03.08.2018 14:14

Daži svelmē drīkst nestrādāt

Autors  Liene Ozola
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Kā būtu, ja visi karstajā laikā paņemtu vismaz pāris brīvas nedēļas? Ieskaitot policistus, ugunsdzēsējus un, svarīgākais – algu izmaksu grāmatvežus. Kā būtu, ja visi karstajā laikā paņemtu vismaz pāris brīvas nedēļas? Ieskaitot policistus, ugunsdzēsējus un, svarīgākais – algu izmaksu grāmatvežus. Aigars Lapiņš

"Rīgas Apriņķa Avīzes" uzmanību pievērsis paziņojums Baldones novada domes mājaslapā, ka karstā laika dēļ ir mainīti tās darba laiki, proti, tveices dēļ pašvaldības darbinieki darba dienu pēcpusdienās strādās nepilnā darba režīmā. Devāmies noskaidrot, kas notiek citās pašvaldībās?

Ko paredz noteikumi par darba organizāciju karstajā laikā un vai tas attiecas uz visiem darba darītājiem?

Baldones novada dome, karstā laika dēļ mainot domes darba laikus, atsaucas uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 359. Tiesa, šādi noteikumi pastāv un nosaka, ka pirmās kategorijas darbiniekiem, kuru darbs nav saistīts ar fizisku piepūli vai prasa ļoti nelielu vai nelielu fizisku piepūli, jānodrošina, lai gaisa temperatūra telpās nepārsniegtu 28 °C. Darbiniekiem ar lielāku fizisko piepūli, piemēram, pastāvīgu smagumu (līdz 10 kg) celšanu un pārvietošanu, jāstrādā telpās, kurās gaisa temperatūra nav augstāka par 27 °C, savukārt smaga darba strādnieki var prasīt nodrošināt darba telpās 26 °C temperatūru.

Baldones novada sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Ose telefonsarunā skaidro, ka minētās darba organizācijas izmaiņas attiekušās tikai uz dažām stundām pirmdienā, 30. jūlija pēcpusdienā, kad tiešām bijis ekstremāls karstums. Trim domes darbiniekiem bija atļauts šīs stundas strādāt attālināti. Tādēļ nebūtu pamata runāt, piemēram, par atalgojuma samazināšanu...

Diemžēl paziņojums domes mājaslapā vēsta ko citu: "Informējam, ka sakarā ar īpaši karsto laiku Baldones novada dome darba dienu pēcpusdienās strādās nepilnā darba režīmā."

Sazinoties ar vairākām Pierīgas pašvaldībām un vaicājot, vai karstuma dēļ domes darbiniekiem ir mainīts darba laiks un viņi strādā nepilnu darba dienu, sākotnējā reakcija pārsvarā ir izbrīns vai smaids par kolēģu attapību.

Ādažu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Jātniece: "Ādažu pašvaldībā darba laiku laikapstākļi neietekmē. Ja kādam speciālistam ir mainīts darba laiks, tas notiek tikai konkrēta speciālista prombūtnē atvaļinājuma laikā un arī tikai gadījumos, kad nav iespējama aizvietošana."

Tomēr noskaidrojot, ka pieļaujamo gaisa temperatūru darba telpās nosaka MK noteikumi, atbildes jau kļūst oficiālākas.

"Inčukalna novada domes darbavietās mikroklimatu regulē kondicionieri. Pirmās kategorijas darbiniekiem darba devējs nodrošina darba aizsardzības prasībām atbilstošus termālās vides apstākļus. Inčukalna novada dome un Vangažu pilsētas pārvalde arī šajā karstajā vasaras laikā strādā normālajā darba režīmā," atbild Mārtiņš Pozņaks, Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs.

Darba laiks pašvaldību darbiniekiem mainīts ne tikai Baldones novadā. Kā noskaidroja "Rīgas Apriņķa Avīze", elastīgs darba laiks karstajā vasaras periodā ir noteikts arī citviet, piemēram, Ķekavas novadā.

