23.04.2015 13:43

Jūrmalnieki labiekārto vidi pašu spēkiem un pašu vajadzībai

Autors  Ieva Karlsberga
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Slokā, tā saucamajā Pufaikciemā, jaunieši, kas pārsvarā ir jaunsargi un dēvē sevi par ”Pufaikciema entuziastiem”, pagājušajā gadā nolēma izveidot iežogotu volejbola laukumu. Pirms tam šī vieta tikai līdzinājās spēļu laukumam. Tāpat pozitīvs piemērs ir Kauguru Rūpniecības ielas 15 iedzīvotāju pērn projektu konkursa rezultātā realizētais projekts, kura ietvaros tika nojaukti vecie akmens pamati un uzstādīti soliņi, kā arī izveidots mazs skvēriņš. Slokā, tā saucamajā Pufaikciemā, jaunieši, kas pārsvarā ir jaunsargi un dēvē sevi par ”Pufaikciema entuziastiem”, pagājušajā gadā nolēma izveidot iežogotu volejbola laukumu. Pirms tam šī vieta tikai līdzinājās spēļu laukumam. Tāpat pozitīvs piemērs ir Kauguru Rūpniecības ielas 15 iedzīvotāju pērn projektu konkursa rezultātā realizētais projekts, kura ietvaros tika nojaukti vecie akmens pamati un uzstādīti soliņi, kā arī izveidots mazs skvēriņš. Ieva Karlsberga, Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Jūrmala ir viena no pašvaldībām, kas, piedāvājot finansiālu atbalstu, ļauj iedzīvotājiem īstenot savas ieceres un paveikt ko paliekošu gan savā, gan citu labā. Tā Jūrmalā atdzīvinātas un iekārtotas atpūtas vietas, kas pašu iedzīvotāju līdzekļiem nebūtu bijis iespējams.

Jau otro gadu Jūrmalas pilsētas dome, izsludinot konkursu, atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas projektus, kuru rezultātā iespējams saņemt līdzfinansējumu publiski pieejamu pašvaldības teritoriju labiekārtošanai.

Lai gan pagājušajā gadā realizētās ieceres jau pierādījušas savu nepieciešamību, šā gada konkursa pirmajā kārtā pieteikumu skaits bijis neliels, tāpēc šobrīd norisinās konkursa otrā kārta, kurā līdz 11. maijam iedzīvotāji aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai, tostarp atpūtas infrastruktūras atjaunošanai vai izveidei.

Ideja rīkot šādu konkursu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai Jūrmalas pilsētas domei radusies tāpēc, ka pašvaldība drīkst ieguldīt līdzekļus tikai pašvaldības teritoriju un zemju sakārtošanā, bet pilsētā ir ļoti daudz privātīpašumu, it sevišķi daudzdzīvokļu namu pagalmi, kurus ir nepieciešams sakārtot un tajos izveidot gan rotaļu, gan atpūtas laukumus. Pašiem iedzīvotājiem trūkst vai nu līdzekļu, vai iniciatīvas, lai rīkotos savā labā.

"Pašvaldība, lai cik ļoti vēlētos izveidot privātās teritorijās, piemēram, bērnu laukumus, juridiski to nedrīkst darīt. Tāpēc iedzīvotāju projektu konkursā meklējam aktīvus cilvēkus, kuri ir gatavi paši iesaistīties un labiekārtot visiem jūrmalniekiem pieejamas teritorijas. Rīkojam arī mācību seminārus par projektu konkursu gaitu," idejas būtību skaidro Jūrmalas pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietniece Baiba Birzniece.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, un maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā 4000 eiro vienam projektam.

"Pagājušajā gadā pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam bija 2000 eiro, un iedzīvotāji atzina, ka tas bijis par maz, tāpēc šogad summa ir dubultota, un labiekārtošanas projektiem kopējā atvēlētā summa ir 28 000 eiro," stāsta B. Birzniece. Viņa arī norāda, ka prioritāri tiks atbalstīta bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide, teritoriju labiekārtošana un atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide ar nosacījumu, ka šīs vietas ir publiski pieejamas, tostarp daudzdzīvokļu namu kopīpašumi.

Patlaban konkursa pirmās atlases kārtas rezultātā jau apstiprināts biedrības "Veona" iesniegtais projekta pieteikums "Vingro – Jūrmala 2015", kura ietvaros Kauguru vidusskolas teritorijā paredzēts uzstādīt ielu vingrošanas konstrukciju, kas papildinās šobrīd pilsētā pieejamo vingrošanas rīku klāstu.

Jāpiebilst, ka biedrība "Veona" šajā iedzīvotāju iniciatīvas konkursā piedalās jau otro gadu un mērķtiecīgi cenšas attīstīt ielu vingrotāju kustību Jūrmalā, organizējot pasākumus un pilnveidojot pilsētā pieejamo sporta infrastruktūru.

"Pagājušajā gadā biedrība "Veona" ar pašvaldības finansiālo atbalstu Kauguru pludmalē ierīkoja pievilkšanās stieni un līdztekas, par ko vislielākais prieks ir ielu vingrotājiem," stāsta projektu koordinatore B. Birzniece.

Projekta ”Vingro – Jūrmala!" ietvaros pludmalē pie Kauguru glābšanas stacijas jau esošie vingrošanas rīki tika papildināti ar pievilkšanās stieni un līdztekām. Attēlā biedrības ”Veona” jaunieši un Baiba Birzniece (trešā no labās) gandarīti par projekta pabeigšanu. Projekta ”Vingro – Jūrmala!" ietvaros pludmalē pie Kauguru glābšanas stacijas jau esošie vingrošanas rīki tika papildināti ar pievilkšanās stieni un līdztekām. Attēlā biedrības ”Veona” jaunieši un Baiba Birzniece (trešā no labās) gandarīti par projekta pabeigšanu.