10.01.2018 07:44

Salaspilī darbojas pretēji likumam

Autors  Liene Ozola
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Salaspilī darbojas pretēji likumam arhīvs

Lai gan valdībā jau gadus piecus ir atbalstīts un diskutēts likumprojekts par izmaiņām dalītā īpašuma regulējumā, nosakot, ka turpmāk nebūs pieļaujama dzīvojamo māju būvniecība uz citai personai piederošas zemes, Salaspils novada dome, ignorējot likuma stāšanos spēkā jau 2017. gada janvārī, tomēr turpināja slēgt pašvaldības zemes nomas līgumus ar iedzīvotājiem, apsolot, ka dzīvojamo ēku uz tās būvēt drīkstēs.

Māju būvēt neļauj
"2017. gadā sākām īrēt no pašvaldības zemi, un tikai tad mums tika pateikts, ka dzīvojamo ēku, kā bija iecerēts, uz tās šobrīd būvēt nevarēsim," situāciju skaidro Salaspils iedzīvotājs Aivars Migla, kura sieva Dace Sordo ir noslēgusi pašvaldības zemes nomas līgumu ar Salaspils novada domi.

"Salaspils novada būvvalde mums nevar izsniegt būvatļauju, jo no 2017. gada janvāra ir mainīts likums, ka uz nomātas zemes dzīvojamo ēku būvēt nedrīkst," turpina Aivars Migla. "Šobrīd esam panākuši risinājumu, ka zemi izpirksim, un tikai tad varēsim sākt domāt par mājas celtniecību. Bija domāts, ka māju būvēsim, kamēr zemi īrējam, tad pārdotu dzīvokli un par iegūto naudu varētu zemi izpirkt. Tagad ir sanācis otrādi – vispirms būsim spiesti izpirkt zemi un tikai tad domāt par mājas būvniecību."

Likuma maiņa
Tieslietu ministrijā likuma normu skaidro ar nepieciešamību risināt problēmas, kas rodoties gadījumos, kad zeme pieder vienam īpašniekam, bet dzīvojamā māja – citam. Piemēram, varot būt gadījumi, kad ģimene, kas nopirkusi dzīvokli ēkā, kura būvēta uz nomātas zemes, pēc nomas līguma beigām var zaudēt savu mājokli. Līdz ar apbūves tiesību ieviešanu šādas situācijas vairs nebūšot iespējamas, jo uz svešas zemes uz līguma pamata varēšot celt un lietot vienīgi nedzīvojamas ēkas un būves, piemēram, komercdarbības veikšanai.

Lai zemes un ēkas īpašnieki dalītā īpašuma gadījumos varētu savlaicīgi sagatavoties likuma normas ieviešanai, tika paredzēts, ka likums stājas spēkā 2017. gada janvārī, taču Salaspils novada dome turpināja slēgt zemes nomas līgumus ar iedzīvotājiem, sakot, ka tas tiek darīts, lai varētu celt dzīvojamo māju.

Salaspils novada būvvaldes vadītājs Valērijs Sičovs uzsvēra, ka, lai gan oficiāli nav pieņemts neviens lēmums atteikt dzīvojamo ēku būvniecību uz nomātas zemes, tomēr cilvēki ir zvanījuši un jautājuši par šādu iespējamību: "Ja tas ir zemes nomas līgums un būvatļauja ir izsniegta līdz 2017. gada janvārim, tad, protams, mēs ļaujam, lai cilvēki pabeidz iesākto būvniecību, taču, ja nav paspēts izņemt būvatļauju, kaut arī zeme tiek nomāta kopš 2015. vai 2016. gada, mums nāksies pieņemt lēmumu par būvniecības atteikumu."

Salaspils novada dome pretēji likumam turpina slēgt līgumus
Kā liecina "Rīgas Apriņķa Avīzes" rīcībā esošā informācija, Salaspils iedzīvotājiem savrupmājas būvniecībai tika iznomāti vairāki zemes gabali jau pēc likuma stāšanās spēkā. Pēdējais Salaspils novada domes lēmums par līguma slēgšanu par zemesgabala Budeskalnu iela 15A nomu uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām savrupmājas būvniecībai ir datēts ar 2017. gada 12. oktobri.

Līgumi, nosakot zemes noma maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ir noslēgti 2017. gada jūlija beigās Budeskalnu ielā 15B, augustā – Budeskalnu ielā 15C. Nomas līgumā paredzēts, ka nomniekam viena gada laikā ir jāiesniedz savrupmājas būvniecības iecere un jāsaņem būvatļauja, savukārt divu gadu laikā ir jāuzsāk būvdarbi.

Salaspils novada mēram atbilžu nav
Salaspils novada domes Sabiedrisko attiecību daļas pārstāve Ginta Zēberga skaidro, ka laikā no 2004. gada līdz šim brīdim Salaspils novada pašvaldība noslēgusi 20 zemes nomas līgumus, kuros paredzētas nomnieka tiesības uz iznomātās zemes veikt dzīvojamo ēku būvniecību. Atbildēt precīzi, uz cik iznomātajiem zemes gabaliem ir realizēti savrupmāju būvniecības projekti, domes speciāliste nevarēja, taču 13 gadījumos esot izsniegta būvatļauja.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars ("Vienotība"), kurš ir paraksta tiesīgā persona un ir līgumu slēdzējs, pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem iegūt skaidrojumu, kāpēc turpinājās pašvaldības zemju iznomāšana privātmāju celtniecībai, lai gan likums to vairs neparedz, uz žurnālistes jautājumiem neatbildēja. Neatbildēti palika arī jautājumi par to, kas notiks ar tiem zemes nomniekiem un viņu iznomātajām zemēm, kuri nav paspējuši izņemt būvatļauju.

Tiesu darbi Salaspils iedzīvotājiem var dārgi maksāt
Salaspils novada domes deputāts Ernests Moisejs (NA) izsaka neizpratni par domes vadītāja rīcību, turpinot slēgt pašvaldības zemes nomas līgumu un solot cilvēkiem uz tiem privātmāju apbūvi: "Izskatās, ka Salaspils novada domes administrācija, tai skaitā domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un viņa pirmais vietnieks Raivis Anspaks, kas ir juristi, iedzīvotāju doto uzticības mandātu tērē visai apšaubāmā veidā. Pēdējā pusgada laikā jau vairākkārt viņi ir centušies nodemonstrēt, ka Latvijas valsts likumi tiem nav rakstīti. Ja kāds no šiem zemju nomniekiem vērsīsies tiesā, pieļauju, ka nodokļu maksātāji par šo juridisko nekompetenci dārgi samaksās."