28.04.2014 11:31

Mārupē notikusi pirmā sabiedriskā apspriede par Šosciema lokālplānojuma izstrādi

Autors  www.marupe.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Mārupē notikusi pirmā sabiedriskā apspriede par Šosciema lokālplānojuma izstrādi publicitātes

24. aprīlī notika pirmā sabiedriskā apspriede par lokālplānojuma izstrādi teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga–Jelgava Mārupes novadā.

Saskaņā ar Mārupes novada domes 2013. gada 28. augustā pieņemto lēmumu, ir sākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga–Jelgava Mārupes novadā (Šosciema teritorija), ko pašvaldības uzdevumā veic SIA "Reģionālie projekti".

Šosciema lokālplānojuma izstrādes galvenais mērķis ir rast risinājumus tehniskās infrastruktūras sakārtošanai teritorijā, lai būtu iespējams noteikt un legalizēt ielu sarkanās līnijas, izveidot pieslēgumu pie pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī sakārtot meliorācijas un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu.

Apspriedes laikā SIA "Reģionālie projekti" pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar lokālplānojuma sākotnējo vīziju, kas tapusi pēc esošās situācijas izpētes un līdz šim iedzīvotāju izteikto vēlmju apkopojuma. "Šobrīd nav radīts gala plānošanas dokuments, bet notiek plānošanas process, kurā aicinām iesaistīties iedzīvotājus, lai kopīgiem spēkiem teritorijā veidotu patīkamu dzīvesvidi. Ir izveidota vīzija, kā pamats sākotnējām diskusijām, lai plānotāji varētu saprast, kādos virzienos nepieciešamie risinājumi būtu tālāk attīstāmi," rosinoties dažādu viedokļu apmaiņai skaidroja uzņēmuma pārstāve Līna Dmitrijeva.

Savukārt Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs uzsvēra, ka "lokālplānojums tiek veidots teritorijas iedzīvotāju interesēs, un līdz šim projektētāja uzdevums ir bijis izveidot savu sākotnējo redzējumu, kas apspriežams kopā ar iedzīvotājiem un izvērtējams, izejot no reālās situācijas un tehniskajiem noteikumiem, ko nosaka valsts institūcijas. Tikai pēc šīs tikšanās projektētāji varēs strādāt pie lokālplānojuma detalizācijas".

Sanāksmes noslēgumā iedzīvotāji tika aicināti deleģēt pārstāvjus darba grupai, kas lokālplānojuma izstrādātājiem sniegtu priekšlikumus un vērtējumu par turpmākajiem teritorijas attīstības risinājumiem. Lokālplānojuma turpmākā izstrādes gaita paredz izveidot pirmo redakciju, kas tiks iesniegta domē deputātiem, kuri lems par tās tālāku virzīšanu publiskajai apspriedei, kas tiek plānota augustā.

Šosciema teritorija ietver 86 privātīpašumus, un tajā deklarēts 221 Mārupes novada iedzīvotājs. Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.–2026. gadam teritorija paredzēta savrupmāju un publiskajai apbūvei, kā arī autotransporta infrastruktūras objektiem. Lokālplānojuma izstrādes gaitā plānots:

• veikt transporta infrastruktūras izpēti un izstrādāt risinājumus ielu tīkla uzlabošanai;
• izstrādāt gājēju un veloceliņu shēmas, tostarp priekšlikumus pārejas izbūvei pār dzelzceļu;
• paredzēt trokšņa līmeņa samazināšanas pasākumus;
• izvērtēt inženierinfrastruktūras nodrošinājumu un noteikt plānoto inženiertīklu optimālu izvietojumu;
• sniegt priekšlikumus publisko apstādījumu un ārtelpas izveidei;
• izstrādāt risinājumus lietus ūdeņu novadīšanas un meliorācijas sistēmas attīstībai.