19.06.2013 12:48

Tiks labiekārtots āra basketbola laukums pie Ādažu sporta centra

Autors  www.adazi.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Basketbola laukums pie Ādažu sporta centra. Basketbola laukums pie Ādažu sporta centra. www.adazi.lv

Piedaloties projektu konkursā, Ādažu sporta centrs ieguva finansējumu, lai atjaunotu nokalpojušos āra basketbola laukumus.

Ādažu sporta centrs 2012. gadā piedalījās biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā atklātajā projektu konkursā pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros un iesniedza tajā projekta "Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana" pieteikumu. Izskatot projekta dokumentāciju, Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par tā apstiprināšanu.

Lai īstenotu projektu, ar SIA "Sporta halle" tika noslēgts līgums par āra basketbola laukuma labiekārtošanas darbiem. Līguma ietvaros šī gada jūnijā basketbola laukumā 506 kvadrātmetru platībā tika veikta laukuma pamatnes sagatavošana, apakšējā sagatavošana, augšējā slāņa uzklāšana, kā arī laukuma balto līniju iezīmēšana. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 12 705, no kuriem Ls 9450 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet atlikušos Ls 3255 dos Ādažu novada dome.