17.08.2017 14:15

Siguldas novadā pašvaldība veidos zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu

Autors  www.sigulda.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Siguldas novadā pašvaldība veidos zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu arhīvs

Līdz 2018. gada rudenim Siguldas novada pašvaldība plāno izveidot zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu, kurā iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot zaļos un dārza atkritumus – lapas, zarus, nopļauto zāli un bojātos augļus – tādējādi mazinot zaļo atkritumu dedzināšanu, kas pavasarī un rudenī nereti piedūmo pilsētu un piesārņo vidi ar kaitīgām gāzēm.

Dabīgā, videi nekaitīgā veidā iegūtais augstvērtīgais komposta materiāls tiks izmantots novada apzaļumošanas darbos – parkos, skvēros, puķudobēs, vienlaikus samazinot pašvaldības izdevumus par apzaļumošanu.

Līdz šim zaļos atkritumus iedzīvotāji vai nu glabāja pie privātmājām izveidotās komposta kaudzēs, izmantoja iespēju divas reizes gadā zaļos atkritumus bez maksas nodot Siguldas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam "Jumis" vai dedzināja pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētos periodos – aprīlī un septembrī.

Kompostēšanas tehnoloģija ir videi piemērotākā un arī ilgtspējīgākā zaļo un dārza atkritumu apsaimniekošanas metode. Publiski zaļo atkritumu kompostēšanas laukumi Latvijā izveidoti jau vairākās pašvaldībās, piemēram, Valkā šāds laukums izvietots apmēram divu kilometru attālumā no pilsētas centra, bet Valmieras pilsētā zaļos atkritumus iedzīvotāji var nodot speciālos eko-laukumos un pēc tam tie tiek nogādāti atkritumu kompostēšanas laukumā. Kā rāda citu pašvaldību pieredze, kompostēšanas laukumi ir videi droši, to apkārtnē nav jūtamas nepatīkamas smakas un tie nerada neērtības apkaimes iedzīvotājiem.

Arī Siguldas novada pašvaldība, domājot var videi un sabiedrībai draudzīgu risinājumu, plāno izveidot zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu, kas būs ērti pieejams ikvienam novada iedzīvotājam, lai bez maksas nodotu zaļos un dārza atkritumus, kas rodas dārzu un parku kopšanas rezultātā. Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas tehnoloģija paredz, ka ar traktora palīdzību atkritumu kaudze regulāri tiks apmaisīta, tādējādi pievienojot kompostam nepieciešamo skābekli, kas veicinās ātrāku lapu satrūdēšanu un novērsīs smaku veidošanos. Kompostēšanas laukumā netiks pieņemti citi bioloģiskie atkritumi, piemēram, pārtikas atlikumi, kuru pārstrādei nepieciešama cita tehnoloģija.

Izvērtējot novada infrastruktūru, tostarp teritorijas plānojumu, nepieciešamo rūpnieciskās zonas apjomu un iespēju novadniekiem ērti piekļūt zaļo atkritumu kompostēšanas laukumam, jauno kompostēšanas laukumu plānots veidot Siguldas novada "Kreiļos" pie pašvaldības autoceļa, kas ved no P8 Inciems–Sigulda–Ķegums uz Pelītēm, aptuveni 3,5 kilometru attālumā no pilsētas centra. Šajā teritorijā tiks izveidots asfaltbetona laukums pus hektāra platībā, ko norobežos žogs un apstādījumu josla, lai kompostēšanas laukums diskrēti iekļautos ainavā.

Iedzīvotāji, kuriem nav transports, lai nogādātu zaļos atkritumus kompostēšanas laukumā, joprojām varēs izmantot PSIA "Jumis" piedāvāto iespēju par vienu eiro iegādāties īpašus atkritumu maisus zaļajiem atkritumiem, un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums tos nogādās jaunajā laukumā.

Par zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi tiks lemts 28. septembra pašvaldības domes sēdē.