban šī aizsargājamo ainavu apvidus izmantošanu regulē vispārējie noteikumi par īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanu, taču, lai atvieglotu teritorijas uzraudzību un veicinātu īpaši aizsargājamu sugu un biotopu saglabāšanu, sagatavots noteikumu projekts. Noteikumu projekts iedala teritoriju vairākās funkcionālajās zonās ar katrā atšķirīgu atļauto izmantošanu.

Starp vispārīgajiem ierobežojumiem, kas ir spēkā visā aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā, ir liegums izmantot svešzemju sugas mežu atjaunošanai un ieaudzēšanai, pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem ārpus ceļiem un brauktuvēm un tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju drīkst cirst dobumainus kokus un kokus, kuru caurmērs ir lielāks par 60 centimetriem.

Īpaši ierobežojumi papildus noteikti stingrā režīma zonā, regulējamā režīma zonā, dabas lieguma zonā un ainavu aizsardzības zonā. Piemēram, ainavu apvidus teritorijā ir aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību, koku un krūmu ciršanu elektrolīniju trasēs, kā arī koku ciršanu ārpus meža laika periodā no 15. marta līdz 31. jūlijam.

Pēc zemju īpašnieku, pašvaldības un vietējās sabiedrības informēšanas un priekšlikumu uzklausīšanas, noteikumu projektu virzīs apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" izveidots, lai rūpētos par militāro mācību rezultātā izveidojušos Latvijas apstākļiem retu biotopu – virsāju un vāji apauguši smiltāju aizsardzību. Šajā teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu, piemēram smilšu krupis, sila ķirzaka, dižā jāņeglīte, tumšzilā drudzene, kā arī šeit mitinās vilki, lūši, rubeņi, stepes čipste, apodziņš.

Ikviens interesents ar noteikumu projektu var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā.