17.09.2013 16:18

Mellupos atklātas sociālās mājas

Autors  www.kekava.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Mellupos atklātas sociālās mājas publicitātes

Šodien, 17. septembrī, Ķekavas novada Mellupos tika atklāts sociālais centrs un dažādu sociālo grupu mājas, kurās iedzīvotāji var saņemt sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus iespējami tuvu dzīvesvietai.

Kā atzina Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks, "sociālo pakalpojumu loma Latvijā aizvien pieaug. Pašvaldības, sociālā darba speciālisti un sabiedrība kopumā arvien vairāk pārliecinās un gūst izpratni, ka tikai ar sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotāju sociālās problēmas nav iespējams atrisināt. Tāpēc ir ļoti būtiski plānot un pilnveidot sociālo pakalpojumu attīstību reģionos, lai iedzīvotāji savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus varētu saņemt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai".

To var panākt, izglītojot profesionālus speciālistus, attīstot pakalpojumu tīklu un vienlaikus pilnveidojot nepieciešamo infrastruktūru. Ķekavas novadā ir profesionāli sociālās jomas speciālisti un vēlme turpināt attīstīt alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus novadā, uzsver Ķekavas mērs. Tādēļ Mellupos tapis jauns sociālais centrs, kur pensionāri, maznodrošinātie un cilvēki ar invaliditāti varēs mitināties un saņemt sociālos pakalpojumus.

Projekta rezultātā Mellupu ciematā renovētas divas ēkas aptuveni 500 m2 platībā. Bērniem, jauniešiem un pensionāriem būs iespēja pulcēties sociālā centrā saieta telpā, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku un apgūtu dažādas jaunas sociālās prasmes. Savukārt maznodrošinātie iedzīvotāji un cilvēki ar speciālām vajadzībām varēs mitināties labiekārtotās sociālajās istabiņās, kā arī saieta telpā rīkot nelielus koncertus, kultūras un izglītojošus pasākumus, lai dibinātu kontaktus ar dažādām sociālajām grupām un veidotu atbalsta un interešu grupas.

Sociālajās mājās kopumā izveidotas 12 sociālās istabiņas, veļas mazgāšanas telpa un koplietošanas telpas. Reizi nedēļā iedzīvotājiem būs pieejami ģimenes ārstu un speciālistu pakalpojumi, kā arī būs iespēja pie sociālā darbinieka iesniegt iesniegumus pašvaldībai un saņemt konsultācijas par dažādiem jautājumiem.

Projekts tapis, lai uzlabotu situāciju Mellupu un Dzērumu ciematā, kā arī Plakanciemā, un nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību arī attālās Ķekavas novada apdzīvotās vietās.

Projekta "Sociālā centra un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju rekonstrukcija Mellupos" kopējās izmaksas ir 267 867 lati, no kuriem 18 000 latu ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums, savukārt 249 867 Ķekavas novada pašvaldības finansējuma daļa.