25.09.2013 09:38

Skultē tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma

Autors  www.marupe.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Skultē tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma arhīvs

Lai nodrošinātu Skultes iedzīvotāju vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" ir piesaistījusi Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projekta "Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība, II kārta" realizācijas līgums septembrī noslēgts ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 532 023 lati, no kā ERAF finansējums ir 298 691 lats, bet 233 332 lati ir AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" finansējums.

Projekta ietvaros plānots veikt jauna artēziskā urbuma izveidi un vecā urbuma slēgšanu, maģistrālā ūdensapgādes tīkla paplašināšanu un esošo ūdens apgādes tīklu rekonstrukciju, jauna pašteces kanalizācijas tīkla izbūvi un esošo sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi.

Minētos darbus Skultes ciematā paredzēts veikt līdz nākamā gada beigām.