06.04.2017 10:49

Sējas novada mērs: Tā nav izsaimniekošana vai izzagšana

Autore 
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Sējas novada mērs: Tā nav izsaimniekošana vai izzagšana Einārs Binders

Valsts kontrole martā publicēja revīzijas ziņojumus, kuros norādīja uz virkni pārkāpumu deviņās Latvijas pašvaldībās, tostarp Sējas novadā. Lūgts komentēt Valsts kontroles veikumu, Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš "Rīgas un Apriņķa Avīzei" atzina, ka iestāde nepriecājas ne par vienu revīziju, bet dažkārt sapurināt gan vajagot.

Valsts kontrole: Sējas novada pašvaldība saimnieko neekonomiski


"Revīzija deva iespēju paskatīties uz pašvaldības saimniecisko darbību no cita skatupunkta. Tomēr ziņojumam, norādot, ka pašvaldība it kā izspiež no iedzīvotājiem naudu, jūtama "slikto" piegarša, un maz tiek runāts par pakalpojumiem, kurus pašvaldība dotē.

Lielu daļu pārkāpumu mēs atzīstam, bet nevaram piekrist apgalvojumam par pakalpojumiem sporta centrā, par Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpumu un par priekšsēdētāja vienpersonisko rīcību (ar to domājot VK pārmetumu, ka priekšsēdētājs bez domes lēmuma ir "iekasējis" naudu par sporta centra pakalpojumiem, – red.), jo Sējas novada pašvaldības nolikums paredz, ka domes priekšsēdētājs saskaņā ar apstiprināto domes budžetu rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām.

Saistībā ar pārmetumiem par sporta centra pakalpojumiem uzskatu, ka šis jautājums nav viennozīmīgs, jo, nepiedāvājot sportistiem, nometņu dalībniekiem ēdināšanas pakalpojumus, naktsmītnes un treniņu bāzi, pašvaldība ciestu zaudējumus par sporta centra dīkstāvi skolēnu brīvlaikos, un faktiski nodokļu maksātāju nauda tiktu tērēta telpu uzturēšanai. Amatpersonu bezdarbība radītu tiešus zaudējumus. Tajā pašā laikā par lēmuma neesamību katram gadījumam un izrakstītā rēķina neatbilstību katrai pakalpojuma pozīcijai kritiku pieņemam, bet nevaram piekrist izšķērdībai. Tā noteikti nav arī izzagšana!

Tā kā pēdējo desmit gadu laikā neviens nopietns uzņēmēju piedāvājums pārņemt sporta centra pakalpojumu sniegšanu nav bijis un neesam lieguši iespēju kādam uzņēmējam ieņemt šo nišu, nav pamata spriest par pašvaldības iejaukšanos uzņēmējdarbībā. Labs saimnieks rūpējas, lai telpas tiktu pilnvērtīgi izmantotas un maksimāli noslogotas, nevis turētas tukšas, tērējot nodokļu maksātāju naudu to uzturēšanai.

Pašvaldības darbs ir specifisks, jo katru dienu iedzīvotājs ienes jaunu problēmjautājumu, uz ko priekšsēdētājam un darbiniekiem jāmeklē risinājums, kas nav reglamentēts un nevar gaidīt rītdienu.

Kontrolējošajām iestādēm būtu jāspēj atšķirt būtiskos pārkāpumus no nebūtiskiem un ir jāuzticas cilvēkiem. Latvijā pārsvarā ir godīgi un nesavtīgi sava darba veicēji, un nedrīkst sēt neticības sēklu sabiedrībā un visus mērīt pēc iedomātas nelietības skalas. Mēs strādājam, vislabāko nodomu vadīti, un, ja to nedarīsim, vēlētājs mūs aizslaucīs.

Nosakot maksas pakalpojumus, maksimāli tika ņemtas vērā iedzīvotāju intereses, tomēr ‒ ne vienmēr līdz galam iedziļinoties normatīvo aktu regulējumos.

Lai gan pieņemts Valsts kontrolei uzticēties, revīzijas laikā pašvaldības darbinieki neguva pārliecību, ka ziņojumā uzrādītās summas aprēķinātas pareizi un korekti. Piemēram, būtiski atšķīrās Valsts kontroles izpratne par siltumapgādes izmaksu aprēķināšanas metodiku, un vairākas it kā pārmaksātās vai nesamaksātās pozīcijas revidenti secināja uz savu pieņēmumu pamata.

Valsts kontrole, izdarot revīzijas secinājumus, tāpat kā likumdevējs, izstrādājot likumus un citus normatīvos aktus, nav ņēmusi vērā to, ka visa valsts nav tikai Rīga vai lielās pilsētas, kur autobusu pieturas ir uz katra ielas stūra un teātri pa vienam katrā rajonā, bet ir arī mazi ciemi ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kur normatīvo aktu regulējums katru pakalpojumu ievērojami sadārdzina.

Valsts kontrole norāda, ka, pāris reižu gadā ar pašvaldības autobusu vedot savus iedzīvotājus uz teātri, mēs veicam pasažieru pārvadājumus, kam nepieciešama licence. Vai tad, kad pašvaldība iztērēs kaudzi nodokļu maksātāju naudas, cilvēku resursus un nokārtos iekšzemes pārvadājumu licenci, tā ar saviem trim braucieniem gadā uz teātri pārstās graut komercpārvadājumu tirgu?

Papildu iemesls šai situācijai, iespējams, ir tas, ka pašvaldībai jānodrošina daudz un dažādas funkcijas maksas pakalpojumu sniegšanas sfērā, kā rezultātā grūti nodalīt izmaksas konkrētam pakalpojumam, kā arī iesaistīšanās tādu maksas pakalpojumu sniegšanā, kas nav saistīta ar pašvaldības autonomo funkciju izpildījumu, piemēram, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana. Jāsaka gan, ka no šī pakalpojuma mēs pamazām atsakāmies un drīz vien to praktiski neveiksim.

Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un tie noteikti ietekmēs iestāžu darbu. Vai uzlabos – grūti prognozēt, bet palielinās birokrātiju noteikti. Savukārt birokrātija palielina finansiālos izdevumus un pakalpojumu cenu.

Pašvaldība ir ņēmusi vērā Valsts kontroles ieteikumus, un vairākus pārkāpumus jau esam novērsuši. Piemēram, samaksājām visus nepieciešamos nodokļus par dotētajām skolotāju pusdienām.

Tomēr pašvaldība vēl veiks padziļinātu ar pakalpojumu nodrošināšanu saistītās materiālās bāzes, darbību un izdevumu analīzi. Tāpat pilnveidosim esošos un izstrādāsim jaunus iekšējos normatīvos aktus, kā arī nodrošināsim izmaksu uzskaiti par katru pakalpojuma veidu."