12.12.2011 11:55

Par nodokļiem runā čukstus

Autors  Kate Jēkabsone
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Pirms diviem gadiem izskanēja informācija par iespējamo Sējas novada Domes bankrotu, jo novads bija smagākā ekonomiskajā stāvoklī nekā citas Pierīgas pašvaldības.

Toreiz novada Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš noliedza nepatiesās runas. Kāda finansiālā situācija Sējas novada Domē ir patlaban?

Nav pienākums skaitīt kaimiņu naudu
Uz jautājumu, kā Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš vērtē Sējas novada finansiālo situāciju salīdzinājumā ar citiem Pierīgas novadiem, tika saņemta šāda atbilde: “Ikvienas pašvaldības galvenās funkcijas nosaka likums “Par pašvaldībām”. Pamatojoties uz šā likuma prasībām, tāpat kā citām, arī Sējas novada Dome organizē darbu novada administratīvajā teritorijā, šim nolūkam mērķtiecīgi izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus. Atbildot uz šo konkrēto jautājumu, vēlos norādīt, ka pašvaldības ir neatkarīgas institūcijas un manos kā vienas konkrētas pašvaldības vadītāja pienākumos neietilpst skaitīt un analizēt kaimiņu novadu naudu. Uzskatu, ka jautājums ir nekorekts.”

Iedzīvotāji ir apzinīgi
“Katrs no mums maksā nodokļus, kas veido valsts budžetu, arī pašvaldību budžets veidojas no nodokļu maksātāju naudas. Budžets ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, kas parāda galvenās prioritātes noteiktam periodam un tām tērēto līdzekļu apjomu,” norāda G. Liepiņš.
Domes ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa šā gada desmit mēnešos, no janvāra līdz oktobrim, ir palielinājušies par 103,7 % – 2010. gadā tie bija 620 607 latu, 2011. gadā – 643 890 latu.
Savukārt jautājumu par Sējas novada iedzīvotāju maksātspēju G. Liepiņš paskaidro: “Iedzīvotāji ir apzinīgi – maksā, cik kurš spēj. Un nekas taču nemainīsies, ja rēķināšu nesamaksātos nodokļu procentus un skaļi par tiem izteikšos laikraksta slejās.”

Ieņēmumi palielinājušies par 107,4 %
Kopumā Domes ieņēmumi šā gada desmit mēnešos veido 107,4 % pret identisku periodu pērn. “Iemesls šādam palielinājumam ir nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieaugums valstī. Par 106 % ir palielinājušās arī izmaksas. Skaidrojums tam – iesaistīšanās vairāku novadam nozīmīgu investīciju projektu realizācijā,” skaidro Sējas novada Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Pliena.
Tā kā izveidotas vēl deviņas štata vietas, Domes administratīvie izdevumi šā gada desmit mēnešos salīdzinājumā ar 2010. gadu ir nedaudz palielinājušies. Jaunas štata vietas ieviestas pašvaldības aģentūras “Loja–Pabaži” reorganizācijas dēļ, kā rezultātā tika izveidota pašvaldības struktūrvienība – Komunālā daļa.
Sakarā ar bezdarba līmeņa pazemināšanos valstī Sējas pašvaldībā ir samazinājušies arī izdevumi sociālajai jomai. I. Pliena informē, ka Sējas novadā bezdarbnieku skaits ir 126, kas ir 7,36 % no visiem novada darbspējīgajiem.
“Savukārt autoceļu fondam atvēlēto līdzekļu daudzums salīdzinājumā ar 2010. gadu ir palielinājies, kas skaidrojams ar valsts piešķirto kompensāciju par iepriekšējo ziemu – uz visām Latvijas pašvaldībām šā gada rudenī tika sadalīti septiņi miljoni latu, kas arī deva pieaugumu autoceļu fondā,” paskaidro Sējas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu arī šogad Sējas pašvaldībā strādājošo atalgojums palicis nemainīgs.
“Kas attiecas uz pašvaldības kredītsaistībām, tad to apmērs ir tikai 7,82 % liela slodze Sējas pašvaldības budžetam, tālab problēmas nerada,” paskaidro I. Pliena.
Tā kā pašvaldība neizmantoja “Latvijas Krājbankas” pakalpojumus, tai arī neradās sarežģījumi finanšu jomā.

2012.gada prioritāte – ēku siltināšana
Sējas novada Domes prioritātes, tāpat kā iepriekš, arī 2012. gadā būs izglītība, veselību veicinoša infrastruktūra – ēku siltināšana un ūdenssaimniecības projektu tālāka realizācija.