16.07.2015 11:38

Salaspils novadā izveidoti publiskā interneta pieejas punkti

Autors  www.salaspils.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Salaspils Tūrisma informācijas centrs Salaspils Tūrisma informācijas centrs www.salaspils.lv

Interneta pieejas punkti ir būtiski svarīga infrastruktūras attīstības sastāvdaļa, kas nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, tādējādi uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

Tūrisma informācijas centrs (Miera iela 1) atrodas pie Botāniskā dārza. Botāniskais dārzs ir viens no pievilcīgākajiem tūrisma objektiem novadā. TIC ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai un bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī ir iespēja izdrukāt dokumentus.

Sociālais centrs (Skolas ielā 7) ir institūcija, kas nodrošina ar telpām Nevalstiskās organizācijas, interešu un atbalsta grupas, ar mērķi dot iespēju iedzīvotājiem bagātināt savu sociālo dzīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Centra aktivitātēs piedalās visu sabiedrības grupu pārstāvji neatkarīgi no sociālā stāvokļa, vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības. Projekta rezultātā ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai un bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī ir iespēja izdrukāt dokumentus.

Kultūras nams "Enerģētiķis" (Skolas iela 2) ir dibināts 1980. gada 20. decembrī. Plašs ir piedāvāto nodarbību spektrs dažādām vecuma grupām. 351 dalībnieks darbojas 21 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu grupā. Projekta ieviešanas rezultātā ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai.

Doles sala ir viens no būtiskākajiem tūristu piesaistes resursiem Salaspils novadā, apmeklētāju skaits sasniedz vidēji 25 000 apmeklētājus gadā. Patlaban dabas parks tiek izmantots gan aktīvai atpūtai, gan ģimeņu tūrismam, gan izglītības vajadzībām. Doles salā pie Daugavas muzeja ir izveidots publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai.

Salaspils novada pašvaldības īstenotā projekta "Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā" kopējās izmaksas 85% nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 2,25% ir valsts finansējums un Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējums – 12,75%.