07.10.2013 09:22

Piejūras dabs parka Carnikavā robežu definēšani uzstādīs 130 jaunas zīmes

Autors  www.carnikava.lv
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)

Lai rastu kopīgu risinājumu, kā uzlabot dabas parka "Piejūra" aizsardzību Carnikavas novadā, novada pašvaldības policijas un aģentūras "Carnikavas komunālserviss" pārstāvji tikās ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem.

Galvenā problēma ir tā, ka, pārvietojoties pa dabas parku, pašlaik īsti nav skaidras dabas parka robežas, arī novada viesi vēlas pēc iespējas tuvāk piebraukt pie pludmales, tā pārkāpjot stāvēšanas noteikumus dabas parkā. Tāpēc kā viens no galvenajiem problēmjautājumiem tika izvirzīts – iedzīvotāju informētība.

Tikšanās laikā iesaistītie institūciju pārstāvji nonāca pie secinājuma, ka nepieciešamas 30 ceļa zīmes "iebraukt aizliegts" un aptuveni 100 informatīvās zīmes, kas apzīmē dabas parku. Tāpat arī vietās, kurās visbiežāk ir novērojami dažādi vandalisma gadījumi (tiek norautas zīmes), jāizveido grāvji, kas nepārprotami liecinātu par aizliegumu pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem šajā teritorijā.