14.06.2018 16:44

Noteiks minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasē un klašu grupā

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Noteiks minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasē un klašu grupā arhīvs

Vidusskolas klasē lielajās pilsētās būtu jāmācās vismaz 25 skolēniem, savukārt attālos reģionos – vismaz 12, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais noteikumu projekts. Vairumā Pierīgas mācību iestāžu paredzētais minimālais skaits ir 22 skolēni klasē un 120 klašu grupā.

Ceturtdien Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs". Par noteikumu projekta apstiprināšanu vēl būs jālemj Ministru kabinetam.

Paredzēts noteikt šādu minimālo vidusskolēnu skaitu klasē un klašu grupā:

– 25 skolēni klasē un 138 klašu grupā republikas pilsētas pašvaldības un privātajās vispārējās izglītības iestādēs;
– 22 skolēni klasē un 120 klašu grupā Ādažu, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Salaspils, Saulkrastu un Stopiņu novada un reģionālās nozīmes attīstības centra pilsētas pašvaldības un privātajās vispārējās izglītības iestādēs;
– 20 skolēni klasē un 54 klašu grupā valsts augstskolas izglītības iestādē un iepriekš nenosauktajās administratīvās teritorijas pašvaldības un privātajās vispārējās izglītības iestādēs;
– 12 skolēni klasē un 33 klašu grupā tajās pašvaldības un privātajās vispārējās izglītības iestādēs, kurām attālums līdz tuvākajai citai vidusskolai ir 25 kilometri un vairāk. Šāds pats minimālais skaits plānots arī skolām, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, pamatojoties uz Latvijas divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu.

Plānots, ka maksimāli pieļaujamo skolēnu skaitu noteiks izglītības iestādes vadītājs, ņemot vērā normatīvo aktu prasības par minimālo platību viena izglītojamā vietai mācību telpā, ķīmijas un fizikas kabinetā, mājturības un tehnoloģiju kabinetā, sporta zālē un datorklasē, kā arī pedagogu pedagoģiskā un atbalsta personāla pieejamību.

Nosakot minimālo skolēnu skaitu, ministrija analizēja vidējo klašu piepildījumu un ņēma vērā ekspertu veiktā pētījuma "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" rezultātus, kuri tika sabiedrībā plaši apspriesti. Pētījumā eksperti apskatīja demogrāfiskos datus un procesus, ekonomisko aktivitāti, nākotnes potenciālu, valsts starptautisko konkurētspēju, izglītības kvalitātes rādītājus, publiskās infrastruktūras pieejamību, mobilitātes, kā arī citus aspektus, kas ietekmē iedzīvotāju vajadzības pēc publisko pakalpojumu pieejamības. Tāpat noteikumu projekta izstrādes gaitā notika plašas diskusijas ar pašvaldībām, izglītības speciālistiem un nozares sadarbības partneriem.

Pierīgas novados – Ādaži, Babīte, Carnikava, Garkalne, Ikšķile, Inčukalns, Ķekava, Mārupe, Olaine, Salaspils, Saulkrasti un Stopiņi, kuru administratīvajā teritorijā skolēnu skaits (vispārizglītojošās dienas skolās, izņemot izglītojamos sociālās aprūpes centros) ir 3,5 skolēni un vairāk uz vienu kvadrātkilometru, vidējais klašu piepildījums ir 19,28 izglītojamie. Mazākais klašu piepildījums ir Baložu vidusskolā – 11,33 izglītojamie, bet lielākais klašu piepildījums ir Ulbrokas vidusskolā – 26,33 izglītojamie.

Izglītības iestādēm, kas, pamatojoties uz Latvijas Republikas divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu, īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu (Latvijas Starptautiskā skola; Rīgas Starptautiskā skola; Žila Verna Rīgas Franču skola; King's College, Britu vidusskola Latvijā; Starptautiskā vidusskola "Ekziperī") noteikumu projektā paredzēto regulējumu piemēro, ievērojot minēto izglītības iestāžu darbības specifiku.

Plānojot izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu uz starptautiska līguma pamata, tiek noteikts minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klasē – 12 un vidējās izglītības pakāpes klašu grupā – 33 izglītojamie.

Kārtību, kādā valsts piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, nosaka Ministru kabinets. Ja neatbildīs vidusskolēnu skaits klasē un klašu grupā, tiks ņemti vērā arī izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītāji.

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. septembrī, savukārt finansēšanas kārtība stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī.