11.06.2018 07:43

Ko sola bērnu vasaras nometnes Siguldā un Ropažos

Autors  Marta Dzintare
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ropažu novada vasaras nometne “Mērķī”. 2017. gads. Ropažu novada vasaras nometne “Mērķī”. 2017. gads. Ropažu novada pašvaldības arhīvs

Atšķirībā no skolēniem viņu vecākiem netiek piešķirts trīs mēnešus ilgs atvaļinājums, tāpēc aktualizējas jautājums, kā nodarbināt bērnus vasarā. Teju katrā ģimenē pienāk brīdis, kad tiek apsvērta doma aizsūtīt bērnu uz kādu nometni.

Kā neapjukt plašajā piedāvājumā, kam jāpievērš uzmanība un ko šovasar piedāvā Siguldas novads un Ropažu novads – par to šajā rakstā.

Siguldas novadā liels pieprasījums
Nereti kā pretarguments bērnu sūtīšanai uz vasaras nometnēm tiek minētas to augstās izmaksas, kas var pārsniegt vairākus simtus eiro. Taču nometņu izmaksas ir ļoti dažādas. Siguldas pašvaldības līdzfinansētajās nometnēs izmaksu amplitūda, ar ko jārēķinās vecākiem, ir aptuveni no 50 līdz 200 eiro. Turklāt ir pieejamas arī bezmaksas nometnes Eiropas projekta ietvaros.

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Sandra Ķirule stāsta: "Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad Siguldas novadā tiks īstenotas septiņas nometnes Eiropas Sociālā fonda projekta "Esi vesels Siguldas novadā" ietvaros. Tāpat jau septīto gadu Siguldas novada pašvaldība organizēja atklātu konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem. Kopumā šogad tika pieteikti 16 projekti par 12 747,39 eiro. Pašvaldības atbalstu ieguva 14 projekti, kuru kopējais finansējums ir 7000 eiro.

Par nometņu norisi sūdzības neesam saņēmuši. Nometnes tiek "izķertas" ļoti ātri, tātad pieprasījums ir liels. Varētu pat teikt, ka vecāku pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, jo vecākiem ir jānodrošina bērniem saturīga un droša brīvā laika pavadīšana visus vasaras mēnešus. Tāpat, protams, pieprasījums ir atkarīgs no nometņu dalības maksas."

Siguldas novadā pieejamās nometnes lielākoties saistītas ar sportu, bet ir arī nometnes, kurās uzsvars likts uz mākslu, radošumu un valodu apguvi. Nometņu ilgums ir no četrām līdz astoņām dienām. No 14 nometnēm piecas ir diennakts nometnes. Dalībnieku skaits nometnēs ir dažāds – sākot ar 20 un beidzot pat ar 50 bērniem.

Ropažu novadā izvēles iespējas
Salīdzinot ar Siguldas novadu, Ropažu novadā iedzīvotāju ir gandrīz trīs reizes mazāk, tāpēc mazāks ir arī piedāvāto nometņu skaits. Ropažu novadā šovasar tiek piedāvātas piecas nometnes, trīs no tām – ar pašvaldības līdzfinansējumu. Tās ir sporta, kristīgās, vispārējās veselības stiprināšanas un arī mākslinieciskās jaunrades nometnes. Nometņu ilgums – trīs līdz četras dienas. Nometnes paredzētas bērniem vecumā no sešiem līdz sešpadsmit gadiem. Divas ir diennakts nometnes – sporta nometne Murjāņu Sporta ģimnāzijā un kristīgi izglītojošā nometne "Mērķī".

Ropažu novada pašvaldības pārstāve Agnete Ālere stāsta: "Pašvaldība piedalās ar savu līdzfinansējumu trīs nometnēs. Nometnē "Mērķī" Ropažu iedzīvotājiem tiek nodrošināta atlaide 75 eiro (pamata cena 100 eiro). Dienas nometnei "Vasaras Bībeles skola "Mājas"" arī ir pašvaldības līdzfinansējums. Pamatcena nometnei ir 35 eiro, bet Ropažu novada iedzīvotājiem – 25 eiro. Šī nometne tiek rīkota jau septīto gadu. Tā ir starpkonfesionāla kristīgi izglītojoša dienas nometne, kurā caur dažādām spēlēm, radošām nodarbībām un dziesmām bērni iepazīstas ar Bībeles stāstiem un mācās izprast Dieva dotās patiesības.

Tāpat ar projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā" atbalstu un finansējumu tiek piedāvāta dienas nometne jauniešiem. Šo nometni organizē Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Cits Silakrogs".

Informācija par nometnēm
Vērtīgs resurss, kur uzzināt aktuālāko informāciju par nometnēm, ir Valsts izglītības satura centra lapā nometnes.gov.lv. Tajā pieejams gan pilns nometņu saraksts, gan iespējams meklēt nometnes pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, atrašanās vietas, nometnes veida, laika un citiem.

