05.10.2017 11:18

Salaspils memoriālā notiek renovācijas un ekspozīcijas atjaunošanas darbi

Autors  www.salaspils.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Plānotais informācijas objekts “Skats uz Memoriāla laukumu”. Plānotais informācijas objekts “Skats uz Memoriāla laukumu”. Ģ. Boronovska vizualizācija

Kopš 4. septembra Salaspils memoriālā ir aizsākušies memoriāla ēkas renovācijas un ekspozīcijas atjaunošanas darbi. Turpmāk plašāks ieskats darbos, kas šajā rudenī tiks memoriālā veikti, un kā tas izskatīsies jau pavisam drīzā nākotnē.

Šoruden apritēs 50 gadi, kopš tika atklāts Salaspils memoriāls. Šajā laika posmā plašāki remonta un renovācijas darbi memoriālā nav notikuši, tādēļ ir saprotams, ka atsevišķas detaļas ir jau stipri nolietojušās. Visplašāk laika zobs ir skāris memoriāla galerijas grīdas segumus. Vietumis tie ir izdrupuši tiktāl, ka normāla apmeklētāju kustība vairs gandrīz nav iespējama. Darbu gaitā tiks veikta betona grīdas labošana kritiskāk bojātajās vietās, iespējami tuvu tam materiālam un tonim, no kura ir gatavots oriģinālais grīdas segums.

Tāpat tiks demontētas galerijā ierīkotās aizsargapmales, kuras stipri ietekmēja kopējo vizuālo ansambļa tēlu, un savulaik nebija saskaņotas ar memoriāla autoriem. Laika gaitā arī memoriāla sienās un fasādē ir parādījušās plaisas, vietām sienu un fasādes apmetums ir bojāts visai nopietni. Bojātās vietas remonta ietvaros tiks aiztaisītas, izlīdzinot krāsas toni.

Darbu gaitā tiks nomainīts arī jumta segums, lai novērstu griestu tecēšanu 1. stāva telpā un veikti citi mazāki remontdarbi.

Vienlaikus ar restaurācijas un remonta darbiem ir aizsākušies darbi pie Salaspils nometnes un memoriāla vēsturei veltītas ekspozīcijas izveides. Ekspozīcija tiks veidota ar pietāti pret pašreizējo memoriāla ansambli, lielākoties izmantojot līdz šim apmeklētājiem slēgtās tehniskās telpas. Līdz ar to netiks mainīts ne pašreizējais memoriāla vizuālais tēls, ne tā oriģinālā arhitektoniskā koncepcija. Papildus ekspozīcijai, vecās, savu laiku nokalpojušās gidu jeb darba telpas vietā, tiks izbūvēta jauna, nodrošinot iespēju nākotnē Salaspils memoriālā uz vietas apmeklētājiem saņemt gida pakalpojumus.

Kopumā ekspozīcija Salaspils memoriālā sastāvēs no 11 daļām. Ekspozīcijas sākums būs autostāvvietā pie ieejas memoriāla ansamblī. Uz tur izvietotā informācijas stenda būs redzama Salaspils novada karte ar apskates vietu novietojumu, kas saistītas ar Otrā pasaules kara notikumiem (Salaspils memoriāls, padomju karagūstekņu nometņu vietas, obelisks un kapi, vācu karagūstekņu kapsēta, Salaspils garnizona vecie kapi u.tml.) un Salaspils memoriālā ansambļa plānu.

Turpinājumā ekspozīcija apmeklētājus vedīs memoriāla ieejas/galerijas ēkā. Uz sienas plaknes pa labi no ieejas būs novietots ekspozīcijas ievadteksts trīs vertikālās slejās ar galveno informāciju par Salaspils nometnes vēsturi.

Tālāk ekspozīcija turpināsies jau esošajās deviņās stikla vitrīnās, kurās šobrīd ir redzamas Kārļa Buša Salaspils nometnes zīmējumu kopijas. Pēc renovācijas stendi būs aprīkoti ar apgaismojumu, katrā no tiem tiks izvietots īss paskaidrojošs teksts, atsevišķas fotogrāfijas, dokumenti un kartes/shēmas par katrā stendā apskatāmo tematiku (galvenās ieslodzīto kategorijas, Salaspils nometnes uzbūve un pārvalde).

Šobrīd neizmantotajā telpā zem trepju pacēluma starp 1. un 2. stāvu tiks izvietotas plaknē veidotas aplikācijas – Salaspils memoriāla arhitektu/tēlnieku figūras un ekspozīcija, kas veltīta pašam memoriālajam ansamblim, tā tapšanai un autoriem. Kompozīciju papildinās audio/video atskaņojums ar stāstu par memoriāla tapšanu.

Vietā, kur šobrīd atrodas ejas atvērums ar skatu uz memoriāla laukumu, tiks novietota stikla virsma, kas daļēji segs ejas atvērumu. Uz tās būs lasāms un skatāms vizuāli informatīvs vēstījums par memoriāla laukumā redzamajām arhitektoniskajām skulptūrām.

Memoriāla galerijas galā gar sienu tiks izvietotas 13 vertikālas, caurspīdīgas stikla plaknes ar tajās iestrādātiem Salaspils nometnes ieslodzīto saņemto vai nosūtīto vēstuļu, aplokšņu, pārtikas pienesumu u.tml. dokumentu faksimiliem un īsiem spilgtākiem citātiem no tiem, un atsevišķu dažādas ieslodzīto kategorijas pārstāvošu cilvēku liecībām.

Pašlaik neizmantotā memoriāla tehniskā telpa galerijas galā, ekspozīcijas izbūves ietvaros, tiks pārveidota par nosacītu Salaspils nometnes barakas un tās sastāvdaļu imitāciju, sniedzot informāciju par ieslodzīto dienas režīmu un laika sadalījumu, pārtikas devām, slimībām, noteikumiem barakas iekšienē u.tml.

Ārpus telpām uz t.s. "Nāves ceļa" tiks izvietots vides objekts – "Panorāma". Tas būs veidots no betona un stikla plaknes ar tajā iestrādātu Salaspils nometnes plāna rekonstrukciju. Turpat netālu no iepriekš minētā objekta, tiks izvietoti divi informācijas stendi ar vēstījumu par padomju kara gūstekņu nometnēm un tajās ieslodzīto karavīru likteni Salaspils apkārtnē, un par vācu kara gūstekņu nometni un tajā ieslodzīto karavīru likteni bijušās Salaspils nometnes teritorijā, kā arī par vācu karagūstekņu kapsētas izveidošanu 2008. gadā.

Visus renovācijas un ekspozīcijas veidošanas darbus plānots pabeigt līdz 2017. gada beigām.