28.06.2018 17:35

Ūdens-saimniecības infrastruktūras attīstībai Jaunolaines lielciemā Lubaušos investēs gandrīz 3,5 miljonus eiro

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ūdens-saimniecības infrastruktūras attīstībai Jaunolaines lielciemā Lubaušos investēs gandrīz 3,5 miljonus eiro pixabay.com

Plānots realizēt projektu par gandrīz 3,5 miljoniem eiro, lai Jaunolaines lielciema Lubaušu aglomerācijas iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamību sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

Olaines novada pašvaldības SIA "Zeiferti" un VA "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" 15. martā noslēdza civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta" realizāciju, lai Jaunolaines lielciema Lubaušu aglomerācijas iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamību sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir 3 493 408,65 eiro, tai skaitā: ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 935 022 eiro apmērā. Projekts tiks realizēts 57 mēnešu laikā pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas, informē AS "Olaines ūdens un siltums" sabiedrisko attiecību speciāliste Ineta Valdmane.

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikāciju, un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Jaunolaines lielciema Lubaušos pašlaik nav ierīkota centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas sistēma. Projekta teritorijā atrodas vairāk nekā 300 individuālās apbūves objekti, kuros ierīkotas dažāda veida lokālās notekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas sistēmas, skaidro I. Valdmane.

Novērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku, sagaidāms, ka turpmāko piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits Lubaušu aglomerācijā palielināsies, galvenokārt palielinoties iedzīvotāju skaitam individuālajās apbūves teritorijās, līdz ar to, ja netiks veikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai, vides un veselības riski palielināsies.

Plānots, ka projekta realizācijas rezultātā centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgtas 300 individuālās mājas un viens ražošanas objekts, nodrošinot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 293 iedzīvotājiem (deklarētajiem), vēsta "Olaines ūdens un siltuma" pārstāve.

Lai novērstu turpmāku gruntsūdeņu piesārņošanos ar sadzīves notekūdeņiem, kā arī lai novērstu risku iedzīvotāju veselībai, projekta realizācijas laikā paredzēts paplašināt Jaunolaines lielciema ūdenssaimniecības sistēmu, norāda I. Valdmane.