31.07.2018 15:08

Izsludinās konkursu zemes iegādei jaunas skolas būvniecībai Katlakalnā vai Rāmavā

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Izsludinās konkursu zemes iegādei jaunas skolas būvniecībai Katlakalnā vai Rāmavā arhīvs

Lai spertu nākamos soļus jautājumā par jaunas skolas būvniecību Katlakalnā vai Rāmavā, Ķekavas novada dome 26. jūlijā nolēma līdz šī gada 10. augustam izsludināt konkursu zemesgabala iegādei jaunas skolas būvniecībai.

Kā norāda pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļā, tas, ka tieši Katlakalna vai Rāmavas ciema teritorijā ir nepieciešams būvēt jaunu un plašāku skolu, kas varētu uzņemt daudz vairāk audzēkņu nekā esošā Pļavniekkalna sākumskola, apliecina pieaugošie rādītāji attiecībā uz Ķekavas novadā deklarēto iedzīvotāju skaitu, dinamiku, jauno ģimeņu ienākšanu novadā un skolu prognozējamo noslogojumu nākamajos 10 gados.

Ņemot vērā šos pozitīvos rādītājus, minētajā apkaimē būtu nepieciešams uzbūvēt jaunu skolu līdz 500 vietām, paredzot arī atsevišķu bloku pirmsskolas grupām līdz 200 bērniem. Jaunajai skolai varētu piesaistīt arī bērnus (pēc skaita – nepilnus 200) no blakus esošajām apdzīvotajām vietām (Alejām, Katlakalna, Rāmavas, Valdlaučiem, Baložu pilsētas), kuri šobrīd mācās lielākoties Rīgā.

Atbilstoši plānotajam audzēkņu skaitam jaunajā skolā, darba grupa izstrādāja nepieciešamās zemesgabala iegādes kritērijus. Aprēķinot platību, tika secināts, ka jaunas skolas būvniecībai būtu jāplāno 3–5 hektārus liela teritorija. Šādā platībā varētu nodrošināt 50 m2 uz vienu izglītojamo, paredzot pilnvērtīgu infrastruktūru, piemēram, mācību telpas, ēdnīcu, sporta zāli, stāvlaukumu u.c. Līdz ar to skola 500 bērniem aizņemtu aptuveni 2,5 hektārus, astoņas pirmsskolas grupas ar 200 bērniem – vienu hektāru, bet kopīgajam sporta laukuma izbūvei būtu nepieciešams atvēlēt platību līdz vienam hektāram.

Atbilstoši izstrādātajai Pļavniekkalna skolas attīstības vīzijai jaunā skola tiek paredzēta kā "vienas pieturas skola". Tas nozīmē, ka skola būtu atvērta no plkst. 7.00 līdz 19.00. Bērniem pēc mācību stundām līdz pulksten septiņiem vakarā tiktu nodrošinātas pagarinātās dienas grupas, plašs interešu pulciņu piedāvājums un launags (ar nelielu vecāku līdzfinansējumu).

Šāda pilnas dienas skola ļautu vecākiem gūt sirdsmieru, ka bērni būs pieskatīti visas dienas garumā – līdz brīdim, kad vecāki pēc darba izņems savus bērnus no skolas. Šajā laikā bērni jau būtu veikuši visus mājasdarbus un apguvuši dažādas iemaņas daudzveidīgos interešu pulciņos turpat skolā, lai jau vakarā kopā ar ģimeni ļautos sarunām un kādām kopīgām patīkamām aktivitātēm.

Ņemot vērā, ka šī jaunās skolas vīzija prasa no pašvaldības ievērojamas finanšu investīcijas, gan raugoties no būvniecības, gan vēlāk ekspluatācijā no uzturēšanas viedokļa, plānots to īstenot vairākās kārtās:
- pirmajā etapā izbūvēt sākumskolu un sporta laukumu jaunā vietā Katlakalna vai Rāmavas teritorijā, kas paredzēta līdz 500 bērniem no 1. līdz 6. klasei (ar - trim paralēlklasēm);
- otrajā etapā – uzbūvēt skolai piebūvi bērnudārza vajadzībām (līdz 200 bērniem);
- noslēdzošajā (ja nepieciešams, izvērtējot izglītojamo skaitu) – paplašināt skolu ar telpām 7.-9. klasēm.

Plānots, ka jaunajā skolā tiks nodrošinātas ne tikai jau esošās izglītības programmas, ko jau šobrīd īsteno Pļavniekkalna sākumskola, bet arī pamatizglītības 1. posma (1.-6. klasei) STEM (izglītība, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) virziena programma, vecākiem piedāvājot bērnus izglītot eksakto zinātņu klasēs, kas papildinātas ar valodu apguvi vai mākslas novirzienu.

Jautājuma risināšanā pašvaldība aktīvi iesaista arī Pļavniekkalna sākumskolas vadību un skolas vecāku padomes pārstāvjus.