26.04.2012 17:21

Siguldas apkārtnē gatavojas plūdiem Eiropā

Autors 
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Moduļa ”BaltFloodCombat” praktiskajās mācībās piedalījās 30 glābšanas dienestu darbinieki no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Moduļa ”BaltFloodCombat” praktiskajās mācībās piedalījās 30 glābšanas dienestu darbinieki no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Krišjānis Grantiņš

Trīs dienas Siguldas apkārtnē triju Baltijas valstu glābšanas dienestu pārstāvji aizvadīja plūdu seku likvidācijai paredzētā augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa "BaltFloodCombat" praktiskās mācības.

"BaltFloodCombat" varētu salīdzināt ar ātras reaģēšanas vienību, kas paredzēta darbam gan Baltijas valstīs, gan citviet Eiropā. Tā sastāv no īpaši apmācīta personāla un tehniskā nodrošinājuma, kas paredzēts ūdens atsūknēšanai no applūdušām vietām. Līdzīga veida moduļi ir paredzēti, piemēram, meža ugunsgrēku novēršanai, zemestrīces seku novēršanai u.c.


Notikušo mācību scenārijā bija iekļautas gan praktiskās nodarbības ar jaudīgo tehniku, gan prasme sadarboties un izvēlēties pareizu pienākumu sadali un darba taktiku, gan māka rast kontaktu ar plūdu skartās teritorijas varas pārstāvjiem un veikt precīzu dokumentāciju, piemēram, robežas šķērsošanas gadījumā. Nosacīti piemērojot apstākļus Latvijas situācijai, mācības varētu modulēt plūdu seku likvidāciju Daugavas baseinā.

Latvijā 20 procenti "BaltFloodCombat" izmaksu tiek segtas no valsts budžeta, pārējie 80% finansējuma nāk no Eiropas Savienības. Gan personālu, gan tehniku iespējami īsā laikā var izmantot arī plūdu seku likvidācijai Latvijā, bet vajadzības gadījumā moduļa ietvaros saņemt vai sniegt palīdzību kādai citai no trim Baltijas valstīm.

"Šī ir tehnika, kas nav tik daudz noderīga plūdu pirmajās stundās, kad ilgstoši līst un ceļas ūdens līmenis, bet gan seku likvidēšanai. Dažās valstīs gan līdzīgu ekipējumu izmanto, lai savlaicīgi novērstu plūdus, piemēram, atsūknējot ūdeni no upes, kas varētu applūst," stāsta Andris Krots, kurš pirms pāris gadiem pats piedalījās "BaltFloodCombat" mācībās, bet šoreiz ir viens no to organizētājiem.

Viņš skaidro, ka "BaltFloodCombat" projektā iesaistītais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) personāls ikdienā pilda dažādus pienākumus – ugunsdzēsēji, glābēji, autovadītāji, taču viņi ir īpaši apmācīti veikt konkrētas funkcijas moduļa ietvaros.

"Vadītāji no visām trim valstīm kopīgi lemj par iespēju sākt misiju kādā Eiropas valstī un "BaltFloodCombat" tai piedāvā savu palīdzību. Ja tiek gūts atbalsts un juridiskā puse ir sakārtota, pa pieciem cilvēkiem no katras valsts, līdzi ņemot sūknēšanas tehniku, pulcējas Lietuvā un dodas uz dabas katastrofas skarto vietu, A.Krots stāsta "BaltFloodCombat" darbības principus. Pēc šāda scenārija modulis 2010. gadā jau piedalījās tehniskās palīdzības sniegšanā Polijā un Moldovā.

"BaltFloodCombat" misijas Polijā un Moldovā izpelnījās ļoti augstu novērtējumu pat šo valstu valdību līmenī. Tas parādīja Eiropai, ka mūsu spējās ir uzturēt šādu vienību un triju valstu glābšanas dienesti var sekmīgi kopīgi strādāt," gandarīts par rezultātiem ir VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš.

"Vienlaikus apzinājāmies, ka mums ir nepieciešams gan jauns aprīkojums, gan apmācības darbiniekiem, kā ar šo aprīkojumu strādāt. Ar abu pārējo valstu glābšanas dienestu vadītājiem šodien jau vienojāmies, ka katra jauna misija parādīs, ko un kā ir nepieciešams pilnveidot."