25.06.2018 20:18

Ādažu novadā būs pieejams pabalsts audžuģimenēm

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ādažu novadā būs pieejams pabalsts audžuģimenēm arhīvs

Ādažu novada domes pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus Nr.17/2018 "Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā", kas nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā tiek noteikti, piešķirti un izmaksāti pabalsti audžuģimenēm.

Ādažu novada domes pārstāve Monika Griezne informēja, ka audžuģimenei piešķir pabalstus bērna uzturam, bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, turklāt tos piešķir, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

Pabalstu bērna uzturam nosaka Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu divkāršā apmērā mēnesī katram bērnam. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā gadā katram bērnam.

Pabalstus izmaksā audžuģimenei par bērniem, kuri ar Bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē. Audžuģimenes loceklis iesniedz Ādažu novada domes Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un Ādažu novada bāriņtiesas lēmuma norakstu par bērna ievietošanu audžuģimenē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Plašāk par jauno pabalstu novadnieki aicināti interesēties Ādažu domes Sociālajā dienestā.