20.12.2017 10:15

Turpmāk skolās un augstskolās būs obligāta civilās aizsardzības apmācība

Autors  LV portāls
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Turpmāk skolās un augstskolās būs obligāta civilās aizsardzības apmācība lvportals.lv/LETA

20. decembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kuri paredz minimālās prasības izglītības iestādēm par obligātā civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos paaugstinātas bīstamības objektos.

Tas nozīmē, ka turpmāk augstskolās un koledžās būs atsevišķs civilās aizsardzības kurss un vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi zināšanas par civilo aizsardzību apgūs mācību saturā integrētos tematos. Savukārt paaugstinātas bīstamības objektos nodarbinātie ar parakstu apliecinās, ka ir apguvuši apmācību civilās aizsardzības jautājumos.

Jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 716 "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam" paredz līdzīgu regulējumu, kāds bija ietverts nu jau spēku zaudējušajos MK noteikumos Nr. 612 "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam", precizējot atsevišķas apmācības tēmas gan studējošajiem, gan vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, gan paaugstinātas bīstamības objektā nodarbinātajiem.

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Ievērojot Valsts izglītības satura centra vadītās darba grupas "Cilvēkdrošības mācību kurss" secināto, jaunie MK noteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs neparedz atsevišķu priekšmetu, bet nosaka, ka mācību vielas temati ir integrējami vispārējās izglītības mācību saturā.

Turpmāk vispārējās un profesionālās izglītības iestādei (izņemot koledžu) ir jānodrošina, ka izglītojamais mācību procesā apgūst noteikto civilās aizsardzības kursa saturu:
zināšanas par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām;
rīcību dažādu apdraudējumu gadījumos;
drošu uzvedību mājās, transportā, uz ielas, kā arī uzturoties dabā, izglītības iestādē, citā publiskā vietā, elektroniskajā vidē u. c.;
zināšanas par vidi ietekmējošiem faktoriem un vides ietekmi uz indivīdu un sabiedrību;
zināšanas par drošību valstī;
zināšanas par iespējamām katastrofām un to sekām, kā arī rīcību katastrofu gadījumos;
pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās.

Augstākās izglītības iestādēs
Jauno MK noteikumu 8. punkts paredz, ka augstākās izglītības iestādēs obligātais civilās aizsardzības kurss ir jāievieš līdz 2019. gada 1. janvārim (tas ir vienīgais pārejas noteikums).

Apmācības kursa tēmas studējošajiem ir precizētas un papildinātas, ņemot vērā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonu pieredzi un pasniedzēju izteiktos priekšlikumus, kā arī piedāvātos seminārus un vieslekcijas atsevišķās augstskolās. Jānorāda, ka jaunie noteikumi paredz augstākās izglītības iestādēs obligātā civilās aizsardzības kursa apjomu, ne mazāku kā 1 kredītpunkts, kas nozīmē, ka augstskolās un koledžās studiju programmā ir jābūt atsevišķam studiju kursam "Civilā aizsardzība".

Augstākās izglītības iestādēm vienlaikus ir tiesības papildināt obligātā civilās aizsardzības kursa saturu, palielinot kursa apjomu atkarībā no studējošo specialitātes, piemēram, medicīnu studējošajiem, Valsts policijas iestādēs studējošajiem, VUGD iestādēs studējošajiem u. tml.

Paaugstinātas bīstamības objektos
VUGD amatpersonu pieredze liecina, ka paaugstinātas bīstamības objektos nodarbinātie dažkārt nepārzina šo objektu civilās aizsardzības plānā noteiktos pasākumus un to izpildes kārtību. Līdz ar to jaunajos MK noteikumos ir ietverts regulējums, kas nosaka apmācību regularitāti civilās aizsardzības jomā. Savukārt atbildīgs ir paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš arī nodrošina nodarbināto apmācību šajā jomā.

Jānorāda, ka jaunais regulējums paredz, ka minēto objektu nodarbinātie ar parakstu apliecina, ka ir apguvuši apmācību civilās aizsardzības jautājumos, turklāt darba devējam šīs apmācības ir jāorganizē ne retāk kā reizi gadā.

Pilnu rakstu lasiet portālā lvportals.lv.