05.04.2017 10:45

Valsts kontrole: Sējas novada pašvaldība saimnieko neekonomiski

Autore 
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Valsts kontroles revīzijā, kas Sējas novadā veikta 2016. gadā par laika posmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam, konstatēts, ka Sējas novada pašvaldība, saimniekojot sporta centrā, rīkojusies kā komersants un nav ievērojusi domes noteikto “cenrādi”. Valsts kontroles revīzijā, kas Sējas novadā veikta 2016. gadā par laika posmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam, konstatēts, ka Sējas novada pašvaldība, saimniekojot sporta centrā, rīkojusies kā komersants un nav ievērojusi domes noteikto “cenrādi”. www.viss.lv

Valsts kontrole martā publicēja revīzijas ziņojumus, kuros norādīja uz virkni pārkāpumu deviņās Latvijas pašvaldībās, tostarp Sējas novadā, kuru dēļ vietējiem komersantiem liegta iespēja gūt ieņēmumus un vietējie iedzīvotāji pārmaksājuši par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Valsts kontrole uzsver, ka pašvaldības daudzviet nevietā konkurē ar uzņēmējiem.

Valsts kontrole norāda, ka Sējas novada pašvaldība iesaistās tādu maksas pakalpojumu sniegšanā, kas nav saistīti ar pašvaldību autonomo funkciju izpildi, un saviem iedzīvotājiem sniedz vairākus nozīmīgus maksas pakalpojumus, piemēram, ēdināšanu skolās un bērnudārzos, dzīvojamo māju apsaimniekošanu, ūdenssaimniecības pakalpojumu un siltumapgādes nodrošināšanu, kā arī pasažieru pārvadājumus. Turklāt, nodrošinot šos pakalpojumus, pieļāvusi pārkāpumus gan to lietderības izvērtēšanā, gan organizēšanā, gan dokumentu noformēšanā.


Dotētas pusdienas – neatļauts labums skolotājiem

Valsts kontrole secinājusi, ka Sējas novada pašvaldība, organizējot maksas pakalpojumu sniegšanu, nav rīkojusies ar finanšu līdzekļiem un mantu visu pašvaldības iedzīvotāju interesēs, kā rezultātā, piemēram, maksa par ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs ir noteikta līdz pat trim reizēm mazāka nekā pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kas nozīmē to, ka pakalpojumu saņēmēji gūst papildu labumu, bet izdevumi tiek segti no pašvaldības kopējā budžeta, tā liedzot iespēju šos līdzekļus izlietot citu funkciju īstenošanai visu administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs. Šī pārkāpuma dēļ darbinieki guvuši labumu 2119 eiro apmērā, par ko pašvaldība valsts budžetā nav veikusi obligāto nodokļu iemaksas 1377 eiro apmērā.

Iedzīvotāji par pakalpojumiem gan pārmaksā, gan nesamaksā

Valsts kontrole (VK) norāda, ka Sējas novada domes noteiktā maksa par pakalpojumiem nav ekonomiski pamatota un pakalpojumu saņēmēji par revidējamā laika posmā saņemtajiem maksas pakalpojumiem, piemēram, siltumapgādes, viesnīcas pakalpojumiem, kā arī trenažieru zāles īri, ir pārmaksājuši kopsummā 13 648 eiro.

VK konstatējusi, ka pašvaldība nav vērtējusi pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, līdz ar to nav konstatējusi, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā 2015. gadā līdz 34 % iegūtā ūdens aiziet zudumos, bet attīrīšanas iekārtās līdz pat 56 % nonākušo notekūdeņu nebija uzskaitīti kā no pakalpojumu saņēmējiem savāktie notekūdeņi.

Tāpat VK pārmet, ka dome veic dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumu uzkrāšanu un pašvaldības rīcība, sniedzot siltumapgādes pakalpojumu, nav nodrošinājusi ekonomiski pamatotu apkures pakalpojuma tarifu noteikšanu, jo tarifu aprēķinos iekļautās izmaksas 2013./2014. gada un 2014./2015. gada apkures sezonās līdz pat 54 % pārsniedza pakalpojuma sniegšanas faktiskās izmaksas, sadārdzinot tarifu, kā rezultātā iedzīvotāji pārmaksājuši 7952 eiro.

Atņem biznesu sabiedriskajam transportam?

Vēl kā nelikumīgu rīcību VK ir norādījusi, ka pašvaldība ar pašvaldības autobusiem veikusi arī iekšzemes neregulāros pasažieru pārvadājumus, tā iesaistoties komercdarbībā un gūstot ieņēmumus 2574 eiro. Turklāt piemērotā maksa par pasažieru pārvadājumiem neatbilst domes apstiprinātajā cenrādī noteiktajai. (Te domāti daži gadījumi gada laikā, kad novada iedzīvotāji ar pašvaldības autobusu braukuši uz teātri un samaksājuši ceļa izdevumus, – red.)

Sporta centrā nevienlīdzīgs cenrādis

Valsts kontrole norāda, ka, lai gan tikai dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, maksa par Sējas sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta bez domes lēmuma, tā, domes priekšsēdētājam pārsniedzot pilnvaras un vienpersoniski nosakot maksu par pakalpojumiem, ir iekasēti 22 397 eiro. Savukārt pakalpojumiem, kuriem maksa bija apstiprināta ar domes lēmumu, piemērotas neatbilstošas maksas noteikšanas mērvienības, tā iekasēti vairāk nekā 20 000 eiro.

Pašvaldība sporta centrā nodrošina arī ēdināšanas pakalpojumus, un to saņēmējiem ir piemērota pakalpojuma izmaksām neatbilstoša maksa, kā rezultātā pusotra gada laikā četros gadījumos pakalpojuma saņēmēji ir samaksājuši par 543 eiro mazāk nekā pakalpojuma izmaksas, savukārt 11 gadījumos ir pārmaksājuši 2133 eiro.

Arī par viesnīcas pakalpojumiem un trenažieru zāles īri pakalpojuma saņēmējiem ir noteikta domes lēmumam neatbilstoša maksa, kā rezultātā 25 gadījumos pakalpojumu saņēmēji ir pārmaksājuši 5696 eiro, bet 20 gadījumos maksājuši mazāk, tā pašvaldībai negūstot ieņēmumus 4304 eiro apmērā.

Valsts kontrole atzīmē vēl vairākus pārkāpumus pašvaldības darbībā un, pamatojoties uz revīzijā konstatēto un secinājumiem, Sējas novada domei sniegusi virkni ieteikumu pašvaldības pakalpojumu organizēšanas uzlabošanā.


Sejas novada domes priekšsēdētāja Gunta Liepiņa komentārs sekos.