17.08.2013 14:21

Ķekavā labiekārtos atpūtas vietas pie Daugavas

Autors  www.kekava.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ķekavā labiekārtos atpūtas vietas pie Daugavas www.parkulturu.lv

Ķekavas novada pašvaldība iecerējusi labiekārtot un izvietot koka atpūtas elementus divās atpūtas vietās pie Daugavas – nekustamajā īpašumā "Nēģīši" Katlakalnā un Daugmales pagasta Vedmeros.

To plānots īstenot Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS ietvaros.

Ķekavas novada pašvaldība piedalās Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības (ESLAT) programmas projektā, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions. Pašvaldības līdzfinansējums projektā ir 17 %, Eiropas Reģionālais attīstības fonds šim mērķim piešķir– 83 %. Projektā RIVERWAYS ietvaros sadarbojas 39 partneri no Igaunijas un Latvijas. Lielākā daļa partneru ir pašvaldības.

Jāpiebilst, ka Igaunijas –Latvijas sadarbības programma 2007. – 2013. gadam tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Teritoriālās sadarbības principiem un atbalsta pārrobežu sadarbību. Šī programma veido sadarbības saites starp Igauniju un Latviju. Programmu finansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds, Latvija un Igaunija. Galvenie mērķi ir veicināt programmas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai un iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu.