25.07.2013 10:01

Ādažu ūdenstilpes uzraudzīs arī sabiedriskie vides inspektori

Autors  www.adazi.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ādažu ūdenstilpes uzraudzīs arī sabiedriskie vides inspektori arhīvs

Lai ievērotu Zvejas un makšķerēšanas noteikumus, Ādažu novada teritorijas ūdenstilpēs kontrolēs arī sabiedriskie vides inspektori Gundars Leonovičs, Artūrs Putns un Deniss Fiļimonovs.

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 19. pantu (4) Pašvaldības pilnvarotas personas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas – sabiedriskie vides inspektori – ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā ir tiesīgi pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus, kā arī pārkāpumu gadījumos savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvos protokolus, nosūtīt tos izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai institūcijai un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas rīkus un līdzekļus.