Šajā lapā pieejama arī sertificētu nometņu vadītāju datubāze, kurā var pārbaudīt, vai noskatītās nometnes vadītājam ir atļauja nodarboties ar nometņu vadīšanu. Tāpat arī redzams, kuras nometnes ir saskaņotas ar atbildīgajām iestādēm – Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu un pašvaldību, kuras teritorijā tā notiek.


Biežāk uzdotie jautājumi

Kādiem aspektiem ir jāpievērš uzmanība, izvēloties nometni bērnam?
Pats galvenais ir saruna ar bērnu, proti, kādā nometnē viņš pats vēlas piedalīties. Vislielākā kļūda ir aizsūtīt, piemēram, mūziķi uz sporta nometni, lai veicinātu bērna sportisko attīstību, ja pats bērns to nevēlas. Lai izvēlētos nometni, ir noteikti jāņem vērā bērna intereses, vēlmes, iemaņas.

Kas drīkst vadīt nometnes bērniem?
Galvenā persona nometnes norises laikā ir nometnes vadītājs, kuram ir spēkā esoša nometnes vadītāja apliecība (nometņu vadītāju datu bāze pieejama VISC mājas lapā www.nometnes.gov.lv). Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir apguvis zināšanas un prasmes vadīt nometni, pārzina un ievēro Ministru kabineta noteikumus Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". Viņš uzņemas atbildību par katru bērnu, kurš atrodas nometnē.

Kā tiek organizēta palīdzība nelaimes gadījumos?
Nometnes organizatoram jābūt noslēgtam sadarbības līgumam ar vietējo ārstu vai medicīnas iestādi par konkrētās nometnes dalībnieku/personāla primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Nometnes vadītājam jāizskaidro vecākiem, kā izpaužas šis sadarbības līgums, cik operatīvi tiek koordinēta pirmās palīdzības sniegšana.

Vai nodarbību telpas, darbnīcas, guļvietas vecāki pirms nometnes var apskatīt?
Noteikti var! Pirms nometnes ir iespēja sazināties ar nometnes vadītāju un aizbraukt apskatīt nometnes norises vietu. Arī vecākiem jājūtas drošiem par vietu, kur bērni nodarbosies un dzīvos ilgāku laika periodu, sevišķi, ja nometnes tuvumā ir ūdenstilpe.

Vai var uzzināt, ar kādiem nometnes dalībniekiem būs kopā mans bērns?
Pirms nometnes vadītājs/organizators organizē vecāku kopā sanākšanu, kurā informē bērnu vecākus par dienu plānu un aktivitātēm, par iekšējās kārtības noteikumiem, par bērnu darba grupu sadalījumu, guļvietām un izsniedz informācijas lapu, kurā uzskaitītas bērnam līdzi nepieciešamās lietas. Lietderīgi iepazīties ar citu nometnes dalībnieku vecākiem, apmainīties ar tālruņu numuriem.

Kāpēc nevar zvanīt savam bērnam jebkurā diennakts laikā?
Ir jārespektē nometnes iekšējās kārtības noteikumi, tāpēc jāzvana sarunām atvēlētajā laikā, pretējā gadījumā tiek traucēts nodarbību ritms, intensitāte. Jautājums par iespēju sazināties ar bērnu noteikti jānoskaidro pirms nometnes, lai nerastos pārpratumi nometnes laikā.

Kas kontrolē ēdiena kvalitāti nometnē?
Par ēdiena kvalitāti un nekaitīgumu atbildīgs ir pakalpojuma sniedzējs – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, ar kuru nometnes organizators ir noslēdzis līgumu, vai arī par ēdienu gatavošanu atbildīgās personas nometnē. Valsts uzraudzību un kontroli attiecībā uz ēdienu gatavošanu bērnu nometnē veic Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Vai nometnes tiek kontrolētas, un kas to veic?
Nometni atbilstoši likumdošanai kontrolē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, PVD un Veselības inspekcija. Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu tiesību aizsardzības inspektors/speciālists, iecirkņa inspektors var pārbaudīt nometni. Nometne ir uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību, un Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā arī Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pārbaudīt nometni.

Kur ir pieejama informācija par oficiālu atļauju saņēmušajām nometnēm?
Visa informācija par nometnēm ir pieejama VISC lapā www.nometnes.gov.lv. Sameklējot konkrēto nometni pēc nometnes vadītāja vārda un uzvārda, vecāks var pārliecināties, vai nometne ir saskaņota ar uzraudzības iestādēm – Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu – un informācija ir iesniegta pašvaldībā, kuras teritorijā nometne notiek.

Avots: "Nometnes.gov.lv"