Kā skaidroja Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Geka, ne visās darbavietās ir iespējams nodrošināt nepieciešamo gaisa temperatūru telpās; amatpersonām un darbiniekiem (izņemot tos, kuru darba telpas ir aprīkotas ar kondicionēšanas sistēmām) esot tiesības organizēt savu darba laiku ar pārtraukumiem (nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi), savukārt struktūrvienības vadītājiem esot jānodrošina nepārtraukta daļas darbība.

Secinājums par pašvaldību darba organizāciju karstajā laikā ir pretrunīgs, jo situācijas ir atšķirīgas. Atbildīgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija skaidro, ka mūsdienās esot pieejami daudz un dažādi risinājumi gaisa temperatūras režīma regulēšanai telpās – ventilatori, kondicionieri un citas ierīces; ja pašvaldība par to neesot parūpējusies laikus, tad šāda rīcība būtu vērtējama kā bezrūpība gan pret iedzīvotājiem, gan darbiniekiem.

"Vasara Latvijā nav pārsteigums, bet gan ikgadējs gadalaiks ar augstāku gaisa temperatūru, tādēļ tas nevar būt attaisnojums darba pārtraukšanai pašvaldībā gaisa temperatūras un nesagatavotības dēļ. Tādēļ aicinu pašvaldību, it sevišķi domes priekšsēdētāju, pildīt savus pienākumus, nodrošinot pienācīgu darba vidi, lai ikviens iedzīvotājs varētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus un klātienes konsultācijas!" savu nostāju pauž ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Mēģinot noskaidrot, kas notiek ar cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar ilgstošu uzturēšanos saulē, piemēram, ceļu būvniekiem, lauksaimniekiem un citu profesiju pārstāvjiem, par pārsteigumu konstatējam, ka konkrētie Ministru kabineta noteikumi attiecas tikai uz telpās strādājošajiem darbiniekiem.

Valsts darba inspekcijas (VDI) Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne skaidro, ka noteikumu tapšanas brīdī (2010. gadā) ilgstošs karstums nav bijis aktualitāte, tādēļ normatīvi par darbu ārā neesot izstrādāti; citādi tas esot par darbu ziemā, kad tiekot regulēts nepārtraukta darba laika ilgums noteiktā gaisa temperatūrā.

Ierasti vasaras karstuma periodi, ar ilgumu ne vairāk par divām nedēļām līdz šim darbiniekiem un darba devējiem problēmas neesot sagādājuši, taču šobrīd inspekcijā jau ir saņemtas aptuveni 40 sūdzības no dažādu profesiju pārstāvjiem, kas žēlojas par nepiemērotu temperatūru darba telpās – tie esot gan noliktavu strādnieki, veikalu darbinieki un pat automašīnu šoferi, kurus neapmierina ilgstoša uzturēšanās darba automašīnās bez kondicionieriem.

"Sūdzības par nepiemērotiem darba apstākļiem esam saņēmuši pēdējās divās nedēļās. Lai gan karsts laiks šogad Latvijā ir jau kopš maija, tomēr neciešams tas cilvēkiem acīmredzot sāk kļūt tikai tagad, kad sakarsis ir visur – mājās, darbā, veikalā," tā uzsver L. Matisāne.

Sodīts par nepiemērotas darba vides nodrošināšanu augstās temperatūras dēļ līdz šim nav neviens darba devējs, un, kā atzīst VDI, sodi netiekot uzskatīti par efektīvāko līdzekli, drīzāk esot jāpanāk, lai darba devēji ievērotu noteiktās prasības.

Savukārt uz jautājumu, vai nav absurdi, ka telpās strādājošajiem ir noteikta maksimāli pieļaujamā gaisa temperatūra darbavietās, bet darbiniekiem, kurus klimatiskie apstākļi ietekmē visvairāk, nav noteikta regulējuma, inspekcijas pārstāve pieļauj, ka turpmāk, ņemot vērā šīs vasaras pieredzi, arī Latvijā līdzīgi kā citās Eiropas dienvidu valstīs varētu tikt noteikts darba laiks ar pārtraukumu dienas vidū, kad gaisa temperatūra ārā sasniedz maksimumu.