02.03.2018 10:15

Plānots uzsākt jauna Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un esošās skolas ēkas pārbūvi

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
projekta vizualizācija projekta vizualizācija Siguldas novada pašvaldība

Februārī noslēgusies iepirkuma vērtēšana par Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un skolas ēkas pārbūvi. Pēc būvniecības Siguldas Valsts ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 7, savukārt Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas telpas, darbu turpinās Krišjāņa Barona ielā 10.

Kā vēsta pašvaldība, jau kopš 2015. gada, attīstot novada izglītības iestāžu infrastruktūru, tiek izskatīta iespēja atjaunot un paplašināt skolas ēku Ata Kronvalda ielā 7, kur šobrīd atrodas Siguldas pilsētas vidusskola, lai vidusskola no 1. līdz 12. klasei varētu atrasties zem viena jumta Krišjāņa Barona ielā 10, kur šobrīd atrodas Siguldas Valsts ģimnāzija un Siguldas pilsētas vidusskolas 1.–4. klašu korpuss.

Savukārt Siguldas Valsts ģimnāzija iegūtu mazākas un mūsdienīgākas telpas, tostarp jaunu skolas korpusu Ata Kronvalda ielā, kurā atradīsies 12 mācību klases, pedagogu kabineti, ēdamzāle, aktu zāle, bibliotēka, lifts, kā arī tehniskās telpas. Skolā tiks veidota atvērta un skolēniem draudzīga vide, ieplānojot zonu atpūtai un individuālajam darbam. Tāpat plānots izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno ieeju skolā.

Atklātajā konkursā par Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un skolas ēkas pārbūvi piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti: SIA "Monum" (kopējā piedāvājuma cena 11 895 339,42 eiro bez PVN), SIA "Velve" (12 472 213,15) un SIA "Abora" (12 927 033,60). Visi piedāvājumi pārsniedz pašvaldības plānotos finanšu līdzekļus, līdz ar to Siguldas novada pašvaldība šobrīd veic rūpīgu darbu, lai piemērotu Publisko iepirkumu likuma pieļauto un būvniecības līguma projektā paredzēto iespēju un samazinātu izmaksas no 12 līdz 15%, kas ļautu samazināt projekta izmaksas vismaz līdz 10,2 miljoniem eiro.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas rekonstrukcijai un materiāltehniskās bāzes modernizācijai ir piešķīris gandrīz 3 miljonus eiro. Valsts līdzfinansējums skolu rekonstrukcijai paredzēts vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā.

Tā kā projektam piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, pārbūvētajai skolas ēkai un jaunajai piebūvei jābūt gatavai līdz 2020. gada beigām. Plānots, ka līgums par Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā mācību korpusa būvniecību un skolas ēkas pārbūvi tiks noslēgts martā, kad būs beidzies nogaidīšanas termiņš, kurā pretendenti var iesniegt iesniegumus par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Pēc būvniecības līguma parakstīšanas jaunā korpusa būvniecība Ata Kronvalda ielā tiks uzsākta jau šajā vasarā. Ēku pārbūves un būvniecības darbi tiks veikti divās kārtās, lai netraucētu mācību procesu un nodrošinātu drošu vidi skolēniem.

"Esam analizējuši arī citu pašvaldību pieredzi – būvniecības izmaksas valstī šobrīd strauji pieaug, un tās ir līdzvērtīgas citu izglītības iestāžu būvniecības izmaksām, piemēram, pagājušajā gadā veiktā Ogres tehnikuma rekonstrukcija izmaksāja 12 632 827 eiro, Lielupes vidusskolas rekonstrukcija – vairāk nekā 12,9 miljonus eiro, bet šogad izsludinātās Ādažu skolas būvniecības piedāvātā līgumcena bija 17 miljoni eiro, tomēr apzināmies, ka risinājums ir nepieciešams – bērnu skaits pieaug, un skolas jau šobrīd ir piepildītas," skaidro Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa.

"Ja mēs pārtrauktu šo būvniecības iepirkumu, lai veiktu izmaiņas projektā, samazinot būvniecības apjomu, tehniskos risinājumus un izmantojamos materiālus, pašvaldībai nāktos sludināt jaunu iepirkumu, bet tas nedotu garantiju, ka būs kāds lētāks piedāvājums, jo būvniecības cenas turpina augt, kā arī tas radītu papildu draudus zaudēt pieejamo līdzfinansējumu 4,6 miljonu eiro apmērā, jo tas jāizlieto līdz 2020. gada 31. decembrim," turpina L. Sausiņa, norādot, ka pašvaldība, ņemot vērā valstī plānoto izglītības reformu, kuras rezultātā Siguldas novada skolās varētu pieaugt skolēnu skaits no apkaimes pašvaldībām, ir vērsusies arī Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu ministrijā, Latvijas Pašvaldību savienībā, lai lūgtu palielināt projekta īstenošanai nepieciešamo Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts līdzfinansējuma daļu, tomēr atbalsts šim lūgumam nav saņemts.

Lai informētu iedzīvotājus par Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un skolas ēkas Ata Kronvalda ielā 7 pārbūvi, 7. martā plkst. 18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas aktu zālē notiks projekta prezentācija, kurā piedalīties pašvaldība aicina ikvienu interesentu.