25.01.2017 13:11

Siguldas novada pašvaldība līdzfinansēs pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai

Autors  www.sigulda.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Siguldas novada pašvaldība līdzfinansēs pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai arhīvs

Siguldas novada pašvaldība 2017. gada budžetā ieplānojusi līdzekļus 31 528 eiro apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai individuālo un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Šogad plānots līdzfinansēt 31 mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, kura pieteicās līdzfinansējumam līdz pērnā gada 10. novembrim. Četros gadījumos dzīvojamās mājas pieslēgs centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, 13 pieteikumi saņemti par mājas pieslēgšanu kanalizācijas sistēmai, bet 14 mājsaimniecības tiks pieslēgtas vienlaicīgi gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmai.

Šīm mājsaimniecībām līdz 2017. gada 31. martam pašvaldībā vēl jāiesniedz projektēšanas dokumentācija – pie iedzīvotāja izvēlētā būvspeciālista izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (atbilstoši inženierbūvju grupai un būvniecības veidam), kas saskaņota pašvaldības Būvvaldē. Šo dokumentu iesniegšana ir obligāts nosacījums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas līdz dzīvojamajai mājai var saņemt fiziskas un juridiskas personas. Trūcīgām vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un personām ar I invaliditātes grupu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā. Kopējais iespējamais līdzfinansējuma apjoms ir līdz 1500 eiro par katru pieslēgumu.

Līdzfinansējums pieejams būvdarbiem, bet ne dokumentācijas sagatavošanai. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja pieslēguma būvniecība skar no jauna izbūvētu vai atjaunotu ielu ar asfaltsegumu piecu gadu laikā no ielas nodošanas ekspluatācijā.